+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Airbnb-regels in Amsterdam

Airbnb-regels in Amsterdam

Verhuur van woningen in Amsterdam via Airbnb, het gebeurt erg vaak. Maar wat een leuke bijverdienste is voor de één, is een doorn in het oog voor de ander. Airbnb veroorzaakt veel overlast en daarom heeft de gemeente beperkingen opgelegd, zoals een maximale verhuur van 30 dagen per jaar, alsmede een meldplicht en een daaraan gekoppelde boete. Een vergunning was echter niet nodig; voor vakantieverhuur is in de Amsterdamse Huisvestingsverordening daarvoor een vrijstelling opgenomen.

De Raad van State heeft echter op 29 januari 2020 een streep gezet door de manier van handhaven van de Gemeente Amsterdam. Woningverhuur via Airbnb wordt door de Raad van State gezien als  woningonttrekking, en daarvoor is op grond van de Huisvestingswet een vergunning nodig.Wat deed Amsterdam? Geen melding, dan een boete!

Als er geen melding werd gedaan, dan legde de gemeente in sommige gevallen boetes op. In de zaak die werd voorgelegd aan de Raad van State had een vrouw haar woning via Airbnb verhuurd voor een periode van vijf dagen. Omdat zij hiervan geen melding had gemaakt, werd haar een boete opgelegd van € 6.000,-.  Zij was het hiermee niet eens en kreeg uiteindelijk gelijk.

De uitspraak:

De opgelegde boete was volgens de Raad van State niet terecht omdat de gemeenteraad niet bevoegd is om een vrijstelling op de vergunningsplicht voor woningonttrekking te verlenen.De in de Huisvestingsverordening opgenomen vrijstelling voor vakantieverhuur, en ook de daarin opgenomen meldplicht, is in strijd met de wet, aldus de Raad van State. Voor vakantieverhuur is altijd een vergunning vereist volgens de Raad van State.

Gevolgen

Het gevolg van deze uitspraak is dat alle vakantieverhuur zonder vergunning illegaal lijkt te zijn, waardoor Airbnb-verhuurders beboet kunnen gaan worden. Dit geldt dus ook indien u uw woning maar een paar dagen per jaar verhuurt en daarvan netjes melding maakt. Airbnb-verhuurders die dachten “legaal” te verhuren, blijken allemaal in overtreding en riskeren een boete die kan oplopen tot € 20.500,-.

Hoe nu verder?

De gemeente Amsterdam moet nu haar regelgeving veranderen. Vermoedelijk zal de gemeente hierbij rekening houden met het wetsvoorstel ‘Wet Toeristische verhuur woningen’ dat momenteel bij de Tweede Kamer aanhangig is. Dit wetsvoorstel gaat over het reguleren van toeristische verhuur van woningen. Het wetsvoorstel bevat maatregelen, zoals een meldplicht en een vergunningsbevoegdheid. Pas als de wet wordt ingevoerd, is er een wettelijke basis voor de meldplicht en kan de gemeente Amsterdam op dezelfde voet verder.

Het kan echter nog wel even duren voordat de wet in werking treedt. Tot die tijd zou de gemeente ook de Huisvestingsverordening kunnen aapassen, en daarin bijvoorbeeld een vergunningenstelsel opnemen voor Airbnb, al zal dit veel gevraagd zijn van de gemeente. Als alternatief zou de gemeente wellicht kunnen bepalen dat - onder bepaalde omstandigheden – niet wordt gehandhaafd, en dus geen boete wordt opgelegd. Welke omstandigheden dat zijn, moet de gemeente dan nader uitwerken. Het is de komende tijd afwachten hoe de gemeente hierin verder gaat.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met Hilde Nobel en Leontien Boes.

Geschreven door

Leontien Boes

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage