+31 (0)20 2060700[email protected]
Privacy

Privacy

Anoniem door het leven gaan blijkt voor een ieder van ons steeds lastiger te zijn. U laat overal uw digitale sporen na. De een vindt het een nachtmerrie, de ander ziet de voordelen van bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen die verkregen zijn door profiling. Het gebruiken van een “gratis” app zal veelal betekenen dat u betaalt met uw privacy.

Bij ‘big data’ gaat het om het fenomeen dat wij tegenwoordig gemakkelijk in staat zijn om enorme hoeveelheden data te bewaren, te onderzoeken en te doorgronden. Voor ondernemers razend interessant. Uit de beschikbare data kan nuttige informatie worden afgeleid; bijvoorbeeld dat vrouwen van 40 die in Amsterdam wonen veel groente (vooral avocado’s) eten en geïnteresseerd zullen zijn in persoonlijke aanbiedingen op het gebied van superfoods of hardlooptrainingen.

NIET ALLE DATA ZOMAAR TE GEBRUIKEN

Wij hebben dus in toenemende mate te maken met het gebruik van onze gegevens en informatie door derden. Bijvoorbeeld via apps op de smartphone, het internet, maar ook bij het bezoek aan webwinkels en zelfs op het werk. Niet alle data zijn (gelukkig) zomaar en door iedereen te gebruiken. Bij het rechtsgebied Privacy draait het vaak om de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 zal de Wbp worden vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening regelt onder welke voorwaarden u als ondernemer gegevens mag gebruiken die tot een natuurlijk persoon zijn te herleiden.

Ook onder de AVG is de hoofdregel dat het verzamelen van persoonsgegevens enkel is toegestaan met de toestemming van de betrokken persoon, waarbij u deze voorafgaand daaraan heeft geïnformeerd wie u bent en wat u met de gegevens zult doen. Dit moet goed geregeld zijn, want op de niet nakoming en overtreding van de AVG staan hoge boetes, namelijk maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet

Om boetes te voorkomen en op tijd te voldoen aan de eisen uit de AVG kunt u gebruik maken van ons stappenplan.

DATALEKKEN MELDEN

Houdt u er als ondernemer rekening mee dat u onder de AVG binnen 72 uur melding moet maken van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook moet u de datalekken gaan documenteren, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of u wel aan uw meldingsplicht heeft voldaan. Behalve de Autoriteit Persoonsgegevens moet ook de betrokkene zelf op de hoogte worden gebracht wanneer zijn gegevens zijn gelekt.

PRIVACYRECHT

In het arbeidsrecht speelt het gebruik van Social Media een rol. Een werknemer meldt zich ziek maar hij blijkt, zo volgt uit Facebook, een festival bij te wonen. Of, een voormalig werknemer benadert oude klanten via LinkedIn (wat een overtreding van het concurrentiebeding kan zijn). Welke betekenis heeft dit?

Belangrijker nog lijkt de ‘elektronische schaduw’ waarbij werkgevers technologische vernieuwingen inzetten om de werknemers te monitoren of zelfs te volgen. Big brother op het werk waarbij de werkgever kan zien waar het personeel is, dat bijvoorbeeld met een camera in de auto wordt gevolgd. Hoe ver mag een werkgever gaan met de verplichting om bepaalde apps altijd draaiend te houden, zodat altijd, ook in het weekend zichtbaar is waar de werknemer zich bevind ?

Twitteren kan worden gezien als een vorm van reclame waarvoor juridische regels gelden (die niet altijd worden opgevolgd, denkt u aan alle vloggers die reclame maken voor de producten die zij van fabrikanten krijgen aangeleverd).

Bij het privacyrecht kan het ook gaan om vraagstukken waarbij centraal staat of de identiteit zou kunnen of moeten worden onthuld van personen die anonieme berichten op het internet posten. Bijvoorbeeld omdat ze (ongefundeerd) vinden dat een restaurant waardeloze kwaliteit levert of, dat de naaktfoto’s van hun ex door de wereld zouden moeten kunnen worden gezien.

Privacy (en het ontbreken daarvan) is een belangrijk rechtsgebied waarvan het belang, gelet op alle ontwikkelingen in onze maatschappij, alleen maar zal toenemen. Ons kantoor volgt alle ontwikkelingen op de voet.

WAT DOEN ONZE PRIVACY ADVOCATEN?

Onze privacy advocaten zijn gespecialiseerd in de vele soorten vragen die spelen bij ondernemers of grote ondernemingen die data verzamelen of te maken hebben met privacy in het kader van hun werkzaamheden:

 • Advies over en het verzorgen van een privacy statement voor uw website.
 • Zij kunnen begeleiden, adviseren en problemen voorkomen. Onze privacy specialisten zijn niet alleen bekend met de ins and outs en bijzonderheden van de branche, maar ook met (toekomstige) Europese regelgeving waar dit vereist zou zijn.
 • Het opstellen van een internet en e-mailpolicy voor uw onderneming.
 • Het adviseren over de aanpak van onterechte / smadelijke publieke online recensies en beoordelingen die schadelijk voor uw onderneming kunnen zijn.
 • Het opschonen van uw Google-profiel als dit ontsierd wordt door onjuiste of sterk verouderde informatie wanneer op uw naam wordt gezocht.
 • Belangenbehartiging in het geval van geschillen en begeleiding van juridische procedures.
 • Het opstellen van verwerkersovereenkomsten tussen u en uw verwerker.

SPREKERS

De Vos & Partners organiseert regelmatig bijeenkomsten die een actueel maatschappelijk en/of cultureel relevant onderwerp behandelen. Deze borrels geven wij vaak een naam, zoals de CRIB-borrel (Creatieve Industrie Borrel) en de I&I sessies (Innovatie & Inspiratie sessies). Meldt u zich bij ons aan, als u daar behoefte aan heeft.

VOOR WIE WIJ WERKEN

Onze privacyadvocaten werken voor alle gelederen binnen de branche. Vooral voor ondernemers die data verzamelen en willen gebruiken of werkgevers die het gebruik van internet en e-mail binnen de onderneming goed willen regelen.

HOE WERKEN ONZE PRIVACY ADVOCATEN?

De Vos & Partners heeft zeer ruime ervaring op het gebied van privacyrecht. Veel cliënten gingen u voor. Wij bieden de hoogste kwaliteit en deskundigheid, tegen een redelijke prijs en in een informele sfeer. Onze privacy-advocaten gaan in uw belang net wat verder en bouwen met u een persoonlijke band op. Ons doel is u zo snel en effectief mogelijk te helpen zowel binnen als buiten de rechtszaal.

ZAKEN WAARBIJ ONZE PRIVACY ADVOCATEN BETROKKEN WAREN

 • Opstellen van privacy statements voor websites;
 • Adviseren over internet, email en privacy aan verschillende werkgevers;
 • Advies aan werkgevers over het monitoren/ controleren van werknemers;
 • Adviseren en procederen in verschillende zaken waarbij anoniem geheime/ onjuiste informatie op het internet werd “gelekt” met het doel om de betreffende persoon of onderneming publiek in een kwaad daglicht te stellen;
 • Het juridisch “opschonen” van een negatief profiel op Google;
 • Diverse zaken op het gebied van onrechtmatige publicaties.


Recente blog berichten • Privacy

28-05-2018 - door Els Doornhein

Interview met Els Doornhein over de AVG

Inmiddels is de AVG in werking getreden en moet elke onderne... Lees meerHoofdcategorie

Creatieve industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Deze sec... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3