+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De legitieme portie en erfbelasting

De legitieme portie en erfbelasting

Ook een onterfd kind zal in beginsel erfbelasting moeten betalen over zijn of haar kindsdeel. In deze blog leggen wij u vereenvoudigt uit hoe dit precies in zijn werk gaat.

Erfbelasting

Het Nederlandse belastingsysteem bepaalt dat over een erfenis erfbelasting betaald moet worden. Aangifte erfbelasting kan gedaan worden met het aangifteformulier die u automatisch ontvangt van de belastingdienst. Binnen vier maanden na het overlijden van de overledene stuurt de belastingdienst automatisch naar een erfgenaam een brief waarin staat vermeld of u al dan niet het formulier aangifte erfbelasting in moet vullen.

Vrijstelling

Het belastingsysteem kent vrijstellingen. Indien de waarde van de erfenis onder een bepaalt bedrag uitkomt, bent u geen erfbelasting verschuldigd. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van de relatie die u heeft met de overledene. Van de website van de Belastingdienst komt het volgende schema voor 2018:

Is de waarde van hetgeen u uit de erfenis ontvangt, lager of gelijk aan het bedrag in bovengenoemd schema? Dan betaalt u géén erfbelasting.

Voor de volledigheid merken wij hier op dat er ook nog andere situaties denkbaar zijn waarbij u geen erfbelasting hoeft te betalen. Deze laten wij nu buiten beschouwing. Graag vernemen wij van u als u hier nadere informatie over wenst.

Het onterfde kind en erfbelasting

Als het onterfde kind niet in aanmerking komt voor een vrijstelling, zal het in beginsel ook erfbelasting moeten betalen. Als de erfenis op basis van de wet toekomt aan de langstlevende echtgenoot, zal het onterfde kind zijn of haar legitieme portie pas ontvangen op het moment dat de langstlevende echtgenoot is overleden. Hier kunnen financiële problemen ontstaan voor het onterfde kind: het kind ontvangt nog niets uit de erfenis maar is wel al erfbelasting verschuldigd. Dit vond de wetgever geen wenselijke situatie. De legitimaris (het onterfde kind) heeft daarom een wettelijke mogelijkheid om de langstlevende echtgenoot te verplichten zijn of haar erfbelasting als het ware voor te schieten. De plicht om de erfbelasting te betalen blijft wel bij het onterfde kind rusten, maar dit zal dan worden afgetrokken van de omvang van het kindsdeel wat het kind later zal ontvangen.

Deze blog betreft een sterk vereenvoudigde weergave van de problematiek rondom de erfbelasting en het onterfde kind. Belangrijk is om te weten dat het onterfde kind in beginsel ook erfbelasting zal moeten betalen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mandy Roggeveen.  

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

02-03-2021 - door

Het eerste homologatievonnis onder de WHOA!

**De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is per 1 janu... Lees meer

26-02-2021 - door

Een unieke domeinnaam of een unieke handelsnaam; verwarrend? Het is inmiddels verduidelijkt

In zijn beslissing van 19 februari 2021 bespreekt de Hoge Ra... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage