+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De hoogte van uw woonlasten bij de berekening van de kinderalimentatie

De hoogte van uw woonlasten bij de berekening van de kinderalimentatie

Voor de berekening van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met onder andere de draagkracht van de ouders. De draagkracht wordt mede ingevuld door de woonlasten die de ouders hebben. Om te voorkomen dat de omvang van de woonlasten enorm verschilt of tot veel conflicten leidt, heeft de rechtspraak in 2013 bepaald dat voor de woonlasten een forfaitair rekensysteem bestaat. Het uitgangspunt is dat 30% van het netto inkomen van de ouder wordt aangemerkt als woonlasten. In beginsel is dus niet relevant wat iemand daadwerkelijk aan woonlasten heeft of dat diegene al dan niet samenwoont.

Lastige situaties ontstaan natuurlijk als een ouder véél hogere woonlasten heeft. En wat als iemand veel lagere woonlasten heeft? Is het dan nog steeds eerlijk om de kinderalimentatie op een lager bedrag vast te stellen dan wat iemand feitelijk zou kunnen betalen?

De rechtspraak

De rechtspraak is redelijk helder. Een verzoek aan de rechter om rekening te houden met hogere daadwerkelijke woonlasten wordt meestal afgewezen. Een verzoek om rekening te houden met lagere daadwerkelijke woonlasten wordt eigenlijk alleen aangenomen als de woonlasten lager zijn gedurende een langere periode. De rechters wijken over het algemeen alleen af van het forfaitaire systeem als de ouders anders onvoldoende draagkracht hebben om de kosten van het kind te betalen.

Gerechtshof Amsterdam

Zeer recent, 9 januari 2018, heeft het Gerechtshof Amsterdam zich gebogen over een kwestie waarbij de vrouw in hoger beroep ging tegen een uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarin de kinderalimentatie van de man werd vastgesteld. De vrouw vond dat de werkelijke woonlasten van de man lager waren dan 30% van zijn netto inkomen zodat de draagkracht van de man hoger zou uitvallen (en hij dus méér kinderalimentatie kon en zou moeten betalen). Het Hof volgt de vrouw niet. De man heeft volgens het Hof in deze kwestie voldoende aannemelijk gemaakt dat hij zijn woonlasten niet kan delen met zijn partner. Het toepassen van dit forfaitaire rekensysteem biedt geen mogelijkheden om met iedere post met betrekking tot de draagkracht van beide ouders rekening te houden. Als er wel gerekend zou worden met de werkelijke woonlasten, dan is het Hof met de man van mening dat ook met alle andere lasten van partijen rekening zou moeten worden gehouden. En dat is nu precies wat men in 2013 heeft willen voorkomen. Het Hof is van mening dat het toepassen van het forfaitaire rekensysteem in deze situatie niet tot een onaanvaardbaar resultaat leidt.

Voordelen forfaitair rekensysteem van de woonlasten

Het forfaitaire rekensysteem kent veel voordelen. Zo vergroot het de voorspelbaarheid van de hoogte van de kinderalimentatie. Dit is een voordeel als u in onderling overleg met uw ex-partner – dus buiten de rechter om – tot afspraken komt. Als u kunt inschatten hoe hoog het te betalen of te ontvangen bedrag aan kinderalimentatie is, kunt u wellicht ook makkelijker afspraken maken over andere dingen. De rechter hoeft dit bedrag vervolgens alleen nog te toetsen.

Daarnaast is er door dit systeem ook minder aanleiding om de hoogte van de kinderalimentatie later te wijzigen als de vader of moeder gaat verhuizen en daarmee de hoogte van de woonlasten wijzigt. Als het netto inkomen gelijk blijft, zal er in beginsel door de verhuizing geen aanleiding zijn om de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen.

Kortom, het forfaitaire rekensysteem zorgt voor meer duidelijkheid.

Heeft u vragen over de (her)berekening van de kinderalimentatie? Neemt u dan gerust contact op met Sjoerd M. Postma en/of Mandy Roggeveen.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage