+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De Europese ‘Cybersecurity Act’

De Europese ‘Cybersecurity Act’

Op 27 juni 2019 is de Europese Cyberbeveiligingsverordening (hierna: de ‘Cybersecurity Act’) in werking getreden.

Met deze verordening krijgt het Agentschap van de Europese Unie voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) meer taken en middelen met onder meer als doel het assisteren van EU-lidstaten bij cyber-attacks. De Cybersecurity Act biedt tevens een kader voor een Europees certificatiesysteem waarmee bedrijven in de toekomst een Europees beveiligingscertificaat kunnen aanvragen voor hun ICT producten-, diensten en processen (die in elke lidstaat wordt erkend). Dit zal het vertrouwen in de digitale Europese markt versterken, meer in het bijzonder onbegrip en misverstanden wegnemen over de kwaliteit en de functies van cybersecurityproducten.

Een dergelijk Europees beveiligingscertificaat is vooral ook interessant voor bedrijven en (publieke) instanties die moeten voldoen aan nationale en Europese regels omtrent het passend beveiligen van ICT-infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beveiligingseisen die voortvloeien uit de ‘Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn’ (NIB-richtlijn) en de Nederlandse implementatie daarvan genaamd ‘Wbni’, de Europese ‘Kaderrichtlijn’ en de Telecommunicatiewet. En aangezien in de praktijk (nagenoeg) altijd persoonsgegevens worden verwerkt, zullen die partijen ook compliant moeten zijn met de beveiligingseisen uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Mogelijk dat het Europese beveiligingscertificaat een ‘tool’ is om aan een of meer van die regelgeving te voldoen. In de laatste uitgave van Computerrecht is een artikel hierover gepubliceerd van mijn hand (afl. 6, 2019/215).

Voor meer informatie en/of advies hierover kunt u contact met mij opnemen (via jhulsebosch@devos.nl of 020-2060734). 

Geschreven door

Jasper Hulsebosch

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage