+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Privacy

Privacy

Anoniem door het leven gaan blijkt voor een ieder van ons steeds lastiger te zijn. U laat overal uw digitale sporen na. De een vindt het een nachtmerrie, de ander ziet de voordelen van bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen die verkregen zijn door profiling. Het gebruiken van een “gratis” app zal veelal betekenen dat u betaalt met uw privacy..

Bij ‘big data’ gaat het om het fenomeen dat wij tegenwoordig gemakkelijk in staat zijn om enorme hoeveelheden data te bewaren, te onderzoeken en te doorgronden. Voor ondernemers razend interessant. Uit de beschikbare data kan nuttige informatie worden afgeleid; bijvoorbeeld dat vrouwen van 40 die in Amsterdam wonen veel groente (vooral avocado’s) eten en geïnteresseerd zullen zijn in persoonlijke aanbiedingen op het gebied van superfoods of hardlooptrainingen.

NIET ALLE DATA ZOMAAR TE GEBRUIKEN

Wij hebben dus in toenemende mate te maken met het gebruik van onze gegevens en informatie door derden. Bijvoorbeeld via apps op de smartphone, het internet, maar ook bij het bezoek aan webwinkels en zelfs op het werk. Niet alle data zijn (gelukkig) zomaar en door iedereen te gebruiken. Bij het rechtsgebied Privacy draait het vaak om de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze verordening regelt onder welke voorwaarden u als ondernemer gegevens mag gebruiken die tot een natuurlijk persoon zijn te herleiden. Sinds afgelopen mei 2018 zijn de regels voor het gebruik van persoonsgegevens voor de hele EU gestandaardiseerd en is de positie en bescherming van de “betrokkene” versterkt.

Onder de AVG geldt de hoofdregel dat het verzamelen van persoonsgegevens enkel is toegestaan met de toestemming van de betrokken persoon, waarbij u deze voorafgaand daaraan (duidelijk) heeft geïnformeerd wie u bent en wat u met de gegevens zult doen. Los hiervan is sprake van een aantal grondslagen, zoals de uitvoering van de overeenkomst met zo’n persoon, of “een gerechtvaardigd belang” op grond waarvan data kunnen worden verwerkt.  Dit moet goed geregeld zijn, o.a. via een verwerkingsregister waarin alle verwerkingen zijn terug te vinden en worden onderbouwd, maar vooral ook met een privacyverklaring om betrokkenen te informeren.  Privacy is inmiddels “serious business” want op de niet nakoming en overtreding van de AVG staan hoge boetes, namelijk maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. Vanaf de inwerkingtreding van de AVG behoort het onderwerp “privacy” op de agenda van ondernemers te staan.

Om boetes te voorkomen en op tijd te voldoen aan de eisen uit de AVG kunt u gebruik maken van ons stappenplan om te zien waar u staat en welke stappen u nog dient te nemen.

DATALEKKEN MELDEN

U bent natuurlijk al op de hoogte van de regels die gelden als u met een datalek heeft te maken. Houdt u er als ondernemer rekening mee dat u onder de AVG binnen 72 uur melding moet maken van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook moet u de datalekken gaan documenteren, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of u wel aan uw meldplicht heeft voldaan. Behalve de Autoriteit Persoonsgegevens moet ook de betrokkene zelf – afhankelijk van het type lek-  op de hoogte worden gebracht wanneer zijn gegevens zijn gelekt.

Een datalek komt altijd ongelegen, wij kunnen u helpen met een Protocol bij Datalekken op maat.

PRIVACYRECHT

In het arbeidsrecht speelt het gebruik van Social Media een rol. Een werknemer meldt zich ziek maar hij blijkt, zo volgt uit Facebook, een festival bij te wonen. Of, een voormalig werknemer benadert oude klanten via LinkedIn (wat een overtreding van het concurrentiebeding kan zijn). Welke betekenis heeft dit?

Belangrijker nog lijkt de ‘elektronische schaduw’ waarbij werkgevers technologische vernieuwingen inzetten om de werknemers te monitoren of zelfs te volgen. Big brother op het werk waarbij de werkgever kan zien waar het personeel is, dat bijvoorbeeld met een camera in de auto wordt gevolgd. Hoe ver mag een werkgever gaan met de verplichting om bepaalde apps altijd draaiend te houden, zodat altijd, ook in het weekend zichtbaar is waar de werknemer zich bevind ?

Twitteren kan worden gezien als een vorm van reclame waarvoor juridische regels gelden (die niet altijd worden opgevolgd, denkt u aan alle vloggers die reclame maken voor de producten die zij van fabrikanten krijgen aangeleverd).

Bij het privacyrecht kan het ook gaan om vraagstukken waarbij centraal staat of de identiteit zou kunnen of moeten worden onthuld van personen die anonieme berichten op het internet posten. Bijvoorbeeld omdat ze (ongefundeerd) vinden dat een restaurant waardeloze kwaliteit levert of, dat de naaktfoto’s van hun ex door de wereld zouden moeten kunnen worden gezien.

Privacy (en het ontbreken daarvan) is een belangrijk rechtsgebied waarvan het belang, gelet op alle ontwikkelingen in onze maatschappij, alleen maar zal toenemen. Ons kantoor volgt alle ontwikkelingen op de voet.

WAT DOEN ONZE PRIVACY ADVOCATEN?

Onze privacy advocaten zijn gespecialiseerd in de vele soorten vragen die spelen bij ondernemers die data verzamelen of te maken hebben met privacy in het kader van hun werkzaamheden:

 • Advies over en het verzorgen van een privacy statement voor uw website.
 • Het beoordelen en aanvullen van uw Register van verwerkingen.
 • Het optreden als externe Functionaris voor de Gegevensbescherming.
 • Het uitvoeren van een DPI of privacy effect beoordeling.
 • Het beoordelen en aanvullen van uw algemene in- en verkoopvoorwaarden, bezoekersvoorwaarden en overeenkomsten in verband met de inwerkingtreding van de AVG.
 • Adviseren over de Telecommunicatiewet en AVG in relatie tot het benaderen en mailen van uw klanten.
 • Adviseren over het maken en publiceren van foto’s tijdens een event.
 • Zij kunnen begeleiden, adviseren en problemen voorkomen. Onze privacy specialisten zijn niet alleen bekend met de “ins en outs” en bijzonderheden van de branche, maar ook met de AVG en de richtlijnen van de artikel 29 werkgroep
 • Het opstellen van een privacy beleid of internet en e-mailpolicy voor uw onderneming.
 • Het adviseren over de aanpak van onterechte / smadelijke publieke online recensies en beoordelingen die schadelijk voor uw onderneming kunnen zijn.
 • Het opschonen van uw Google-profiel als dit ontsierd wordt door onjuiste of sterk verouderde informatie wanneer op uw naam wordt gezocht.
 • Belangenbehartiging in het geval van geschillen en begeleiding van juridische procedures.
 • Het opstellen van verwerkersovereenkomsten tussen u en uw verwerker of het beoordelen of deze verwerkersovereenkomst wel aan de eisen voldoet die u hieraan zou moeten stellen.

SPREKERS

Onze privacy advocaten geven regelmatig lezingen. Els Doornhein heeft op 23 januari 2018 voor de leden van de Museumvereniging in Nemo een lezing gehouden over “de praktische aspecten van de AVG”. De sheets hiervan vindt u hier.

U kunt bij ons informeren wanneer wij weer een lezing geven.

VOOR WIE WIJ WERKEN

Onze privacy advocaten werken voor alle gelederen binnen de branche. Vooral voor ondernemers die data verzamelen en willen gebruiken of werkgevers die het gebruik van internet en e-mail binnen de onderneming goed willen regelen.

HOE WERKEN ONZE PRIVACY ADVOCATEN?

De Vos & Partners heeft zeer ruime ervaring op het gebied van privacyrecht. Het afgelopen jaar hebben wij verschillende cliënten, van een ziekenhuis en zorginstelling tot musea en een pretpark, maar ook een uitgever en een school “privacy proof” gemaakt. Veel cliënten gingen u voor. Wij bieden de hoogste kwaliteit en deskundigheid, tegen een redelijke prijs en in een informele sfeer. De privacy advocaten van De Vos & Partners gaan in uw belang net wat verder en bouwen met u een persoonlijke band op. Ons doel is u zo snel en effectief mogelijk te helpen zowel binnen als buiten de rechtszaal.

ZAKEN WAARBIJ ONZE PRIVACY ADVOCATEN BETROKKEN WAREN

 • Opstellen van privacy statements;
 • Opstellen en controleren van een verwerkingsregister;
 • Aanpassen en aanvullen overeenkomsten en algemene voorwaarden aan de AVG;
 • Adviseren over internet, email en privacy aan verschillende werkgevers;
 • Advies aan werkgevers over het monitoren/ controleren van werknemers;
 • Adviseren en procederen in verschillende zaken waarbij anoniem geheime/ onjuiste informatie op het internet werd “gelekt” met het doel om de betreffende persoon of onderneming publiek in een kwaad daglicht te stellen;
 • Het juridisch “opschonen” van een negatief profiel op Google;
 • Diverse zaken op het gebied van onrechtmatige publicaties.
 • Advies over de te nemen acties in het geval van een datalek.


Recente blog berichten • Privacy

22-11-2021 - door Jasper Hulsebosch

Interview met Jasper Hulsebosch over Europese Cybersecurityregelgeving

Lees hier het artikel uit het Security & Privacy Dossier 2021 online met het interview met Jasper Hulsebosch van De Vos & Partners Advocaten over Europese Cybersecurityregelgeving! 

Lees meer

22-11-2021 - door Jasper Hulsebosch

Grotetafelgesprek met Jasper Hulsebosch in Video Security & Privacy Dossier 2021 online

Lees hier het artikel dat is verschenen in het Video Security & Privacy Dossier 2021 online naar aanleiding van het Grotetafelgesprek dat heeft plaatsgevonden en waarvan Jasper Hulsebosch een van de deelnemers was.  Bekijk hier het filmpje van ChannelConnect over dit Grotetafelgesprek op YouTube!

Lees meerHoofdcategorie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sec... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage