+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Familierecht

Familierecht

Het familierecht heeft betrekking op allerlei ingrijpende gebeurtenissen die zich in uw leven kunnen voordoen. Het gaat hierbij om leuke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld adoptie of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, maar ook om zeer verdrietige en ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Onze familierechtadvocaten houden zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

OPLOSSINGSGERICHT

Doordat de familierechtadvocaten van De Vos en Partners zijn getraind in het herkennen en sturen van emotionele aspecten, kunnen wij uw juridische positie goed in kaart brengen. Een duidelijk advies over uw juridische positie zal u uiteindelijk helpen om weloverwogen keuzes te maken. Ons doel is om voor onze cliënten het beste juridische en financiële resultaat te bereiken waarbij het belang van de kinderen voorop staat.

Er zal altijd worden geprobeerd om in onderling overleg tot een oplossing te komen, maar dat is niet in alle situaties realistisch en haalbaar. Door een geruime ervaring in de rechtszaal van onze familierechtadvocaten, wordt een juridische procedure in deze gevallen niet uit de weggegaan.

VOOR WIE WERKEN ONZE FAMILIERECHTADVOCATEN?

Onze familierechtadvocaten treden op voor zowel particulieren als ondernemers. Dit kunnen zij doen in de rol van advocaat maar ook in de rol van (echtscheidings)mediator.

NATIONAAL EN INTERNIONALE ECHTSCHEIDINGEN

Aan de verbreking van een relatie zijn geregeld internationale aspecten verbonden. Men kan met iemand zijn gehuwd in het buitenland maar zich nadien hebben gevestigd in Nederland. Men kan zich met iemand van een andere nationaliteit en vermogen in het buitenland in Nederland hebben gevestigd. Zo zijn er nog tal van mogelijkheden te noemen.

Onze familierechtadvocaten zijn dan ook gespecialiseerd in het toepassen van deze internationale aspecten, denk hierbij aan de bevoegde rechter en het van toepassing zijnde recht op diverse juridische vraagstukken.

Al uw problemen en vragen in familierecht gerelateerde kwesties kunt u met onze advocaten delen. Op ons kantoor zijn dat: Frederique Mackay-BeinsMandy Roggeveen, Danielle den Hartog en Rick de Boer.Recente blog berichten • Familierecht

31-08-2021 - door Mandy Roggeveen

Nieuwsupdate: Geslacht op geboorteakte naast “man” of “vrouw” nu ook “X” mogelijk

De rechtbank Amsterdam heeft deze zomer geoordeeld dat een non-binair persoon met terugwerkende kracht de geboorteakte kan laten aanpassen. De rechter moest eraan te pas komen omdat de wet deze mogelijkheid niet biedt. De rechtbank Amsterdam zag aanleiding om de persoon in kwestie die zich man noch vrouw voelt, toe te staan dat op de geboorteakte met terugwerkende kracht bij het geslacht “X” komt te staan. In de huidige wetgeving is het alleen toegestaan om het geslacht in het paspoort te veranderen naar man of vrouw. Sinds 1993 kunnen kinderen vanaf de geboorte wel een genderneutraal paspoort krijgen als hun geslacht bij de geboorte niet kan worden vastgesteld (en drie maanden nadien nog niet). De mogelijkheid om het geslacht in de geboorteakte later van man of vrouw te veranderen in “X” is nu met deze uitspraak van de rechter pas mogelijk gebleken. Het was wel al eerder (sinds een uitspraak in 2018) mogelijk om in het paspoort een genderneutraal geslacht op te laten nemen. De rechtbank overwoog dat de Nederlandse wet die deze mogelijkheid (nog) niet biedt ‘een ongerechtvaardigd onderscheid’ maakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te horen en personen die non-binair zijn en dat mag volgens de wet op gelijke behandeling niet. De rechtbank Amsterdam heeft op deze manier een aanknoping gevonden om het mogelijk te maken het geslacht van deze persoon met terugwerkende kracht op de geboorteakte te wijzigen naar “X”.

Lees meer

03-08-2021 - door danielle den hartog

Wat als… je samenwonende partner overlijdt…?

Stel dat je partner overlijdt. Los van de emotionele perikelen, zijn er dan een aantal financiële en juridische zaken die een probleem kunnen worden. Bijvoorbeeld als je met deze partner een huis hebt gekocht (al dan niet met hypotheek), samenwoont en minderjarige kinderen hebt. Als er dan geen samenlevingscontract is gesloten, zijn er een heleboel zaken die geregeld dienen te worden. Samenwoners erven niet automatisch van elkaar, zelfs niet wanneer zij gezamenlijk kinderen hebben of een samenlevingscontract hebben opgesteld. Daar heb je namelijk een testament voor nodig. Indien dat er niet is; gaat indien er kinderen zijn geboren, de erfenis van de overleden partner naar de kinderen. De achterblijvende ouder voert dan in de regel het bewind over de nalatenschap. Dit betekent dat deze overgebleven ouder het beheer uitoefent, maar niet dat deze ouder erft.  Dit kan gevolgen hebben voor de woning van de achterblijvende partner. Door vererving worden de kinderen met de achterblijvende ouder eigenaar van de woning. Over hetgeen de kinderen erven, dienen zij erfbelasting te betalen. De erfbelasting was lager geweest als de achterblijvende ouder van de overledene had geërfd, omdat partners onderling gebruik kunnen maken van verhoogde vrijstelling.  Stel dat na het overlijden de achterblijvende ouder niet meer in de woning kan blijven wonen. Kan de woning dan zomaar verkocht worden? Nee, dat kan niet zomaar zonder toestemming van de mede-eigenaar van de woning. Bij minderjarige kinderen dient er toestemming te worden gevraagd bij de kantonrechter voor de verkoop van de woning. Als de woning zonder deze toestemming te koop wordt gezet en verkocht, betekent dit dat de woning niet kan worden geleverd en dat de levering van de woning wordt uitgesteld totdat de vereiste toestemming er is. In dit geval is het vrij eenvoudig en overzichtelijk, maar wat als de overledene een kind uit een eerder huwelijk had? Dat kind erft dan ook en dan zal de achterblijvende ouder om de tafel met de ex-partner van de overledene moeten om de nalatenschap te regelen. De achterblijvende ouder voert geen bewind over de nalatenschap van het kind uit de eerdere relatie. Dan kan de ex-partner namens het kind het erfdeel opeisen. Dit kan voor de nodige problemen zorgen. Dit had eenvoudig opgelost kunnen worden als partijen voorafgaand aan het overlijden een samenlevingscontract én een testament hadden opgesteld. In een samenlevingscontract kunt u regelen wat de gemeenschappelijke bezittingen zijn en dat deze toekomen aan de andere partner na het overlijden. Om uw partner te laten erven dient u een testament te maken en het daarin vast te leggen dat uw partner van u erft.  Wij krijgen vaak te maken dat we toestemming bij de kantonrechter moeten vragen voor de verkoop van een woning of afwikkeling van de erfenissen van ongehuwde samenwoners. Dit levert ingewikkelde problematiek op. Wij adviseren u graag voor een gepaste oplossing. De weg naar de rechtbank is niet de enige. Partijen kunnen ook kiezen voor een mediation traject bij de Vos & Partners. Meer weten, neem contact op met onze familierechtadvocaten.

Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage