+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Alimentatie betalen ten tijde van de coronacrisis

Alimentatie betalen ten tijde van de coronacrisis

Veel mensen hebben door de corona te maken met grote financiële gevolgen. Zo zijn er ouders bij die hun baan verloren hebben of te maken hebben met inkomensderving. Eerder berichten wij al dat de vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud is verhoogd met 3%. In deze blog hadden we een aantal actiepunten genoemd:

  • Informeer uw voormalige partner dat de alimentatie omhooggaat per 1 januari en meld het nieuwe bedrag
  • Check eind december of begin januari of het geïndexeerde alimentatiebedrag tijdig op uw bankrekening is bijgeschreven.

Heeft u dit gedaan?

Even terug, om alimentatie te kunnen berekenen moet eerst de hoogte van het inkomen van de partners worden vastgesteld. Dit wordt vastgesteld door middel van jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsspecificaties en bij een eigen onderneming wordt er gekeken naar de jaarrekening. Dit is veelal vermoedelijk jaren geleden.

Als voormalig partner wordt u ineens geconfronteerd met iemand die in betalingsproblemen heeft. Eén van de redenen kan zijn dat het inkomen tijdelijk is gedaald als gevolg van de coronacrisis. U als voormalig partner vraagt zich misschien af of u moet instemmen met een lager bedrag. Veelal zal u overleggen met uw voormalig partner en aangeven dat uw uitgaven voor uw kind(eren) nog steeds hetzelfde zijn. Wellicht kunt u overleggen of de alimentatie tijdelijk naar beneden wordt gesteld en nadien weer wordt ingehaald. Lukt dat niet?

Vanuit de wet geldt dat door middel van een rechterlijke uitspraak een overeenkomst betreffende levensonderhoud gewijzigd kan worden wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatschaven te voldoen. Hiervoor geldt dat ieder gegeven waarvan aannemelijk wordt gemaakt dat de wettelijke maatstaven niet meer voldoet ervoor zorgt dat de alimentatie gewijzigd kan worden.

De wijziging van de omstandigheden is per geval verschillend. Afgelopen augustus heeft het Hof Arnhem- Leeuwarden uitspraak gedaan waarbij een man zijn inkomen was verlaagd. Volgens de man diende de bijdrage voor de vergoeding tot levensonderhoud naar beneden te worden gesteld doordat zijn inkomen was gedaald. Volgens het Hof was het inkomensverlies voor herstel vatbaar en is er geen sprake van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden die een hernieuwde beoordeling van de draagkracht van de man rechtvaardigt.

Hoewel er sprake is van tijdelijk inkomensverlies is het Hof van mening dat de verwachting is dat het inkomen van de man weer zal stijgen. In feite wordt er uitgegaan van een verbintenis tot inspanning waarbij de man zich dient in te spannen om zijn inkomen naar het oude niveau te brengen. Indien het inkomen op het oude niveau is dan hij voldoen aan zijn verplichting tot het betalen van een vergoeding voor levensonderhoud.

Dit betekent dat je als voormalig partner niet zomaar hoeft in te stemmen met een verzoek tot alimentatievergoeding. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op. Wij kunnen het voor u op eenvoudige wijze controleren of de alimentatie dient te worden aangepast.

Geschreven door

Danielle den Hartog

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage