+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Curator en bestuursverbod

Curator en bestuursverbod

 

Curator en bestuursverbod

Een bestuurder dient zijn taken netjes uit te oefenen.

Bestuurders

Bestuurders van rechtspersonen die na 1 juli 2016 in staat van faillissement worden verklaard, riskeren op vordering van de curator een civielrechtelijk bestuursverbod van maximaal 5 jaar. Zij kunnen dan niet meer als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon worden benoemd.

Wanneer bestuursverbod?

Dit doet zich voor als de bestuurders in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement of gedurende het faillissement van de rechtspersoon de administratie of de publicatieplicht van de jaarrekening onvoldoende hebben verzorgd en sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur (artikel 248 boek 2 Burgerlijk Wetboek).

Of als een bestuurder doelbewust namens de rechtspersoon schuldeisers aanmerkelijk heeft benadeeld (paulianeus handelen overeenkomstig de artikelen 42 of 47 Faillissementswet).

Maar ook als een bestuurder ernstig tekortschiet in zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen tegenover de curator van de gefailleerde rechtspersoon.

En bovendien treft het verbod de bestuurder die al twee keer eerder was betrokken bij een faillissement van een rechtspersoon of bij schending van de belastingplicht waardoor fiscale boetes verschuldigd zijn geworden door de bestuurder of de rechtspersoon.

Feitelijke bestuurders

De vordering van de curator kan ook worden ingesteld tegen personen die het beleid van de rechtspersoon hebben bepaald of mede hebben bepaald maar formeel geen bestuurder zijn of zijn geweest.

Openbaar Ministerie

Doelstelling van het bestuursverbod is om malafide bestuurders / ondernemers aan te pakken en om faillissementsfraude effectiever te bestrijden.

Daarom is het niet alleen de curator maar ook het Openbaar Ministerie dat een bestuursverbod kan vorderen.

Schikken in bestuurdersaansprakelijkheidszaken

Het ligt voor de hand dat de curator de vordering tot het opleggen van een bestuursverbod zal inzetten om – in daarvoor in aanmerking komende gevallen – met de aansprakelijk geachte bestuurders tot een financiële regeling te komen. Als een schikking lukt, en het bestuur een aansprakelijkheid afkoopt, zal de curator al zijn vorderingen (dus ook de vordering tot een bestuursverbod) kunnen laten vallen tegenover een betaling aan de boedel. Met een betaling zijn de schuldeisers in het faillissement echt gebaat.

Komt het niet tot een schikking dan resteert de curator 1) een weg naar de rechter die kan besluiten tot het opleggen van een bestuursverbod of 2) het doen van aangifte tegen de bestuurder waarna het Openbaar Ministerie zal kunnen overgaan tot het vorderen van een bestuursverbod alsmede tot een strafrechtelijke vervolging op basis van de Wet strafrechtelijk faillissementsrecht.

Dus bestuurders, let op uw zaak.

Sjoerd M. Postma

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage