+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De juridische aspecten van sociale media. Door: Els Doornhein (zoals verschenen in Vindingrijk, april 2012)

De juridische aspecten van sociale media. Door: Els Doornhein (zoals verschenen in Vindingrijk, april 2012)

Het gebruik van sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter neemt exponentieel toe. Dat brengt ook de nodige juridische ontwikkelingen met zich mee, met name in de arbeidsrechtelijke sfeer. Inmiddels is er bijvoorbeeld al aardig wat rechtspraak te vinden, met name in de relatie tot aangegane concurrentie- en of relatiebedingen.

LinkedIn en Twitter bieden de mogelijkheid om contact te houden met relaties van de voormalige werkgever. Dat kan problemen geven als iemand een non-concurrentiebeding is aangegaan. Inmiddels is hierover al wat rechtspraak beschikbaar.

LinkedIn geeft een goed beeld van het profiel van een betrokkene; diens opleidingen, werkervaring en netwerk. Zoals voor mijzelf geldt, zal voor meeste mensen wel zo zijn, een LinkedIn-netwerk is opgebouwd uit vrienden, familie, oud-medestudenten, oud-collega’s, maar natuurlijk ook uit in het kader van de werkzaamheden of het beroep opgedane contacten. Al met al gaat het om het persoonlijke netwerk van iemand. Hetzelfde geldt voor Twitter al zullen de meeste twitteraars met name over hun werk/zakelijke activiteiten twitteren.

Op grond van een relatiebeding wordt het ex-werknemers veelal verboden om bijvoorbeeld gedurende een jaar lang klanten of relaties van de ex-werkgever te benaderen. De hamvraag is natuurlijk of een werknemer zijn relatiebeding overtreedt door dit soort relaties te vragen te connecten via LinkedIn.

Volgens de rechtbank Arnhem is dat het geval. Ook het benaderen via linkedIn is een overtreding van het relatiebeding. Deze rechtbank veroordeelde in 2011 een voormalig werknemer tot het betalen van een hoge boete aan zijn ex-werkgever omdat de werknemer in strijd met het aangegane beding een relatie van zijn vorige werkgever (na het dienstverband) aan zijn LinkedIn-netwerk toevoegde. Het maakte de rechter niet uit of het verzoek om te connecten door de werknemer of de relatie was verstuurd.

Hetzelfde gold voor een recruiter die Twitterberichten stuurde aan een volger die zij in verband met haar vorige werk kende. Opmerking daarbij verdient wel dat de recruiter in een twitter bericht aan een specifieke volger voorstelde om “op dezelfde voet” door te gaan en een CV opvroeg. Volgens de rechtbank was dit een overtreding van het relatiebeding.

In een recent arrest van het Hof in Den Haag is sprake van meer nuance. Ook hierbij gaat het weer om een recruiter. Deze recruiter stuurt twitterberichten aan haar volgers waarin zij aangeeft op zoek te zijn naar ZZP ers die een nieuwe uitdaging willen. Tot deze groep volgers behoren relaties die de recruiter uit de vorige baan kent. De voormalige werkgever, met wie een relatiebeding is overeengekomen, stelt zich op het standpunt dat de recruiter door het bericht ook aan deze relaties te twitteren het relatiebeding overtreedt.

Volgens het Hof is het sturen van Twitterberichten een eenzijdige actie. Anders dan bij Linked In hoeft bij Twitter geen overeenstemming te worden bereikt. Iedereen kan besluiten een ander te gaan volgen. Het “volgen” is een actie vanuit de volger en niet vanuit de twitterende recruiter.

Hiermee is het twitteren door de recruiter niet gelijk te stellen aan het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de voormalig werkgever.

Volgens het Hof is twitteren een vorm van “modern adverteren” gericht op een groot aantal gegadigden ( feitelijk is het ook een openbare sms aan de gehele wereld). Omdat de recruiter zich niet rechtstreeks tot bepaalde volgers richt, maar tot alle volgers tegelijk, is volgens het Hof geen sprake van de overtreding van een relatiebeding. Dat er namelijk “verboden volgers” tussen zitten doet daaraan niet af nu deze niet persoonlijk zijn benaderd.

Deze uitspraak komt mij juist voor. Ook vind ik dat het mogelijk zou moeten zijn om (ondanks een relatiebeding) via LinkedIn met tijdens een vorige functie opgedane contacten te kunnen connecten. De functie van “digitaal adresboek” maakt een social network als LinkedIn nu juist zo nuttig.

Uiteraard zitten daar grenzen aan bijvoorbeeld wanneer een ex werknemer na zijn vertrek stelselmatig alle oude klanten van de vorige werkgever via LinkedIn een persoonlijke boodschap stuurt met het (evidente) doel om daarmee zaken te doen.

Deel dit berichtLaatste nieuws

20-09-2021 - door

De rechtsgevolgen van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring (september 2021)

*Indien de wederpartij de gerechtvaardigdheid van de ontbind... Lees meer

17-09-2021 - door

Els Doornhein in 'Boos' (Youtube serie van Tim Hofman)

Als een volgens Tim Hofman van YouTube kanaal BOOS "zwaargew... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage