+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Bestuurder, zorg voor een deugdelijke administratie!

Bestuurder, zorg voor een deugdelijke administratie!

Wanneer een onderneming failliet gaat, zal de curator in het faillissement onderzoeken of er een deugdelijke administratie is gevoerd.

Indien dat niet het geval is, ben je als bestuurder van deze onderneming aansprakelijk voor het tekort in het faillissement (het verschil tussen de opbrengst in het faillissement en de schulden) tenzij je kan aantonen dat het faillissement een andere belangrijke oorzaak heeft. Het is dus voor een curator een relatief eenvoudige manier om een bestuurder aansprakelijk te stellen voor het tekort in het faillissement, waarbij de bestuurder dient aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is.

Ondanks dat een andere oorzaak voor het faillissement in veel gevallen aanwezig is en vast ook goed aan te tonen is, voorkom je liever dat je als bestuurder met je rug tegen de muur staat.

Als er snel inzicht kan worden verkregen in de debiteuren- en crediteurenpositie van de onderneming en/of de debiteuren- en crediteurenpositie samen met de stand van de liquiditeiten (gezien de aard en de omvang van de rechtspersoon) een redelijke inzicht geven in de vermogenspositie van de rechtspersoon, wordt aangenomen dat aan de administratieplicht is voldaan. Eveneens dient de aangetroffen administratie binnen de rechtspersoon adequaat te zijn voor het besturen, het uitvoeren van werkzaamheden en het afleggen van verantwoording daarover.

Bij grotere ondernemingen zal bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem vereist zijn. Indien een onderneming kostbare voorraad heeft of een grote debiteurenportefeuille, zal aan de administratie van deze onderdelen hoge(re) eisen worden gesteld.

Kortom, zorg dat de administratie van uw onderneming op orde is waarbij extra aandacht wordt besteed aan de administratie van de belangrijkste / meest waardevolle onderdelen van de onderneming.

Voorkomen is immers beter dan genezen, zeker in het geval dat het bijna te laat is.

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage