+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Curatoren zijn net mensen!

Curatoren zijn net mensen!

Curatoren zijn net mensen; 3 tips om met ze om te gaan

Als het faillissement van jouw onderneming wordt uitgesproken, benoemt de rechtbank een curator.

Een goede omgang met een curator kan er toe leiden dat eventuele vervelende kwesties voor jou als bestuurder soepeler worden opgelost in overleg met de curator. Dit geldt bijvoorbeeld voor kwesties omtrent bestuursaansprakelijkheid en rekening-courantvorderingen. Doe je normaal, dan doet een curator dat ook.

3 tips:

  • Zorg dat je goed bereikbaar bent voor de curator

Zodra het faillissement is uitgesproken, wil de curator graag zo spoedig mogelijk spreken met de bestuurder(s). Zorg dat je je mobiele nummer en e-mailadres doorgeeft aan de rechtbank zodat de rechtbank de curator van deze gegevens kan voorzien. Het is nog beter als je zelf contact opneemt met de curator. Curatoren houden van proactief handelen.

Een faillissement kan soms wel jaren duren. Blijf gedurende deze periode beschikbaar en geef wijzigingen van telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) tijdig door.

  • Lever de stukken/informatie aan die de curator verlangt

Een curator wil graag inzicht krijgen in de administratie en crediteuren-/debiteurenpositie van de onderneming. Zorg dat je naar het eerste onderhoud in ieder geval meeneemt: oprichtingsakte, aandeelhoudersregister, crediteuren-/debiteurenlijst, lijst met activa, jaarcijfers afgelopen 3 jaar, bankrekeningafschriften afgelopen jaar, kredietovereenkomst(en), huurovereenkomst(en) en overige overeenkomsten.

Zorg dat een curator hier niet achteraan hoeft te gaan.

  • Assisteer waar mogelijk

Als je de curator wilt en kunt helpen bij het vinden van overnamekandidaten om de onderneming door te starten, doe dat dan. Stel de administratie veilig. Informeer de curator over te innen vorderingen. Kortom, voorzie de curator van deugdelijke en goed onderbouwde informatie.

Mocht er desondanks toch een conflict ontstaan met de curator, neem dan vooral contact met mij op.

Laurens Sjoerts

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage