+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Bericht voor alle consumenten die het slachtoffer zijn geworden van Laboratoires Rochelle en ons om advies hebben gevraagd.

Bericht voor alle consumenten die het slachtoffer zijn geworden van Laboratoires Rochelle en ons om advies hebben gevraagd.

Wij hebben meer dan 60 nepdagvaardingen binnen gekregen en de e-mails met nepdagvaardingen waar consumenten erg van schrikken, blijven binnenstromen.

het beoogde gevolg gehad.

Amsterdamse Orde van Advocaten</a> ook de nodige acties hebben genomen. Laboratoires Rochelle heeft al haar claims ingetrokken en haar excuses aangeboden, zoals blijkt uit de hieronder vermelde e-mail van Henk-Jan Storms, de directeur van Laboratoires Rochelle.

Amsterdam, 27 mei 2013
 
 
 
Geachte mevrouw,
 
 
 
Op 22 mei 2013 heeft u van ons een e-mail ontvangen met een oproep om op 18 juni 2013 voor de Rechtbank te verschijnen.
 
 
 
Onder druk van het Openbaar Ministerie, Tros Radar, Consumentenbond en Autoriteit Consument en Markt zijn wij genoodzaakt alle handelsactiviteiten per direct te staken. U kunt de ontvangen mail als niet verzonden beschouwen. U hoeft<strong> 
 
 
 
Uw gegevens zijn uit ons systeem verwijderd. U heeft geen enkele verplichtingen meer aan ons en u zal door ons niet meer worden benaderd.
 
 
 
Mijn excuses voor alle ontstane ongemakken.
 
 
 
Hoogachtend,<br />Henk-Jan Storms
 
 
 
Directeur<br />Laboratoires Rochelle BV</i>
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van deze e-mail hebben wij een antwoord aan de heer Storms gestuurd, waarvan wij hieronder de tekst weergeven.
 
 
 

 
 
 

 
 
 
<i>Geachte heer Storms,</i>
 
 
 
<i></i>
 
 
 
<i>Zoals u weet, vertegenwoordigen wij een grote groep van consumenten aan wie u een sommatie en/of een zogenoemde dagvaarding hebt gestuurd.</i>
 
 
 
<i></i>
 
 
 
<i>Uit een e-mail die u hebt verzonden aan een groot aantal gedupeerden, trekken wij de volgende conclusies:</i>
 
 
 
<i></i>
 1. De door u verzonden e-mails met een betalingsverzoek kunnen als niet verzonden worden beschouwd;
 2. <ifont-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family : 'Times New Roman'; mso-fareast-language: NL">De betrokken consumenten hoeven niets te betalen;</i>
 3. binnen een week</b> moet gebeuren;
 4. Er komt geen rechtszitting;
 5. De gegevens van de betrokken consumenten zijn uit uw systeem verwijderd;
 6. Zij hebben geen enkele verplichting meer jegens uw bedrijf Laboratoires Rochelle en zullen niet meer door u benaderd worden;
<i></i>
 
 
 
<i>Wij wijzen u in het bijzonder op hetgeen in punt 3 is vermeld. Daaraan voegen wij toe dat u de wettelijke rente bent verschuldigd vanaf het moment dat u onverschuldigd (door de consument) een betaling hebt genoten (doordat u ten onrechte bedragen hebt afgeschreven van de rekening van de betreffende consumenten). Als u ons noodzaakt om die bedragen te incasseren, zullen daarbij de incassokosten en de proceskosten worden gevorderd, die een veelvoud zullen zijn van het in het specifieke geval terug te vorderen bedrag. </i>
 
 
 
<i></i>
 
 
 
<i>Als u niet binnen een week alle terugbetalingen heeft gedaan, zullen wij de Autoriteit Consument en Markt en het Openbaar Ministerie daarvan in kennis stellen, met het verzoek om actie te nemen tegen uw bedrijf. </i>
 
 
 
<i></i>
 
 
 
<i>Uw bevestiging dat u binnen een week na heden alle onverschuldigd betaalde bedragen, zult hebben gerestitueerd, zien wij graag per omgaande tegemoet. </i>
 
 
 
<i></i>
 
 
 
<i>Met vriendelijke groet,</i>
 
 
 
<i></i>
 
 
 
<i>Pim de Vos & Charlotte le Conge Kleyn</i>
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen dat de heer Storms woord houdt en de onverschuldigd betaalde bedragen aan de desbetreffende consumenten terugbetaalt. In dat verband verwijzen wij naar de hiervoor bedoelde e-mail aan de heer Storms.
 
 
 

 
 
 
Wij zouden het op prijs stellen als u ons op de hoogte zou willen stellen over de terugbetaling of de niet terugbetaling door Laboratoires Rochelle (per e-mail aan clecongekleyn@devos.nl). 
 
 
 

 
 
 
Juridisch Loket</a>, de Consumentenbond (als u lid bent) en uw rechtsbijstandsverzekeraar (als u daar bent verzekerd).

Charlotte le Conge Kleyn</a>

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3