+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Artikel van Wieke Verberne: Versterking positie kleine MKB-ondernemers in een WHOA-akkoord

Artikel van Wieke Verberne: Versterking positie kleine MKB-ondernemers in een WHOA-akkoord

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA maakt het voor ondernemingen mogelijk om haar schuldenlast te herstructureren door een akkoord aan haar schuldeisers aan te bieden. Indien het akkoord wordt aangeboden aan kleine MKB-ondernemers, dan hebben deze ondernemers recht op minimaal 20% van hun vordering. 

Met de inwerkingtreding van de WHOA heeft de schuldenaar de mogelijkheid om tot een akkoord te komen met haar schuldeisers. Iedere schuldeiser (met uitzondering van werknemers) kan in een akkoord betrokken worden. Het akkoord ziet op de wijziging in de rechten van de schuldeisers. Zo kan het akkoord bijvoorbeeld inhouden dat schuldeisers (een gedeelte van) hun vordering moeten prijsgeven. 

Homologatie van een WHOA-akkoord 

Bij het aanbieden van een akkoord worden alle schuldeisers in verschillende klassen ingedeeld. Hierbij geldt als uitgangspunt dat schuldeisers met een verschillende rang in een verschillende klasse worden ingedeeld. Indien ten minste één klasse instemt met het akkoord, kan het akkoord gehomologeerd worden door de rechter. Homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle schuldeisers. Homologatie heeft aldus tot gevolg dat de tegenstemmende schuldeisers toch aan het akkoord worden gebonden. In de praktijk wordt dit ook wel een dwangakkoord genoemd. 

Extra bescherming voor MKB-ondernemers 

Homologatie van en WHOA-akkoord kan grote gevolgen hebben voor schuldeisers. De rechten van de tegenstemmende schuldeisers zijn gebonden aan het akkoord en dienen bijvoorbeeld een gedeelte van hun vordering prijs te geven. Dergelijke wijzigingen in de positie van schuldeisers zullen naar verwachting moeilijk op te vangen zijn voor MKB-ondernemers. 

Voorheen kende het WHOA-wetsvoorstel geen aanvullende bescherming voor kleine MKB-ondernemers. Daar is dankzij een amendement in de Tweede Kamer verandering in gekomen. Het amendement houdt in dat kleine MKB-ondernemers minimaal 20% van hun vordering betaald moeten krijgen in een WHOA-akkoord. 

Een kleine MKB-onderneming valt enkel onder de beschermende 20%-regel in de volgende gevallen: 

  • De onderneming kwalificeert als een micro- of kleinbedrijf in de zin van artikel 2:395a en 2:396 BW; of
  • De onderneming heeft minder dan 50 werknemers in dienst. 

Bent u een ondernemer in het MKB die valt onder één van de bovengenoemde gevallen en heeft u vragen over de WHOA? Onze advocaten voorzien u graag van advies over uw positie in een WHOA-akkoord.

Geschreven door

Wieke Verberne

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

23-07-2021 - door

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een [artikel](https://www.de... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage