+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De boedelbeschrijving van de nalatenschap

De boedelbeschrijving van de nalatenschap

Op het moment dat een dierbare komt te overlijden, moet er vaak veel worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld het kiezen van de soort bloemen, het opmaken van een tekst voor de rouwkaarten of de muziek voor de ceremonie. Vaak wordt daarbij de financiële afwikkeling vergeten. Toch is het belangrijk om snel het financiële overzicht van de nalatenschap in kaart te brengen.

Het in kaart brengen van de nalatenschap wordt gedaan door het opstellen van een boedelbeschrijving. Als er bijvoorbeeld een executeur is benoemd in het testament, dan zal deze persoon de boedelbeschrijving moeten opstellen. De erfgenamen kunnen dit ook met elkaar doen.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een lijst van alle bezittingen én van alle schulden van de erflater op de datum van overlijden. Het is niet zozeer van belang om te weten welke goederen de erflater bezit, als wel wat de waarde daarvan is. Welke waarde voor een boedelbeschrijving van belang is, hangt af van de aard van de goederen. Voor de huis- tuin en keukenspullen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de Marktplaatswaarde. Onroerende goederen en andere zaken met een hogere waarde (denk bijvoorbeeld aan een auto, antieke meubelstukken en/of schilderijen) dienen te worden getaxeerd.   

Welke goederen zet je op een boedelbeschrijving?

Bezittingen:

 • (Vakantie)woning of ander onroerend goed;
 • bankrekeningen;
 • contant geld;
 • aandelen/beleggingen;
 • inboedel;
 • voertuigen;
 • sieraden;
 • kunst; en
 • andere nalatenschappen, waarin de erflater erfgenaam was.

Schulden:

 • Hypotheek;
 • schulden uit de onderneming (indien van toepassing);
 • andere schulden aan derden, zoals belastingschulden of een negatief banksaldo;
 • uitvaartkosten, executeursloon, kosten van een boedelnotaris, of andere uitgaven die voor de gezamenlijke rekening van de erfgenamen komen.

Een goed format van een boedelbeschrijving kunt u hier vinden.

Wie moet de boedelbeschrijving opstellen?

In beginsel kunnen de erfgenamen de boedelbeschrijving in goed overleg zelf opstellen. Is er sprake van een beneficiaire aanvaarding, dan zijn de erfgenamen – als vereffenaars – zelfs verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen. Een andere situatie waarin de boedelbeschrijving verplicht is, is wanneer een schuldeiser dit verzoekt.

Bovendien kan ook de erflater zelf bij testament hebben bepaald dat een boedelbeschrijving (al dan niet binnen een bepaalde periode) moet worden opgesteld. De erflater zal deze taak dan vaak aan de langstlevende echtgenoot, de executeur of een bewindvoerder hebben toebedeeld.

De boedelbeschrijving kan zowel onderhands als bij notariële akte worden opgemaakt. Het verschil tussen de onderhandse en notariële akte is dat de notariële akte zal worden opgemaakt door een notaris. Het voordeel van een notariële boedelbeschrijving is dat hieraan een zogenaamd dwingend bewijsrechtelijk karakter toekomt, wat tot gevolg heeft dat de inhoud van de notariële akte in feite als vaststaand wordt aangenomen. Daartegenover staat dat voor een notariële boedelbeschrijving moet wel een eed worden afgelegd bij de notaris. De notaris zal ook controle uitoefenen op de juistheid van de boedelbeschrijving.

Binnen welke termijn moet een boedelbeschrijving worden opgesteld?

De termijn waar binnen de boedelbeschrijving gereed moet zijn, staat niet in de wet. Wel moet er sprake zijn van ‘bekwame spoed’. Er wordt wel gezegd dat de boedelbeschrijving binnen drie maanden na de overlijdensdatum gereed moet zijn, maar dit is dus geen wettelijke voorwaarde.

Indien de taak in het testament is opgenomen, zal de notaris daar over het algemeen wel een termijn bij vermelden. 

Bij een omvangrijke nalatenschap, waarin een onderneming of ondernemingsvermogen aanwezig is, zal een boedelbeschrijving uiteraard meer tijd in beslag nemen dan bij een relatief beperkte nalatenschap.

Waarom is de boedelbeschrijving van belang?

Een goede en complete boedelbeschrijving geeft duidelijkheid voor alle erfgenamen en eventueel andere schuldeisers. Daarnaast is de boedelbeschrijving de basis voor de aangifte van erfbelasting. Het is dan ook van belang dat de erfgenamen het eens zijn over de inhoud hiervan.

Indien het niet mogelijk is om hierover overeenstemming te bereiken, of als het opstellen van een boedelbeschrijving te ingewikkeld is voor de erfgenamen, kan de kantonrechter worden verzocht een boedelbeschrijving te bevelen. De rechter zal dan een deskundige, zoals een (boedel)notaris, opdracht geven de boedelbeschrijving te laten opstellen. De kosten die daarvoor moeten worden gemaakt, komen dan voor rekening van de nalatenschap en worden dan op de boedelbeschrijving vermeld.

Heeft u vragen over het opstellen van een boedelbeschrijving, of bent u wellicht zelf belast met deze taak en komt u er niet uit, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op via 020-2060700 of info@devos.nl. Een team van ervaren erfrechtspecialisten zit voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage