+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Entertainment en film

Entertainment en film

De entertainmentsector is gebouwd op creativiteit, kunst en beleving. Wij willen creaties en de makers daarvan in hun recht laten staan en bieden daarnaast bescherming aan de personen en bedrijven die dergelijke creativiteit mogelijk maken. Kunst gaat vaak gepaard met investeringen, zowel in tijd en moeite, als in geld. Om die investeringen om te zetten in waarde, zijn heldere overeenkomsten en brede kennis van het recht nodig.

REPUTATIESCHADE

Onze kennis en ervaring in de entertainmentsector beslaat een breed palet aan rechtsgebieden waarmee wij iedereen die in deze sector kunnen helpen. Zo zijn wij onder andere gespecialiseerd in de juridische bescherming van intellectueel eigendom zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, portretrecht en merkenrecht, de met creativiteit samenhangende overeenkomsten en de zakelijke kant van dat recht, zoals het ondernemingsrecht. Verder zijn wij gespecialiseerd in mediarecht. Denk hierbij aan onrechtmatige publicaties, zaken over reputatieschade, vrijheid van meningsuiting en bijvoorbeeld fake reviews op recensiewebsites. Wij kunnen u daarnaast doorverwijzen naar fiscalisten, notarissen en financieel adviseurs met wie wij vaak en succesvol samenwerken.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Intellectueel eigendom, ook wel ‘IE’ of ‘IP’ genaamd (van het Engelse Intellectual Property), is in beginsel een verbodsrecht en vormt de kern van veel overeenkomsten in de entertainmentbranche. Door middel van dat verbodsrecht heeft de creatieve bedenker en maker het recht om anderen te verbieden zijn creatie openbaar te maken, te kopiëren of bijvoorbeeld iets te doen of maken wat op zijn creatie lijkt. Uiteraard kan een dergelijk recht worden overgedragen, maar er kan ook alleen toestemming worden verleend voor het gebruik ervan. In veruit de meeste gevallen moet die overdracht of toestemming volgens de wet schriftelijk gebeuren. Voor die overdracht of toestemming kan de bedenker of maker een vergoeding vragen. Op deze manier kan creativiteit worden omgezet in economische waarde. Managers en bijvoorbeeld boekingsagenten kunnen hun werk blijven doen door mee te delen in de economische waarde van creativiteit.

WIJ ZITTEN IN UW TEAM

Om die economische waarde volledig te benutten, is het belangrijk het wettelijk systeem van het intellectueel eigendom enigszins in de vingers te hebben. Wij adviseren daar graag in, maar nog liever maken wij als juridische sparringpartner deel uit van uw team. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als een inbreuk op een intellectueel eigendom of overeenkomsten dreigt plaats te vinden of heeft plaatsgevonden, dan bent u bij ons ook aan het juiste adres. Door slim te onderhandelen en als het moet te procederen zorgen wij ervoor dat de inbreuk stopt en de schade kan worden verhaald.Recente blog berichten • Entertainment en film

19-11-2021 - door Margriet Koedooder

Web3.0: een nieuwe kijk op eigendom en auteursrecht, aflevering 2

Aflevering 2: De maker economie Inleiding Web3.0 komt eraan. Web3.0 gaat over een nieuwe trend waarbij internettoepassingen veel meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden. Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet en is daarmee een vervolg op web1.0 en web2.0. Web3.0 wordt ook wel het semantische web genoemd of de Metaverse. Web1.0 wordt beschouwd als het web van de documenten, gericht op passieve gebruikers. Web2.0 is meer het internet van de interactie. Zoekmachines en social media platforms die worden gevuld met door de gebruikers gerealiseerde ‘user-generated-content’ hebben geleid tot disruptie in – met name - de media, reclame en retail. Verschillende grote bedrijven die niet snel genoeg wisten te veranderen legden daardoor het loodje en hele grote nieuwe mediabedrijven als Facebook en Google werden daardoor miljarden waard. Web3.0 is het vervolg. In Web3.0 is er geen centrale autoriteit meer die bepaalt wat er wel en niet mag. Power to the people. Web3.0 is het internet van de gebruikers zelf. Althans, dat is de bedoeling. Virtual en augmented reality, crypto’s, play-to-earn games en NFT’s zijn de voorlopers van wat er allemaal nog gaat komen. Er staan dus belangrijke ontwikkelingen te gebeuren, ook voor de muziek, media en entertainmentindustrie. Auteursrecht en eigendom zal niet meer kunnen zijn wat het is, zo lijkt het. Erg interessant allemaal! Vandaar dat ik regelmatig een artikel zal publiceren over deze nieuwe ontwikkelingen onder de naam WEB3.0. Dit keer besteed ik aandacht aan enkele belangrijke cijfers en aan de maker economie. YouTube Onlangs werd bekend gemaakt dat de wereldwijde advertentieomzet van YouTube voor het eerst groter is dan de gehele wereldwijde omzet van de muziekindustrie. Dat is nogal wat. Want de drie ‘majors’ deden het zelf juist bepaald niet slecht dit jaar. Warner’s waarde groeide met 10 miljard, Sony maakte bekend dat zij 33% meer inkomsten uit streaming heeft gerealiseerd en Universal, dat dit jaar naar de beurs ging, zegt af te stevenen op een winst van maar liefst 2 miljard dollar (bron: MBW). YouTube maakte onlangs bekend dat zij over de eerste negen maanden van dit jaar maar liefst 20 miljard dollar aan advertentie-inkomsten heeft gerealiseerd. Hetgeen nu al meer is dan haar totale advertentie-inkomsten in 2019 ($15 miljard) en in 2020 ($19 miljard)! Volgens de Ifpi was de wereldwijde omzet van de muziekindustrie in 2020 goed voor 21,6 miljard dollar. YouTube betaalde in dat jaar zo’n 4 miljard dollar aan de rechthebbenden van de muziek die via YouTube wordt gebruikt. Volgens analisten zal de wereldwijde omzet in de muziekindustrie dit jaar uitkomen op zo’n 25 miljard dollar. Maar men verwacht dat YouTube dit jaar 29 – 32 miljard dollar aan advertentie-inkomsten zal realiseren. Inkomsten uit abonnees zijn in dit getal zelfs niet meegerekend. Kortom: de groei van YouTube als Web2.0-bedrijf is enorm en lijkt niet te stuiten. Maar profiteren de makers daar ook voldoende van? Facebook Terwijl YouTube lekker aan het verdienen is in de Web2.0-wereld, is concurrent Facebook (beurswaarde 870 miljard dollar) aan het voorsorteren op Web3.0. Facebook heet voortaan ‘Meta’ en de aandelen zullen op de beurs voortaan worden verhandeld onder de ‘ticker’ MVRS oftewel: Metaverse. Onder Meta vallen vanaf nu allerlei bedrijfsonderdelen, zoals Instagram, Messenger, Whatsapp en de VR-brillen van Oculus. Het lijkt ietwat ironisch dat Facebook als conglomeraat zich nu een naam toe-eigent die daar eigenlijk haaks op staat. De Metaverse gaat namelijk eigenlijk over decentraliteit zonder een centrale autoriteit. Vooralsnog ziet het er echter niet naar uit dat Facebook zichzelf zal willen opheffen. Integendeel, Facebook wil als bedrijf een voorloper zijn in de toekomstige Web3.0-wereld, waarin mensen toegang krijgen tot het internet via virtual en augmented reality-brillen en in een digitale omgeving samen werken, studeren, verdienen en zichzelf (laten) entertainen. In de toekomst van Meta hebben alle mensen over 5 tot 10 jaar allemaal meerdere digitale avatars die zijn verbonden met hun fysieke identiteit en kan Facebook/Meta blijven beschikken over de enorme hoeveelheid data die het virtuele gebruik van het internet zal gaan opleveren. Wat dat gaat betekenen voor de privacy van de mensen en de advertentie-inkomsten van Meta? Daar kunnen we op dit moment alleen nog maar naar raden. Makers Maar wat betekent dit alles voor de makers van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst (artikel 1 Auteurswet)? Het jaar 2021 wordt door steeds meer betrokkenen ’the year of the Creator’ genoemd. Anderen spreken over de ‘creator economy’ oftewel de maker economie. Het woord ‘creator’ staat daarbij voor eenieder die online iets maakt, wat een ander van waarde vindt en waarvoor die ander wil betalen. Deze ‘creator’ is dus niet dezelfde persoon als de ‘maker’ in de Auteurswet. Software ontwikkelaars zijn ‘creators’. Influencers zijn ‘creators’. Eigenlijk iedereen die op welke manier dan ook een ‘following’ weet te realiseren. Meta Mark Zuckerberg bracht onlangs een Keynote uit waarin hij de naamswijziging naar Meta aankondigde, maar nog veel meer dan dat. In de video van 1 uur en 20 minuten laat hij letterlijk zien wat de Metaverse toekomstig zal gaan betekenen volgens hem. De film is het bekijken zeker waard, al was het maar omdat hij daarin via beelden verduidelijkt hoe de toekomst er over 5 tot 10 jaar volgens hem uit kan zien en wat daar momenteel al van is gerealiseerd. Je vindt de video hier. Ook Zuckerberg noemt steeds de vele ‘creators’ die nodig zijn om de Metaverse te kunnen realiseren. Met ‘creators’ bedoelt hij in feite alle personen die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de Metaverse, dus zowel software developers, ontwerpers van digitale goederen en alle anderen die digitale objecten bouwen, digitale diensten leveren, digitale werelden bouwen en bijvoorbeeld games ontwerpen. Meta wil onder meer de bouwstenen leveren die de ‘creators’ nodig hebben om al die digitale content te kunnen bouwen. Een voorbeeld daarvan is Spark AR, waarbij AR staat voor Augmented Reality. Want in de Metaverse wordt alles gemaakt in 3D, met behulp van hologrammen, Virtual en Augmented Reality (VR en AR). Met behulp van Spark AR kan vanaf nu een ieder zijn of haar eigen AR ervaring maken en delen met de wereld. Was AR nog niet zo lang geleden een peperdure en ingewikkelde technologie, nu zijn er de templates en bibliotheken die Meta beschikbaar stelt en kan een ieder daardoor de ‘creator’ van een AR-ervaring worden. Ook muziek, geluidseffecten, loops en andere audio is door Meta beschikbaar gemaakt voor gebruik in Spark AR, naast 3D-modellen en scripts. Op de 3D-objecten rust een Creative Commons licentie: CC-BY-4.0. Daardoor mag de gebruiker de gebruikte 3D-objecten delen (kopiëren, verspreiden, doorgeven) en bewerken (remixen, veranderen, een afgeleide maken, ook voor commerciële doeleinden) onder de voorwaarde van naamsvermelding en een verbod om zelf juridische of technologische beperkingen op te leggen aan derden, daar waar de CC-licentie het gebruik juist toestaat. Op de scripts rust een MIT license, waardoor de scripts onbeperkt gebruikt mogen worden en de gemaakte scripts ook verkocht kunnen worden. De audiobestanden worden aan de gebruiker uitgelicenseerd onder ‘Facebook’s Sound Collection Terms’. Dat betekent in de praktijk, dat de gebruiker deze audiofiles gratis mag gebruiken voor het maken van 3D-content, maar ook dat de licentie alleen geldt voor gebruik van de audio-files in video’s, die de gebruiker alleen mag maken, uploaden en distribueren op het Facebook platform. Dit laatste is nogal opmerkelijk, aangezien Zuckerberg in zijn Keynote juist benadrukt dat de Metaverse gaat over de vele verschillende virtuele werelden die middels ‘open source’ met elkaar verbonden worden en waarvoor geldt dat ‘creaties’ juist niet aan één platform verbonden moeten blijven. Foutje misschien? Het ziet er intussen naar uit dat eenieder met behulp van de juiste bouwstenen en templates een ‘creator’ kan worden in de nieuwe 3D-wereld. Dat hadden de bedenkers van het auteursrecht destijds niét kunnen bedenken. Het auteursrecht geeft immers juist een monopolie positie aan de relatief schaarse groep (creatieve) makers van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, opdat zij van de exploitatie van hun werk financieel kunnen profiteren. De totstandkoming en invulling van de Metaverse roept dan ook nu al veel vragen op in relatie tot de huidige opvattingen over het auteursrecht en de eigendom als zodanig. Hoe virtueel kan eigendom eigenlijk zijn? Volgens Zuckerberg heeft Spark AR momenteel zo’n 600.000 ‘creators’. Meta gaat volgens Zuckerberg voortaan vooral over de connectie van alle mensen in het digitale, virtuele domein, geen enkel mens uitgezonderd. Een ambitieus plan, dat enigszins haaks lijkt te staan op de huidige tegenwind die Facebook ondervindt vanwege allerlei beveiliging en privacy kwesties. Creator economy Hiervoor werd al duidelijk dat er steeds meer partijen zijn die zich focussen op wat de ‘creator economy’ wordt genoemd. Maar wat is dat precies? SignaFire, een venture capital investor tevens techbedrijf, geeft de volgende omschrijving. What is the creator economy? It’s defined as the class of businesses built by over 50 million independent content creators, curators, and community builders including social media influencers, bloggers, and videographers, plus the software and finance tools designed to help them with growth and monetization. Platforms Nadat vanaf 2000 platforms zoals YouTube, Spotify, Instagram, Twitch en TikTok het distributieprobleem oplosten voor zelfstandige ‘creators’, ontstond er voor de creators, zoals influencers, fotografen, artiesten en schrijvers een mogelijkheid om middels marketing geld te verdienen aan het zelf opgebouwde publieksbereik. Maar de creators waren nog wel afhankelijk van de eigenaren van de platforms, die zelf konden bepalen of er wel of geen veranderingen werden doorgevoerd in het platform. Veranderingen die niet altijd goed waren voor de inkomstenstroom van de creators. Bovendien werd influencermarketing zo succesvol dat de geloofwaardigheid van de influencer in het geding kwam. Daarnaast kwam er steeds meer regulering. Zo moeten influencers in Nederland nu ook gewoon voldoen aan alle reclameregels die gelden voor ‘gewone’ mediabedrijven, zoals omroepen. Creators zijn bedrijven Inmiddels is de derde fase aangebroken. Creators kunnen er nu online en offline voor kiezen geld te verdienen aan hun fans door middel van een eigen multimedia bedrijf. Ze worden veel minder afhankelijk van de reclame-inkomsten van de grote platforms, verkopen van alles en kunnen rechtstreeks met hun fans en volgers communiceren. Dat ziet er ongeveer als volgt uit: Groei Volgens betaalbedrijf Stripe groeit deze ‘creator economy’ momenteel veel sneller dan de ‘music streaming economy’. Bepaalde subsectoren van de creator economy groeien zelfs acht keer harder dan bij muziek streaming het geval is. Diensten zoals Spotify worden zelf niet tot de ‘creator economy’ gerekend, omdat het in de ‘creator economy’ vooral gaat om de direct-to-fan relaties die een artiest of andere creator aan kan gaan met zijn fans. Fans of volgers die bereid zijn voor de waarde van een product te betalen in plaats van voor de kostprijs plus een marge. In de ‘creator economy’ is de creator zelf de baas. Dat is bij Spotify niet het geval. In het geval van Spotify is bovendien gebleken, dat de bulk van de inkomsten naar slechts 1% van de allergrootste artiesten gaat. Alle andere artiesten kunnen van hun Spotify-inkomsten niet leven. In een direct-to-fan model kunnen veel meer artiesten meer geld verdienen aan het contact met hun fans en volgers. Je hoeft bovendien zeker niet altijd meer goed te kunnen tekenen, muziek maken, zingen of fotograferen om een ‘creator’ te zijn in deze ‘creator economy’. Het gaat om allerlei talenten en vaardigheden, ook niet-creatieve talenten, die tot groot succes als ‘creator’ kunnen leiden. Er zijn sinds de Auteurswet uit 1912 - dankzij de platforms en het internet - in feite veel meer verschillende soorten ‘makers’ bijgekomen. Conclusie Trefwoorden van de toekomst zijn onder meer: teleporteren, creëren, gevoel, aanwezigheid, avatars, creators en niet te vergeten games, want met games gaat de Metaverse van start. Muziek, foto’s, video, kunst, boeken en mode zullen echter ook allemaal een digitale variant krijgen in de Metaverse. De ‘creator’ is ‘king’. Tenminste, als we Meta mogen geloven. De creator kan voortaan als bedrijf op vele manieren blijvend verdienen aan het zelf opgebouwde, eigen publiek. Ook in de Metaverse. Tekst: Margriet Koedooder De Vos & Partners Advocaten Hét advocatenkantoor voor de creatieve sector en de digitale industrie

Lees meer

05-01-2021 - door Margriet Koedooder

ONLYFANS: toekomstig een miljarden business voor artiesten en hun fans?

ONLYFANS: toekomstig een miljarden business voor artiesten en hun fans? Een tijdje terug schreef ik een artikel over een nieuw platform genaamd Beatstars. Makers van muziek kunnen via dat platform wereldwijd hun beats verkopen en dat bracht de Nederlandse Young Kio bepaald geen windeieren. Dit keer aandacht voor een ander nieuw platform: OnlyFans. Al een aantal jaar is het duidelijk dat heel veel nieuwe Tech-ontwikkelingen in de entertainmentbranche gericht zijn op het realiseren van een directe band tussen de artiest en zijn of haar fans. Dit nieuwe platform lijkt daarvan een geslaagd voorbeeld te worden. Wordt OnlyFans in 2021 de TikTok van 2020? In onderstaand artikel leg ik uit wat OnlyFans precies is en doet. Seksindustrie De seksindustrie is al decennialang de voorloper als het gaat om het ontwikkelen of als eerste omarmen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de privésfeer. Het gebruiken van 06-telefoonnummers, VHS-videobanden, DVD’s, internet, websites, streaming, nieuwe verdienmodellen, internetbetalingen…. Al deze ontwikkelingen werden als eerste door de seksindustrie bedacht of omarmd. Het is dan ook geen wonder te noemen dat de bedenker van OnlyFans zijn roots in de seksindustrie heeft. Artiest en fans Alhoewel OnlyFans (opgericht in 2016 door de huidige CEA Tim Stokely) in 2016 begon als een platform waarop artiesten clips en foto’s konden plaatsen tegen een maandelijkse abonnementsprijs, werd vanaf 2018 alles anders. Toen kocht Leonid Radvinsky, eigenaar van pornobedrijf MyFreeCams, 75% van het moederbedrijf van OnlyFans, te weten Fenix International Ltd. Sindsdien gaat het erg goed met dit platform. Aanvankelijk werd het platform vooral gebruikt door sekswerkers, die vanuit de huiskamer films konden uploaden die voor ‘fans’ van de betreffende sekswerker toegankelijk werden gemaakt in een abonnementsvorm. Het platform zorgt er voor, dat iedere uploader van content – of het nou seksvideos, muziek, fitnesslessen of andere content is – rechtstreeks de inkomsten ontvangt voor de door de ‘ fans’ betaalde abonnementsgelden. Een ‘fan’ abonneert zich niet op het platform, maar naar eigen keuze op een favoriete sekswerker, artiest, instructeur of andere content uploader. Deze uploader ontvangt zo maandelijks inkomsten, want de fan betaalt een bedrag per maand. Daarnaast kan de uploader fooien ontvangen en is er een pay-per-view mogelijkheid. Zelfs voor goede doelen is OnlyFans een geweldig effectief platform, zo bleek vorig jaar, toen de Amerikaanse Kaylen Ward met haar actie ‘The Naked Philantropist’ via OnlyFans 1 miljoen dollar wist op te halen voor de bestrijding van de grote branden in Australië. Fans die via haar OnlyFans-account 10 dollar betaalden ontvingen van haar een naaktfoto. Zo simpel is het. Ferry Doedens en Patricia Paay Onlangs kwam in het nieuws dat er via het internet pikante foto’s en video’s werden verspreid van voormalig GTST-acteur Ferry Doedens. Het was enige tijd onduidelijk of het hierbij ging om nepmateriaal of bijvoorbeeld om privé-opnamen die – net als destijds bij Patricia Paay – door een boosaardige figuur op het internet waren geplaatst. Maar recentelijk bleek dat Doedens onder het pseudoniem Ferdinand Diego zelf een nieuwe acteer-carrière in de seksindustrie is begonnen op het platform OnlyFans. Naar verluidt heeft Doedens inmiddels 4000 abonnees. Uitgaande van een abonnementsprijs van 10 – 20 euro per maand (de uploader kan dat zelf bepalen) levert dat hem dus tenminste € 40.000 – 80.000 omzet per maand op. Indien Patricia Paay destijds – nadat de verspreiding van haar plasseksfilmpje terecht werd verboden – via dit platform alsnog een bedrag per maand had ontvangen van alle ‘fans’ die haar filmpje destijds hebben gezien, had haar dat heel veel meer opgeleverd dan de schamele schadevergoeding die de rechtbank haar uiteindelijk als schadevergoeding toekende. Zo bezien opent dit platform ook ongekende nieuwe mogelijkheden voor slachtoffers van eerder zonder toestemming verspreidde seksfoto’s en video’s. Het definitief verbannen van verboden materiaal van het internet is immers in de praktijk feitelijk onmogelijk gebleken. Maar wat als je het materiaal voortaan zelf onder een betaalknop exclusief toegankelijk kunt maken? Dat opent geheel andere perspectieven. Ook juridisch. Diamant Terug naar het platform. Hoe werkt het? En wat levert het op? De uploader draagt 20% van de inkomsten af aan OnlyFans, die daar zelf ca. 12% netto aan overhoudt. Onder de kop ‘OnlyFans Is A Billion-Dollar Media Giant Hiding In Plain Face’ publiceerde Bloomberg op 5 december 2020 een artikel over OnlyFans. Daaruit blijkt, dat het platform volgens CEO Stokely dagelijks zo’n 500.000 nieuwe ‘fans’ aantrekt en meer dan 200 miljoen dollar per maand uitbetaald aan de uploaders. In totaal heeft het platform inmiddels 1 miljoen uploaders en een omzet van 2 miljard dollar gerealiseerd in 2020! OnlyFans is als bedrijf zelf dus goed voor een jaarlijkse eigen verkoop-omzet van 400 miljoen dollar. En dat is pas het begin…. Cardi B Want inmiddels weten ook steeds meer ‘gewone’ artiesten het platform te vinden. Zo lanceerde Cardi B haar nieuwe song ‘Wap’ vorig jaar ook via OnlyFans, waar de fans van deze artieste tegen betaling toegang kregen tot bijzondere foto’s en video’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een video met achtergrondmateriaal over het maken van de videoclip voor ‘Wap’. Of aan een ‘behind the scenes’ video over een fotoshoot voor een blad. Ook Beyoncé schonk al eerder aandacht aan OnlyFans en sindsdien gaat het hard met het platform. Tenminste, als we de CEO op zijn woord mogen geloven. Maar ik geloof hem zeker, want inmiddels kun je ook 1-op-1 sessies verkopen aan fans, bijvoorbeeld als je een instructeur bent of in de wellness-sector werkzaam bent. De mogelijkheden zijn in feite eindeloos. Promotie Bij het platform hoort een blog – blog.onlyfans.com – waarin overzichtelijke artikelen staan over allerlei onderwerpen waarmee de nieuwe OnlyFans-uploader zoal te maken krijgt. Veel aandacht gaat daarbij toe naar de vraag hoe iemand de eigen account onder de aandacht kan brengen onder potentiële, toekomstige fans. Aanwezigheid op andere social media blijkt daarvoor toch wel onmisbaar. Zo wordt een uploader aangeraden een Twitter-account te koppelen aan het eigen OnlyFans-profiel. Maar Instagram en Facebook zijn eveneens onontbeerlijk voor de promotie van de eigen OnlyFans-account. Ook promotie via forums, de eigen website, eigen blog-account en via nieuwsbrieven wordt aangeraden.  Evenals het maken van interessante nieuwe content in samenwerking met andere content eigenaren met een OnlyFans-account. Conclusie OnlyFans gaat onmisbaar worden in de mediamix van artiesten. Alhoewel er natuurlijk heel veel influencers en artiesten zijn die al veel geld verdienen via Instagram, YouTube en andere social media, is in het geval van OnlyFans met name de rechtstreeks band van de artiest met de fan het meest interessant. Dat belooft artiesten veel goeds voor de toekomst. ©Margriet KoedooderDé advocaat voor cliënten werkzaam in de muziek, media en entertainmentInfo: mkoedooder@devos.nl  

Lees meerHoofdcategorie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sec... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage