+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Musea

Musea

Binnen de creatieve industrie neemt de kunst-  en cultuur sector een bijzondere plaats in. Wij voelen ons rijk, zo vlak bij het Museumplein. Met onze buren het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Gogh op kleine loopafstand zitten wij ideaal, als het gaat om kunst.

De Vos & Partners heeft jarenlange ervaring met de juridische begeleiding van musea, kunstinstellingen, galeries en bijvoorbeeld kunsthandelaren. Ook mogen wij ons adviseur en sponsor van het Stedelijk Museum noemen. Onze advocaten bezoeken graag en regelmatig openingen van (Amsterdamse) musea, maar ook daarbuiten, zoals die van het Cobra Museum in Amstelveen.

Bijzondere aandachtsgebieden musea

Onze advocaten adviseren verschillende musea bijvoorbeeld op het gebied van erfrecht en nalatenschappen, schenkingen en bruikleen. Ook geven wij over deze onderwerpen ook regelmatig workshops, zoals onlangs voor de medewerkers van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Cobra Museum in Amstelveen.

Erfrecht

Er zijn veel voorbeelden te noemen van bijzondere juridische problemen die kunnen spelen wanneer een erflater aan een museum een kunstwerk legateert. Stel dat zo’n erflater voor zijn overlijden wegens geldnood het kunstwerk verkoopt, dan kan het voorkomen dat het ervende museum met lege handen komt te staan. Een museum verkrijgt dan een vordering op de erfgenamen.

En wat te denken van de situatie dat een erflater zijn collectie aan een museum heeft gelegateerd maar dit niet met toestemming van zijn echtgenote heeft gedaan. Het kan dan gebeuren dat deze erfgenaam bij het museum aanklopt en het schilderij komt opeisen.

Denk verder ook aan de ANBI status in combinatie met belastingvoordelen. Zo is er een vrijstelling voor schenk- en erfbelasting in het geval van schenkingen en erfenissen die een instelling gebruikt voor het algemeen cultureel belang.

Schenkingen

Musea hebben uiteraard regelmatig te maken met schenkingen en de daaraan verbonden voorwaarden. Bijvoorbeeld dat een kunstwerk niet in bruikleen mag worden gegeven of geen deel mag uitmaken van een reizende expositie. Een andere veel voorkomende voorwaarde is uiteraard dat een kunstwerk dat geschonken wordt juist wel verplicht tentoongesteld wordt.

Bruikleen

En verder speelt bij de museale sector de bruikleenovereenkomst een belangrijke rol. Ook hierbij spelen verschillende juridische vraagstukken zoals de waarde van het in bruikleen gegeven kunstobject dat wordt beschadigd of verloren raakt. Op de bruiklener kunnen verschillende verplichtingen worden gelegd zoals het verplicht tentoonstellen in het geval van kunst een veel voorkomende voorwaard is. Het is belangrijk dit goed te regelen want het is niet altijd direct duidelijk of sprake is van bruikleen of van een schenking. Hierover zijn verschillende rechtszaken gevoerd, evenals over de vraag of het mogelijk is om een langlopende bruikleenovereenkomst op te zeggen.

Musea juridische aandachtspunten algemeen

Los van bovengenoemde specifieke aandachtspunten is bij een museumpersoneel in dienst, spelen er algemene verbintenisrechtelijke kwesties zoals huur, eigendom maar ook de commerciële samenwerking met een in een museum gevestigde horeca-exploitant of bijvoorbeeld zelfstandigen die worden ingezet. Ook bij al dit soort onderwerpen, zijn wij musea graag van dienst.

Wat doet een museumadvocaat?

 • Wij zijn gespecialiseerd in de vele soorten juridische vragen die spelen bij het financieren, beschermen, verhandelen, uitlenen en conserveren van kunstwerken. Denkt u hierbij ook aan het volgrecht van kunstenaars;
 • Het opstellen van een schenkings- of bruikleenovereenkomst en het adviseren over geschillen hierover;
 • Advies op het gebied van erfrecht en nalatenschappen;
 • Advies in verband met het uitlenen van kunst aan (buitenlandse) musea, het internationaal transport en de verzekeringen;
 • Alle algemene werkzaamheden waarmee een museum te maken heeft (vergunningen, huur, personeel, het inschakelen van zelfstandigen);
 • Advies over de Governance Code Cultuur;
 • De oprichting, begeleiding en contracten opstellen voor een stichting of vereniging die zich bezighoudt met het promoten van een bepaalde kunstvorm of met de ontwikkeling van voorstellingen;
 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat veel kunst en cultuur financiert in de stad, staan wij bij op het gebied van het bestuursrecht en subsidierecht. Ook behartigen wij de belangen van onze cliënten in het geval van een geschil met een collectieve rechtenorganisatie, zoals Buma/Stemra of Sena.

Voor wie werken onze museum advocaten?

De Vos & Partners werkt voor verschillende musea, fondsen, stichtingen en verenigingen. Ook het Amsterdams Fonds voor de Kunst behoort tot onze cliënten.

Hoe werken onze museum advocaten?

De Vos & Partners heeft veel ervaring op het gebied van musea. Veel cliënten gingen u voor. Wij bieden de hoogste kwaliteit en deskundigheid, tegen een redelijke prijs en in een informele, moderne sfeer.

De museumadvocaten van De Vos & Partners gaan in uw belang net wat verder en bouwen met u een persoonlijke band op. Ons doel is u zo snel en effectief mogelijk te helpen zowel binnen als buiten de rechtszaal. Ons kantoor maakt deel uit van een internationaal netwerk van advocatenkantoren, wat betekent dat uw belangen ook internationaal goed behartigd kunnen worden.

Zaken:

 • Zaken waarbij de museum advocaten van De Vos & Partners bij betrokken waren/zijn:
 • Adviseren en procederen over de juridische afwikkeling van de verkoop van een schilderij dat na de verkoop een goede kopie bleek te zijn;
 • Advisering over de algemene verkoopvoorwaarden voor een veilinghuis voor kunst;
 • Begeleiding bij subsidieaanvragen en procederen over afgewezen aanvragen;
 • Advisering over bruikleen en schenking van kunst;
 • Juridische dienstverlening bij het opzetten van een nieuw museum ( intellectuele eigendomsrechten, oprichting Stichting met ANBI- status, advisering over huisvesting en aankoop pand, contracten met investeerders);
 • Optreden als executeur testamentair bij een omvangrijke erfenis; advisering over nalatenschappen en schenkingen.


Recente blog berichten • Musea

19-03-2020 - door Els Doornhein

Informatie De Vos en Partners over het Corona-virus

Beste cliënten, Het Corona-virus houdt de hele wereld in zi... Lees meer

Hoofdcategorie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sec... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage