+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Corona: tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Corona: tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

In het kader van de uitbraak van het Corona-virus en de vergaande maatregelen om eet- en drinkgelegenheden en fitnessclubs te sluiten heeft het kabinet gisteren het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid in het leven geroepen ten behoeve van werkgevers en werknemers. Wilt u meer weten? U leest het in onze nieuwe blog.

De Werktijdverkorting (WTV) wordt vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 17 maart 2020 met een nieuwe regeling gekomen, het NOW, en vervangt daarmee de WTV. De NOW-maatregel is van kracht gegaan omdat de WTV niet snel genoeg werkte, en daarmee niet toepasbaar in deze uitzonderlijke situatie van de Corona crisis. De vervanging betekent dat de WTV niet meer kan worden aangevraagd. WTV aanvragen die wel al zijn ingediend worden automatisch omgezet naar een NOW. Heeft u echter al een toekenning van de WTV gehad blijft deze van kracht, bij een eventuele verlening stapt u over op de nieuwe regeling.

Deze nieuwe regeling geeft werkgevers de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor een voorschot te ontvangen van het UWV. Dit maakt het mogelijk voor werkgevers om werknemers met een vast én flexibel contract in dienst te houden en door te betalen. Ook oproepkrachten vallen onder deze regeling. Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen hangt daarbij niet af van de datum waarop de regeling ingaat, maar geldt voor omzetverlies geleden vanaf 1 maart 2020.

De voorwaarden voor de NOW-aanvraag:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden (met evt. verlening van 3 maanden) en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom;
  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling vindt ook nog een correctie plaats als sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Heeft u nog vragen over deze of andere maatregelen omtrent het Corona-virus? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Martijn Zaal.

 

Geschreven door

Martijn Zaal

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage