+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Curator DA wint principiële procedure over het adviesrecht van de ondernemingsraad

Curator DA wint principiële procedure over het adviesrecht van de ondernemingsraad

Met zijn beschikking van 26 mei 2016 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam een belangrijke beslissing genomen over een onderwerp waarover de meningen tot dusverre uiteenliepen: “Dient een curator in het geval van een mogelijkheid voor een doorstart (eerst) het advies van de ondernemingsraad in te winnen?”

Deze vraag speelde in de faillissementen van de verschillende DA ondernemingen. Zoals bekend, heeft curator mr. J. Lensink (De Vos & Partners Advocaten) eind december 2015 voor DA een doorstart gerealiseerd met de Nederlandse Drogisterij Service B.V. (“NDS”) met als gevolg dat een groot deel van het personeel van DA haar baan kon behouden. Volgens de ondernemingsraad van DA had de curator haar echter (eerst) om haar advies ter zake deze doorstart moeten vragen op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (“25 WOR”). De curator deelde deze mening niet. De ondernemingsraad heeft deze principiële vraag vervolgens in een procedure voorgelegd aan de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer heeft nu besloten dat een curator in het geval van een doorstart tijdens faillissement in beginsel niet het advies van de ondernemingsraad van de failliete onderneming hoeft in te winnen en af te wachten. Dat adviesrecht is volgens de Ondernemingskamer in beginsel onverenigbaar met de op de afwikkeling van de boedel gerichte rol van de curator.

Daarbij was van belang dat mr. Lensink de onderneming van de DA vennootschappen niet heeft voortgezet. Gelet op de aangetroffen situatie, waarbij sprake was van eigendomsvoorbehouden op de aangetroffen voorraad, zijn de leveranties vanuit het distributiecentrum aan franchisenemers door de curator direct stopgezet. Mede daarom heeft mr. Lensink het advies van de ondernemingsraad niet hoeven inwinnen. Een adviesrecht dat, zo kan worden afgeleid uit de overwegingen van de Ondernemingskamer, in faillissementen ook praktisch niet haalbaar kan worden geacht, nu bijvoorbeeld de wettelijke opschortingstermijn van een maand wanneer een ondernemer het advies van de ondernemingsraad niet opvolgt, niet in een faillissementssituatie valt in te passen.

Uiteraard heeft, zo oordeelde de Ondernemingskamer, de curator de belangen van de werknemers bij de verkoop van de activa laten meewegen. Dat kan de curator bevestigen; juist door voor NDS als doorstart kandidaat te kiezen, heeft de curator ervoor kunnen zorgen dat een maximaal aantal werknemers een nieuwe baan heeft gekregen.

Een link naar de beschikking van de Ondernemingskamer treft u hierbij aan:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2020

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de curator, mr. J. Lensink (020 20 60 711).

De procedure werd voor de curator behandeld door advocaten mr. J.P.F.R Bugter en

mr. L. Dolfing van De Vos & Partners Advocaten N.V.

Geschreven door

Joris Lensink

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage