+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en een erfenis

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en een erfenis

Een juridische vader

Als in een huwelijk of geregistreerd partnerschap een kind wordt geboren, is de vader automatisch de juridische vader. Als ouders niet getrouwd zijn en een kind wordt geboren, is de vader niet automatisch de juridische vader. Daarvoor is dan nog nodig dat hij bijvoorbeeld het kind erkent.

Uit een relatie (niet zijnde een huwelijk of geregistreerd partnerschap) kan een kind worden geboren dat niet door de vader wordt erkend. Het kind heeft dan niet een “officiële vader” – er is geen familierechtelijke band tussen deze biologische vader en het kind  – en bij het overlijden van vader is het kind geen erfgenaam.

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Voor een kind kan het niet alleen vanwege het mislopen van een erfenis, maar ook psychisch onverteerbaar zijn als het niet in een familierechtelijke relatie staat tot zijn of haar vader. De wetgever heeft daarom aan een buitenechtelijk kind of een kind dat nooit door zijn of haar vader erkend is de mogelijkheid geboden om bij de rechtbank een verzoek in te dienen tot de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Op ieder moment in zijn/haar leven mag het kind zo’n verzoek indienen. Het kind moet in het verzoekschrift wel aannemelijk maken dat de man zijn/haar verwekker is.

Als de biologische vader zijn vaderschap ontkent, zal de rechter een DNA-onderzoek kunnen bevelen. Maar de rechter kan ook uit andere bewijsmiddelen afleiden dat de man verwekker van het kind is. Verklaringen van de moeder of andere gezinsleden kunnen daarbij een rol spelen.

De biologische vader is overleden

Wat nu, indien de biologische vader het buitenechtelijk kind niet heeft erkend en inmiddels is overleden? Staat het kind dan – voor wat betreft de erfenis – met lege handen of kan het toch nog iets bewerkstelligen?

Ook hier geldt dat de rechter een DNA-onderzoek kan bevelen of uit andere bewijsmiddelen kan afleiden dat de man de verwekker van het kind is. Maar wat nu als de vader al is begraven? Is het dan nog mogelijk om aan DNA van de vader te komen?

Als de vader is begraven zal het kind aan de rechthebbende van het graf toestemming moeten vragen  om het graf te kunnen openen voor het verkrijgen van een DNA-monster van het stoffelijk overschot. Wordt die toestemming niet verleend, zal het kind vervangende toestemming aan de rechter moeten vragen.

De rechtspraak in Nederland laat verschillende zaken zien waarbij een buitenechtelijk kind – na het overlijden en begraven van zijn/haar verwekker (de biologische vader) –  een procedure instelt bij de rechtbank, waarbij aan de rechtbank wordt verzocht om gerechtelijke vaststelling dat de biologische vader de juridische vader is.

Het openen van een graf

Het openen van een graf voor het verkrijgen van een DNA-monster gaat echter pas een rol spelen indien het kind in de procedure niet met ‘gewone’ bewijsmiddelen kan bewijzen dat de overledene de juridische vader is. Onder ‘gewone’ bewijsmiddelen wordt verstaan getuigen, lichaamseigen materiaal van de overledene van bijvoorbeeld kleding, een haarlok of melktandje, scheerapparaat of andere voorwerpen waarvan vaststaat dat zich daarop/daarin lichaamseigen materiaal van de overledene bevindt.

De rechthebbenden van een graf

De rechthebbenden van het graf waarin het stoffelijk overschot rust, kan zich om verschillende redenen verzetten tegen het openen van het graf en het afnemen van DNA-materiaal om het vaderschap vast te stellen. Zij kunnen als de belanghebbenden bijvoorbeeld met gedetailleerde feiten en documenten aantonen dat het onwaarschijnlijk is dat de overledene de biologische vader van het kind kan zijn. En als het buitenechtelijk kind niet aannemelijk kan maken dat de overleden man zijn/haar verwekker kan zijn geweest, bestaat er geen grond voor het toestaan van een DNA-onderzoek.

De rechtbank beslist

In de procedure worden door de rechter de argumenten van het kind en de belanghebbenden gewogen, waarna de rechtbank zal beslissen of het graf zal moeten worden geopend.

De gevolgen voor het erfrecht (o.a. de legitieme portie)

Een DNA-test behoort tot de mogelijkheden om de afstamming te kunnen vaststellen en als de afstamming met behulp van de DNA-test komt vast te staan, ontstaat met terugwerkende kracht vanaf de geboorte van het kind een familierechtelijke (en dus juridische) band tussen de man en het kind. Dan is het kind erfgenaam van de man en kan het dus erven van zijn/haar juridische vader!

Dit maakt het voor het kind ook mogelijk het wettelijk erfdeel op te eisen, oftewel de legitieme portie, inden het kind niet in het testament van vader wordt genoemd.

De erfrechtelijke gevolgen van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en wat er gebeurt met een erfenis die al is verdeeld, zal in onze volgende blog behandeld worden.

Meer weten?

Indien u over dit onderwerp meer wilt weten en advies wilt inwinnen of heeft u bijstand nodig van een advocaat neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met de familie- en erfrechtadvocaten van De Vos en Partners.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage