+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De executeur in verschillende soorten en maten

De executeur in verschillende soorten en maten

Een executeur kan altijd alleen maar benoemd worden in een testament. De executeur kan op zijn of haar beurt deze functie aanvaarden of verwerpen. In de wet is bepaald welke taken en bevoegdheden een executeur heeft. Erflater kan in zijn of haar testament deze taken en/of bevoegdheden uitbreiden of beperken.

In grote lijnen zijn er drie soorten executeurs te onderscheiden: de begrafenisexecuteur, de beheer executeur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. In de literatuur wordt ook wel gesproken over verschillende sterren die een executeur kan hebben. De begrafenisexecuteur heeft dan één ster en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dan drie sterren.

Alleen de executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag de nalatenschap ook verdelen. De gewone executeur mag dit niet. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft daarmee veel verder gaande bevoegdheden en kan er daadwerkelijk voor zorgen dat de erfenis wordt verdeeld en er geen conflicten ontstaan. De erfgenamen hebben namelijk in beginsel geen bevoegdheden om tegen de wil van de executeur in te gaan.

De begrafenisexecuteur

De begrafenisexecuteur heeft de minst vergaande bevoegdheden en heeft eigenlijk alleen tot taak om de uitvaart te regelen.

De beheersexecuteur

De wet legt aan de beheersexecuteur de plicht op om alle erfgenamen te informeren over de voortgang van de afwikkeling van de erfenis. Hij is bevoegd om de erfgenamen te vertegenwoordigen. De erfgenamen zijn daarom in beginsel beschikkingsonbevoegd. Dit kan alleen anders zijn als de executeur hiermee instemt of als de erfgenamen zich tot de kantonrechter wenden.

Afhankelijk van hoe het in het testament is opgenomen, hoeft de executeur voor het te gelde maken van goederen niet in overleg te treden met de erfgenamen. Ook zorgt de executeur ervoor dat alle schulden van de erfenis worden betaald. Aan het einde van zijn werkzaamheden legt de executeur rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Aan het einde van de rit worden de erfgenamen dus volledig op de hoogte gebracht van het vermogen dat aanwezig was en wat nadien daarmee is gebeurd.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

De executeur afwikkelingsbewindvoerder heeft niet alleen tot taak de nalatenschap te beheren; het te gelde maken van goederen, het betalen van schulden etc., maar heeft ook de bevoegdheid om, de naam verklapt het eigenlijk al, daadwerkelijk tot verdeling over te gaan. Dit is het grootste verschil met de beheersexecuteur. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag zelfs zelfstandig onroerend goed verkopen. Een belangrijke en vergaande bevoegdheid.

Het voordeel van de benoeming van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is dat hij zelfstandig kan handelen en zo conflicten tussen erfgenamen over kleine dingen worden voorkomen. De kans bestaat nog steeds dat de erfgenamen zich tot de kantonrechter wenden omdat zij het niet eens zijn met het te voeren beleid van de executeur of zijn rekening en verantwoording niet accepteren. De kans op conflicten wordt hiermee echter wel beperkt.

Testament opgemaakt voor 2003?

Tot slot is nog belangrijk om te vermelden dat een executeur die in het testament van erflater van voor 2003 wordt benoemd, altijd een beheersexecuteur is. 

Bent u benoemd tot executeur en twijfelt u of u deze functie zult aanvaarden? Wij raden u aan contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen adviseren over uw rol als executeur. Heeft u de functie al aanvaard en heeft u bijstand nodig bij de uitoefening daarvan? Ook dan zijn wij er voor u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mandy Roggeveen en Frederique Mackay-Beins.

Geschreven door

Frederique Mackay-Beins

Partner

 
Maak een afspraak

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage