+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

Bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

Indien een bestuurder van een onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, moet door hem bij de Belastingdienst (en/of het pensioenfonds) een melding worden gedaan van betalingsonmacht. Op de website van de Belastingdienst kan de bestuurder het formulier vinden waarmee deze melding kan worden gedaan.

 

Zonder rechtsgeldige melding staat de bestuurder dus voor een lastige taak om aan te tonen dat het niet aan zijn bestuursbeleid lag dat de onderneming geen middelen had om de belastingen en premies te betalen, maar aan een externe oorzaak. Zo kan de markt zijn ingestort, of kan de grootste afnemer zich hebben teruggetrokken. Bij het aanwijzen van een externe oorzaak zal de bestuurder ook moeten aantonen dat hij heeft getracht de schade voor de onderneming te beperken.

Daarnaast zal de bestuurder moeten aantonen dat het niet aan hem te wijten is dat er geen rechtsgeldige melding is gedaan, bijvoorbeeld omdat hij door een ziekenhuisopname niet in staat was de rechtsgeldige melding te doen.

Hoe gaat de aansprakelijkstelling in zijn werk?

De Belastingdienst doet de aansprakelijkstelling schriftelijk. Indien de bestuurder het niet eens is met de aansprakelijkstelling kan hij binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing tot aansprakelijkstelling, bezwaar maken bij de Belastingdienst. Indien het bezwaar wordt afgewezen, kan de bestuurder tegen die beslissing in beroep gaan bij de belastingrechter. Tegen de beslissing van de belastingrechter kan de bestuurder nog in hoger beroep bij het Gerechtshof en daarna eventueel nog beroep in cassatie aantekenen bij de Hoge Raad.

Verhouding met de aansprakelijkstelling door de curator in faillissement op grond van 2:138/248 BW

Voor de ondernemingen die failliet gaan, zijn dikwijls de belastingen en premies over de laatste maanden voor datum faillissement niet betaald.

Indien er geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is gedaan, kan de Belastingdienst ook in faillissement overgaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurders zoals hierboven beschreven.

Deze bevoegdheid van de Belastingdienst bestaat naast de bevoegdheid van de curator in het faillissement om op grond van art. 2:138 /248 BW de bestuurder van een N.V. respectievelijk B.V. aansprakelijk te stellen voor het tekort van de boedel in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bevoegdheid van de curator om de bestuurder aan te spreken sluit die van de Belastingdienst niet uit, en vice versa.

. Waarbij aansprakelijkstelling door de curator de voorkeur verdient.

Indien op voorhand duidelijk is dat vrijwel de volledige opbrengst (na aftrek van de boedelkosten) van de actie richting bestuurder toch naar de Belastingdienst gaat (gelet op de preferentie van fiscale vorderingen in faillissement), dan ligt het logischerwijs meer voor de hand dat de aansprakelijkstelling aan de Belastingdienst wordt overgelaten.

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3