Stel een vraag Maak een afspraak
+31 (0)20 2060700info@devos.nl
1.3
Over

Over de Vos & Partners

Niet moeilijk doen als het makkelijk kan: zo werken we het liefst en dat leidt tot langdurige en goede relaties met onze vele ondernemende cliënten. Van grote merken tot startups: iedereen kan bij ons terecht.

Wij zijn creatieve advocaten voor dynamische ondernemingen. Wij werken graag voor ondernemers en we nemen het begrip ondernemer ruim. Wij worden vooral blij van de samenwerking met ondernemers die in hun sector maken, creëren en innoveren. Zo behartigen wij voor de creatieve industrie veel zaken op het gebied van entertainment, muziek, merken, kunst en cultuur. Wij zijn voorts sterke partners voor gerenommeerde cliënten in handel en industrie, het MKB, de reisbranche, het vastgoed, de zakelijke dienstverlening en de sportsector. Wij helpen bedrijven bij hun ontwikkelingen en adviseren hen met visie en strategie bij complexe problemen. Kijkt u vooral eens bij de sectoren die wij bedienen en die wij een brede juridische dienstverlening aanbieden. Lees meer

Expertises

Expertises

Uitgelichte expertise • Creatieve industrie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sector is ontstaan tussen de traditionele sectoren van de economie (landbouw, industrie en dienstverlening) en de cultuursector. De creatieve sectoren (zoals design, dance, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zorgen ervoor dat steden aantrekkelijker worden, er meer ondernemingen worden gestart en de werkgelegenheid groeit. Bovendien is de creatieve sector een aanjager van innovatie en levert de creatieve industrie oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De creatieve industrie is in Nederland traditiegetrouw het sterkst vertegenwoordigd in Amsterdam. Maar cliënten uit opkomende creatieve steden, zoals Eind...

Cliënten

010 Bookings
Achmea Rechtsbijstand
Adobe
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Afrojack
Andre Rieu
Anita Doth
ARAG
Armada
Audentity
Automotive
Avalon
Bakermat
BCMM
Biem
Bizon onstage
Broederliefde
Burak Yeter
Cloud9
Converse
Daily Paper
DAS
David Lewis
Deckers
De Gedachtendokter
Duncan Lawrence
&V
Fedde Legrand
Fifpro
FNV
Global DJ bookings
Golden Earring
Grand mono
Hans van Hemert productions
Het Nieuwe Instituut
Het Scheepvaartmuseum
Hortipoint
Houseoftracks
Ice Watch
Interact Law
ITDS
ITV media
Jayh Jawson
Jiskefet
Joyce Mercedes
Karsu
Kensington
Kvadrat
Lolbarz
Luxottica
Madurodam
Tabitha
Microsoft
Museumkaart
Museumvereniging
NDC
Nedfilm
Nevlin
Nicky Romero
NLCR
NMUV
NOVU
Oostappen
Parachute Music
PS FM
Quintino
Radio 8FM
Radio NL
Ray-Ban
Royal Air Maroc
SEFA
Sena
Showtek
Si Music
Sorted management
Sound Education Nederland
Soundscape
Stars Agency
Stern
Studio Drift
Style School ByDanie
Symbol Music Publishing
Tiesto
UGG
VMN
Warner Music Group
Will Knox
Nieuws

Laatste nieuws

26-11-2021 - door nicola ebbink

Influencers opgelet: binnenkort geldt een registratieplicht bij het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), de toezichthouder op de naleving van de regels uit de Mediawet, zal begin 2022 bekendmaken dat YouTubers en influencers (hierna kort gezegd: content creators) die (substantieel) geld verdienen met het creëren van content op social media zich dienen te registreren bij het CvdM, waardoor zij onder het toezicht vallen van de instantie. Mediarechtcongres 2021 Gisteren was ik in het Volkshotel in Amsterdam, waar de vijfde editie van het Mediarechtcongres plaatsvond, georganiseerd door uitgeverij deLex. Eén van de sprekers was de voorzitter van het CvdM, Peter Eijsvoogel, die de aanwezige advocaten en juristen informeerde over wat er het komende jaar staat te gebeuren op het gebied van de regulering en handhaving van reclame- en influencermarketing via social media. Reclameregels Nederlandse Reclamecode Social Media Influencers dienen zich momenteel al te houden aan de regels die onder andere zijn vastgelegd in de Nederlandse Reclame Code (NRC). De belangrijkste regel met betrekking tot reclame en marketing via social media is dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn (artikel 11 NRC). In de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) is deze regel verder verduidelijkt en gespecificeerd. De relatie tussen adverteerder en content creator moet duidelijk zijn, bijvoorbeeld door hashtags als “#spon” en “#partner” te gebruiken of door bij een post op bijvoorbeeld YouTube de tekst “deze video bevat betaalde promotie” te zetten. De Reclame Code Commissie (RCC) ziet toe op de naleving van de regels uit de reclamecodes, maar heeft niet de bevoegdheid om maatregelen op te leggen aan content creators die de regels niet correct naleven. Het CvdM heeft deze bevoegdheid wel. Zo kan het CvdM boetes opleggen aan partijen – zogenoemde “commerciële mediadiensten op aanvraag” - die de regels uit de Mediawet en de bijbehorende beleidsregels met betrekking tot reclame niet naleven. In de praktijk blijkt dat content creators de reclameregels nog te vaak aan hun laars lappen. Anno 2021 bestaat twee derde van de reclame-inkomsten uit online reclame, waarvan een groot deel wordt verdiend door content creators. Het werd volgens het CvdM dan ook hoog tijd om deze groep onder haar toezicht te stellen. Reclameregels Mediawet voor commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s) Aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s) vallen onder het toezicht van het CvdM (art. 3.29a Mediawet). Cmoa’s moeten dus aan de regels van de Mediawet en de door het CvdM opgestelde beleidsregels inzake reclame voldoen. Eén van deze regels is dat de aanbieder van een cmoa zich moet laten registreren bij het CvdM (art. 3.29b Mediawet). Een commerciële mediadienst op aanvraag wordt als volgt gekenmerkt: Het gaat om een economische dienst Het hoofddoel is het aanbieden van video’s Het aanbod wordt gepresenteerd in een catalogus De dienst heeft een massamediaal karakter De keuze van video’s staat onder redactionele verantwoordelijkheid YouTubekanalen kunnen een cmoa zijn (sinds 1 november 2020). Er bestaat echter onduidelijkheid over welke kanalen precies een cmoa zijn en dus over de vraag of en in hoeverre content creators aan de regels voor cmoa’s moeten voldoen. Het CvdM heeft zich het afgelopen jaar gebogen over deze vraag en heeft een ‘beslisboom’ ontwikkeld om vast te kunnen stellen of een content creator wel of niet onder toezicht van het CvdM staat. In plaats van zich toe te spitsen op de vraag wanneer een kanaal wel of niet een cmoa is, heeft het CvdM getracht om voorwaarden te stellen voor uploaders ervan. Voorwaarden content creator om aan regels voor cmoa’s te moeten voldoen Zoals het er nu uitziet komt het erop neer dat een content creator zich dient te registreren bij het CvdM en dus onder toezicht van het CvdM komt te staan indien (de aantallen kunnen nog iets veranderen): Hij/zij een minimum aantal **volgers of abonnees heeft van 100.000 ** Hij/zij ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel Hij/zij een minimum van 24 video’s heeft geüpload in een tijdspanne van 12 maanden Door bovenstaande voorwaarden te stellen tracht het CvdM onderscheid te maken tussen ‘hobby-influencers’ en de grotere spelers in influencer-land. Monica Geuze en Enzo Knol zijn hierdoor covered, maar “de breiende oma” met een bescheiden video-kanaal hoeft zich niet te registreren. De verwachting is dat – als het criterium van minimaal 100.000 volgers blijft - zo’n 2.000 Nederlandse content creators zich zullen moeten registreren. Registratie zal ongeveer EUR 250,- per jaar gaan kosten. Binnenkort meer In het eerste kwartaal van 2022 zullen de definitieve regels waarschijnlijk worden gepubliceerd. In het tweede kwartaal zullen de content creators in kwestie zich kunnen inschrijven bij het CvdM. In het derde kwartaal zal worden gekeken of en hoe het CvdM de regels kan handhaven en in het vierde kwartaal zullen de regels worden geëvalueerd en wellicht aangepast.

Lees meer

26-11-2021 - door Rick de Boer

De relatie tussen een beroep op de legitieme portie en giften

Ik krijg regelmatig de vraag van cliënten of zij er verstandig aan doen om een (aanvullende) beroep te doen op de legitieme portie. Dat antwoord is helaas niet eenduidig te geven, omdat dit van een aantal omstandigheden afhangt. Eén van die omstandigheden is of er bij leven veel giften zijn gedaan door de overledene. De wet bepaalt namelijk dat de legitieme porties worden berekend over de waarde van de goederen, welke waarde wordt vermeerderd met in aanmerking te nemen giften. De wetgever heeft deze bepaling opgenomen, omdat de gedachte is dat de legitieme portie niet (bewust) moet kunnen worden uitgehold. Indien giften namelijk niet zouden worden meegeteld, zou de overledene bij leven zijn hele vermogen kunnen schenken, waarmee de legitieme portie op nihil zal uitkomen. Tellen alle giften mee voor de berekening van de legitieme portie? Het korte antwoord hierop is nee. De wet bepaald welke giften meetellen in de berekening. Artikel 4:67 BW geeft een lijst van giften die meetellen voor berekening van de legitieme portie, te weten: giften die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld; giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen of die hij bij de gift voor inkorting vatbaar heeft verklaard; giften van een voordeel, bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden genoten; giften, door de erflater aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is; andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied. Vreemd genoeg is de hoofdregel te vinden onder punt 5. Alle giften, welke binnen 5 jaar voor het overlijden zijn gedaan, tellen mee in de berekening. De overige vier categorieën zijn speciale gevallen en uitzonderingen op deze regel. De overige categorieën giften zijn niet begrensd in tijd en tellen dus ook mee wanneer zij langer dan vijf jaar voor het overlijden zijn gedaan. Voorgaande opsomming is wel limitatief. Dat wil zeggen, valt een gift niet onder één van de categorieën, dan telt deze niet mee voor de berekening. Gebruikelijke, niet bovenmatige giften en de legitieme portie Belangrijk is nog om te vermelden dat een onderscheid wordt gemaakt als het gaat om ‘gebruikelijke, niet bovenmatige giften’. Deze tellen namelijk niet mee in de berekening van de legitieme portie. Onder deze categorie giften vallen in ieder geval verjaardagscadeaus. Daarbij wordt rekening gehouden met de welstand van de schenker. Een meer vermogend persoon zal in de regel ook grotere cadeaus geven. In de rechtspraak wordt ook wel de vuistregel gehanteerd dat giften, die niet groter zijn dan het jaarlijks van schenkbelasting vrijgestelde bedrag, gebruikelijk en niet bovenmatig zijn. Imputatie Als vervolgens is vastgesteld welke giften moeten worden meegeteld in de berekening en de berekening van de legitieme portie is gemaakt, zijn we er nog niet. Namelijk, alle giften gedaan aan diegene die een beroep op de legitieme portie doet, worden in mindering gebracht op zijn/haar legitieme portie. Dat is de zogenoemde imputatie. Daarnaast is ook bepaald dat giften aan een kind van de overledene, die is overleden voor de overledene, in mindering worden gebracht op de legitieme portie van een kleinkind. Immers, de wetgever is ervan uitgegaan dat de gift middels bij overlijden aan de kleinkinderen is toegekomen en zij daarvan niet dubbel profijt van mogen hebben. Bovendien wordt de legitieme portie ook verminderd met een eventuele verkrijging van een sommenverzekering, die geen pensioenverzekering is, en die door het overlijden tot uitkering komt.   Conclusie Kortom, of u er verstandig aan doet om een beroep te doen op de legitieme portie hangt af van verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de giften die door de overledene, al dan niet aan u, zijn gedaan. Daarbij is ook van belang om vast te kunnen stellen óf er sprake is van een gift, aan wie de gift is gedaan en wanneer de gift is gedaan. Heeft u vragen over giften en de legitieme portie, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met ons kantoor via 020-2060700 of info@devos.nl. Een team van erfrechtspecialisten staat voor u klaar om u te woord te staan.  

Lees meer

22-11-2021 - door Jasper Hulsebosch

Interview met Jasper Hulsebosch over Europese Cybersecurityregelgeving

Lees hier het artikel uit het Security & Privacy Dossier 2021 online met het interview met Jasper Hulsebosch van De Vos & Partners Advocaten over Europese Cybersecurityregelgeving! 

Lees meer

22-11-2021 - door Jasper Hulsebosch

Grotetafelgesprek met Jasper Hulsebosch in Video Security & Privacy Dossier 2021 online

Lees hier het artikel dat is verschenen in het Video Security & Privacy Dossier 2021 online naar aanleiding van het Grotetafelgesprek dat heeft plaatsgevonden en waarvan Jasper Hulsebosch een van de deelnemers was.  Bekijk hier het filmpje van ChannelConnect over dit Grotetafelgesprek op YouTube!

Lees meerCopyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage