+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Annuleren van een groepsaccommodatie

Annuleren van een groepsaccommodatie

Een aantal van u heeft ofwel als huurder ofwel als verhuurder vlak voor aanvang van de Coronacrisis voor een gezellig familieweekend in het najaar van 2020 ergens in Nederland een groepsaccommodatie gehuurd/verhuurd. Het verblijf op deze groepsaccommodatie kon vervolgens niet doorgaan vanwege de Corona-regels die o.a. bepalen dat verhuurders van groepsaccommodaties voor hun huurders de 1,5 meter regelen dienen te garanderen. Wat zijn de rechten en plichten met betrekking tot deze reserveringen voor de betrokken? In het hiernavolgende zal ik ingaan op zowel de positie van de huurder als de verhuurder.

Wat zijn de rechten en verplichtingen voor u als huurder?

Om te kunnen bepalen wat uw rechten en plichten zijn, is van belang om eerst vast te stellen waarom uw reservering niet is doorgegaan. Als uw verhuurder genoodzaakt was tot het annuleren van uw reservering voor een groepsaccommodatie vanwege de Corona-regels, dan kunt u zich als huurder op het standpunt stellen dat de verhuurder zijn verplichtingen jegens u niet is nagekomen. In juridische termen geldt dan dat de verhuurder jegens u in verzuim is. De wet bepaalt dat u in dat geval het recht heeft om de reservering te ontbinden. U kunt dan aanspraak maken op terugbetaling van een reeds gedane (aan)betaling. U kunt echter geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade door de ontbinding. De wet (artikel 6:75 BW) bepaalt namelijk dat in geval van overmacht de schuldeiser geen recht heeft op schadevergoeding. De Coronacrisis wordt gezien als een overmachtssituatie. Schade zou kunnen zijn dat u onnodig  vakantiedagen heeft opgenomen of dat u tijdens uw geplande verblijf in de nabijheid van de groepsaccommodatie een activiteit heeft geboekt en betaald en die door de annulering door de verhuurder niet kan doorgaan. U kunt geen aanspraak maken op betaling door de verhuurder van deze schadeposten.  

Het kan ook zijn dat u als huurder zelf besluit een reservering te annuleren omdat u een verblijf in een groepsaccommodatie in Corona-tijd niet ziet zitten. In dat geval kunt u niet met recht de reservering ontbinden en aanspraak maken op terugbetaling van de volledige (aan) betaling. In dat geval bent u gehouden aan de regels die de verhuurder hanteert in geval van annulering door de huurder. Deze regels vindt u vermoedelijk terug in uw reserveringsvoorwaarden. Gebruikelijk is een gestaffelde betalingsverplichting. Hoe later u annuleert hoe meer u moet betalen.

Wat zijn de rechten en verplichtingen voor u als verhuurder?

Voor u als verhuurder geldt dat wanneer u zelf de reservering annuleert, u in principe gehouden bent de gehele (aan)betaling aan de huurder terug te betalen. Annuleert u vanwege een overmacht situatie dan hoeft u de huurder geen schadevergoeding te betalen. Is het echter de huurder die annuleert dan kunt u aanspraak maken op de volledige overeengekomen huurprijs, uiteraard rekening houdende met de door u zelf gehanteerde annuleringsregeling.

Alternatieve oplossingen    

Er zijn natuurlijk ook alternatieve oplossingen denkbaar zoals het verzetten van de reservering naar een later tijdstip. De vraag is alleen, omdat de Coronacrisis zolang aanhoudt, huurders dit nog een wenselijke oplossing vinden als al meermaals de reservering is verzet. In dat geval zou de verhuurder aan de huurder ook een voucher met een waarde gelijk aan de (aan)betaling kunnen aanbieden die de huurder vervolgens op een later moment bij een nieuwe reservering kan inzetten. Als huurder moet u er rekening mee houden dat verhuurders vermoedelijk wel een geldigheidsduur willen koppelen aan de vouchers. Deze moet een redelijke termijn hebben.     

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat partijen het leed delen. Huurders zouden bijvoorbeeld in geval van ontbinding genoegen kunnen nemen met de terugbetaling van de helft van de gedane (aan)betaling. Dit lijkt een redelijke oplossing in geval al meermaals een reservering is verzet  waardoor de verhuurder niet in de gelegenheid is geweest om gedurende de gereserveerde periodes de accommodatie aan kleinere groepen te verhuren. Dat was en is over de afgelopen maanden namelijk wel mogelijk gebleken.

Komt u er samen niet uit dat kunt u uw geschil natuurlijk altijd voorleggen aan de rechter of een geschillencommissie. In de reserveringsvoorwaarden kunt u vinden waar u terecht kunt. Veel verhuurders van groepsaccommodaties zullen de RECRON voorwaarden hanteren. Hierin is ook een annuleringsregeling opgenomen indien de huurder een reservering wil annuleren. 

Geschreven door

Nicolet Don

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

26-11-2021 - door

Influencers opgelet: binnenkort geldt een registratieplicht bij het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), de toezichthouder op... Lees meer

26-11-2021 - door

De relatie tussen een beroep op de legitieme portie en giften

Ik krijg regelmatig de vraag van cliënten of zij er verstand... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage