Nieuws & blogs

De Vos & Partners is feestelijk geopend! Op 23 juni 2017 scheen de zon en was het tijd voor een mini-foodtruck festival. Dit ter ere van de feestelijke opening van ons nieuwe pand. Het was een geweldig openingsfeest met foodtrucks van ondernemers uit onze directe omgeving. De buurt zelf kon ook mee genieten van een…
Gerechtshof Den Haag Op 30 mei 2017 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een merkenrechtelijk geschil tussen Spartan Race Inc. en TV Entertainment Reality Network B.V. Uit het arrest van het Hof blijkt onder meer hoe getoetst wordt of een bepaald merk bekend wordt geacht te zijn bij een aanmerkelijk deel van het relevante…
Uitspraak In een zaak van mr. S.M. Postma deed het Gerechtshof Amsterdam de volgende uitspraak >Download Partijwisseling na (gestelde) cessie. Cessionaris neemt naam aan van cedent en maakt partijwisseling niet bekend. Art. 21 Rv.; Strijd met goede procesorde. Ontvankelijkheid procespartij (appellant). Verschil met HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881,NJ2015/307 Sjoerd Postma Advocaat t: +31 (0)20 2060713…
Student-stages De Vos + Partners Advocaten is gedurende het hele jaar op zoek naar toppers die willen ontdekken of de advocatuur bij hen past. Bij de Vos + Partners Advocaten kun je kennis maken met de nodige verschillende rechtsgebieden, waaronder in ieder geval het arbeids- en medezeggenschapsrecht, ondernemings- en insolventierecht, intellectueel eigendomsrecht en het contractenrecht.…
Succesvol licentieren Op het evenement PatentMatch op de High Tech Campus in Eindhoven verzorgde Els Doornhein een workshop over succesvol licentieren. Naar aanleiding hiervan verscheen in het Eindhovens Dagblad hierover het bijgesloten artikel. Voor de presentatie klik hier Els Doornhein Partner t: +31 (0)20 2060736 Werkt voor: uitvinders, schrijvers, artiesten, ontwerpers, reclamebureaus, filmmakers, innovatieve ondernemers…