+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De echtelijke woning na de echtscheidingsprocedure

De echtelijke woning na de echtscheidingsprocedure

In onze blog “De echtelijke koop- of huurwoning tijdens de echtscheidingsprocedure” heeft u kunnen lezen dat – indien ex-partners er niet samen uitkomen – de rechter op verzoek van één van de ex-partners kan bepalen wie bevoegd is om in de echtelijke woning te verblijven tijdens de procedure. Maar wat zijn de mogelijkheden als de echtscheidingsprocedure eenmaal is afgerond?

De rechter kan op verzoek van één van de ex-partners bepalen dat hij of zij bevoegd is om ook na de procedure in de echtelijke woning te blijven wonen. De rechter zal dan een onderscheid maken tussen de eerste zes maanden na de echtscheiding en de periode daarna. Gedurende de eerste zes maanden kent de wet namelijk een aparte regeling, het zogenaamde ‘voortgezet gebruik’. Afwijking van die periode – bijvoorbeeld een langere periode – is alleen mogelijk indien partners onderling andere afspraken maken.

Tijdens de periode van het voortgezet gebruik geldt dat de ex-partner die niet in de woning woont, de woning niet meer zonder woning mag betreden. Daarnaast is gedurende deze periode ook toestemming vereist van de vertrekkende partner om de echtelijke woning te verkopen of om de huur op te zeggen.

Staat de vertrekkende partner dan helemaal met lege handen? Nee, de vertrekkende echtgenoot kan om een financiële compensatie vragen voor het in gebruik geven van zijn/haar deel van de woning. Dit kan de vertrekkende partner in diezelfde procedure aan de rechter verzoeken. De rechter kan dan bijvoorbeeld bepalen dat de volledige hypotheeklasten/huurpenningen en woonlasten voor rekening komen van diegene die in de echtelijke woning mag verblijven.

Na het voortgezet gebruik

Dan speelt tot slot nog de vraag wie in de echtelijke woning mag blijven wonen op langere termijn. Met name is deze vraag relevant als de echtelijke woning moet worden verkocht en de vertrekkende partner graag zijn geld ontvangt. De financiële situatie van beide echtgenoten speelt hierbij een grote rol. De woning kan namelijk alleen worden toebedeeld aan één van de ex-partners als diegene  volledige eigendom van de woning wil overnemen én financieel kan overnemen. Als voorwaarde voor een toedeling van de echtelijke woning wordt vaak afgesproken dat de vertrekkende ex-partner uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek moet worden ontslagen. De bank is hierin dus een belangrijke derde partij. In het geval geen van de echtgenoten de woning wil overnemen of (financieel) niet over kan nemen, zal de woning moeten worden verkocht aan een derde. Ook dit moet in onderling overleg gebeuren.

Heeft u samen met uw ex-partner een echtelijke woning en komt u er met onderling overleg niet uit? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten. Wij staan u graag te woord!

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage