+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Hotel Branche

Hotel Branche

De hotelbranche is zowel binnen als buiten Amsterdam booming. Mede dankzij het (internationaal) toerisme en de aantrekkende economie lijkt deze bedrijfstak alsmaar groter te worden. Tegelijkertijd heeft de hotelbranche ook te maken met nieuwe ontwikkelingen zoals concurrentie uit particuliere hoek door de verhuur van kamers en appartementen via AirBnB.

Door de werkzaamheden van het hotelbedrijf hebben hotels te maken met diverse en uiteenlopende rechtsgebieden. Traditioneel zijn dit zaken die betrekking hebben op vergunningen en regelgeving waar hotels aan moeten voldoen. Daarnaast valt ook te denken aan arbeidsrechtelijke kwesties met personeelsleden, problemen met leveranciers of gasten en geschillen over handelsnaam en merkrecht.

In mei 2018 zal de nieuwe privacy verordening van kracht worden. Dit betekent dat ook hotels aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van privacy zullen moeten voldoen. In dat kader is het belangrijk dat hotels duidelijk zicht hebben op welke (persoons)gegevens zij verwerken en beheren om zodoende voldoende waarborgen te bieden om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Hierbij valt onder andere te denken aan een privacy statement in lijn met de nieuwe wetgeving en duidelijke afspraken op het gebied van het verwerken, raadplegen en opslaan van privacy gevoelige informatie en persoonsgegevens.

Een ander relatief nieuw fenomeen waar de horeca, en zo ook het hotelbedrijf, mee te maken krijgt is ‘blurring’.  Blurring is kortgezegd het vervagen van de scheidslijn tussen traditionele horeca en retail. Zo ontstaan er steeds meer mengvormen waarbij horeca en retail in elkaar overlopen of gecombineerd worden. Zeker op het gebied van bestuursrecht en de daarbij behorende vergunningen en regelgeving kan dit voor juridische problemen zorgen omdat vaak de wet- en regelgeving nog niet in deze nieuwe situaties voorziet.

De Vos & Partners is op de hoogte van wat er speelt in de hotelbranche en kan u daarbij op ieder (rechts)gebied uitstekend van dienst zijn.Recente blog berichten • Hotel Branche

08-04-2020 - door Hilde Nobel

Rechtspraak komt weer op gang en pakt weer meer soorten zaken op

Volgens de Raad voor de Rechtspraak zijn de voorzieningen voor telefonische en videoverbindingen uitgebreid en is de behandeling van meer zaken op afstand mogelijk. De Rechtspraak wil weer zoveel mogelijk bestuursrecht- en civiele zaken door laten gaan. Civiele zaken kunnen bijvoorbeeld op deze manier worden behandeld als partijen het schriftelijk niet eens worden en een mondelinge behandeling niet kan wachten tot na 28 april. Het kan dan gaan om kort gedingen, voorlopige voorzieningen, huurzaken, faillissementen, kantonrolzaken en wwz-zaken. Ook familiezaken zoals echtscheidingen en uithuisplaatsingen kunnen in het vervolg weer doorgaan, mits ‘de omstandigheden dit toelaten’. De gerechtsgebouwen zelf blijven echter tot minimaal 28 april aanstaande gesloten voor publiek.

Lees meer

19-03-2020 - door Els Doornhein

Informatie De Vos en Partners over het Corona-virus

Beste cliënten, Het Corona-virus houdt de hele wereld in zijn greep. Inmiddels ervaart ook de advocatuur en de rechtspraak de gevolgen. Door middel van deze e-mail willen wij u meer algemeen informeren over de gevolgen voor de behandeling van uw zaak. Voor specifieke vragen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met uw behandelend advocaat. Wij hebben goede ICT-voorzieningen en een gedreven team. We zullen ons uiterste best voor u doen! Rechtspraak De Rechtspraak heeft recentelijk besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges – in eerste instantie tot 6 april 2020 - te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dat zijn zaken waarbij een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Voor civiele zaken moet u daarbij denken aan faillissementen, zittingen rond verplichte zorg, urgente familiezaken en spoedeisende kortgedingen of zaken waarbij de wettelijke termijnen, bijvoorbeeld voor bezwaar, beroep of hoger beroep in gevaar komen. Het gerechtsgebouw en de centrale balie zijn vanaf 17 maart 2020 niet meer vrij toegankelijk. Voor de zaken die wel doorgaan, geldt dat vanaf 17 maart 2020 er geen publiek meer bij de zittingen aanwezig mag zijn. Voor de zaken die wel door moeten gaan, wordt er heel terughoudend omgegaan met het aantal aanwezigen. Alleen procespartijen mogen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zitting zaal. De komende dagen zal er meer informatie van de Rechtspraak komen. Wij houden dat voor u nauwlettend in de gaten. Daar waar uw zaak in de knel komt, zal de behandelend advocaat rechtstreeks contact met u opnemen. Vermoedelijk gaan schriftelijke procedures voorlopig wel door. Maar er worden alleen uitspraken gedaan waar dat kan en moet. Uitspraken worden gedaan zonder publiek en in beperkte aanwezigheid van journalisten. De Rechtspraak roept een ieder op geen telefonisch contact op te nemen. U kunt voor meer informatie beter uw advocaat bellen. Kantoor Op dit moment is ons kantoor geopend. Een deel van onze mensen werkt vanuit huis en een deel werkt vanuit het kantoor. Ook hebben wij besloten – in ieder geval tot 6 april 2020 –  geen bezoeken aan ons kantoor meer toe te staan. Dit om onnodige besmettingen te voorkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een bijeenkomst op ons kantoor mogelijk. Contact met onze advocaten kan op dit moment beter via de telefoon en/of Skype plaatsvinden. Wij vragen uw begrip daarvoor. Grote uitdaging We staan met z’n allen voor een grote uitdaging. Maar wij blijven ons als kantoor volledig voor uw zaak inzetten en zullen er alles aan doen om u tijdig te informeren en de eventuele nadelen voor u zo klein mogelijk te houden. Bedankt voor het vertrouwen in ons kantoor en onze advocaten!

Lees meer

Hoofdcategorie

Handel, Industrie & MKB

Ons kantoor is een sterke partner voor ondernemingen in handel, industrie en zakelijke dienstverlening. Iedere... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage