+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De legitieme portie of het kindsdeel

De legitieme portie of het kindsdeel

Ik ben onterfd, wat nu?

Als advocaat in Amsterdam hebben wij te maken met kinderen van een overleden ouder die ons de vraag stellen: “Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?” Een algemene vraag waar zeer veel erfrechtelijke aspecten om de hoek komen kijken.

Het berekenen en opeisen van het kindsdeel of de legitieme portie wordt hieronder vereenvoudigd voorgesteld en uitgelegd om u een indruk te geven.

Bij onterving is in de praktijk vaak sprake van een lastige positie van het onterfde kind. De onterfde kinderen hebben dit vaak niet zien aankomen. Het berekenen van de legitieme portie is niet eenvoudig en het opeisen van het kindsdeel een gecompliceerde aangelegenheid, bijvoorbeeld omdat tijdens het leven van de overleden ouder schenkingen zijn gedaan. Deze schenkingen moeten bij de nalatenschap worden opgeteld om de omvang van het kindsdeel te berekenen.

Bij onterving is door middel van een testament van de erflater de wettelijke erfopvolging gewijzigd. Een erflater – de overleden ouder – kan in een testament bepalen dat zijn of haar kind geen aanspraak kan maken op de nalatenschap. Dat kind is dan geen erfgenaam maar kan toch nog iets uit de nalatenschap ontvangen. Ook kan in een testament zijn opgenomen dat de zoon is onterfd, maar dat voor al het overige het wettelijke erfrecht geldt. In een dergelijke situatie komt het sterke recht van de langstlevende echtgenoot óók met betrekking tot de legitieme portie om de hoek kijken.

Hoe kan dan het kindsdeel worden opgeëist en waar heeft het onterfde kind recht op?

Als het kind zich bij de situatie neerlegt – bijvoorbeeld omdat het kind niets met de ouder te maken wil hebben – dan zal het kind niets ontvangen. Wil het kind, ondanks de onterving, wel iets ontvangen, dan zal het zijn of haar kindsdeel (de legitieme portie) moeten opeisen bij de erfgenamen. Binnen vijf jaar na datum overlijden moet de legitieme portie worden opgeëist.

Waar het kind recht op heeft – de legitieme portie – is de helft van de waarde van de goederen van de nalatenschap. Hierover wordt de legitieme portie berekend.

Bij de waarde van de nalatenschap wordt opgeteld de in aanmerking te nemen schenkingen. Afgetrokken worden de schulden van de nalatenschap.

Een rekenvoorbeeld hoe de legitieme portie wordt berekend

Vader overlijdt en laat zijn vrouw achter met drie kinderen. In het testament heeft vader alle drie zijn kinderen onterfd. Laten wij aannemen dat de waarde van de goederen van de nalatenschap €200.000,- bedraagt.

De overleden ouder heeft bij leven een schenking gedaan van €50.000,- aan een buitenstaander. De schulden van de nalatenschap zijn €10.000,-.

Dan wordt het kindsdeel – de legitieme portie – berekend over €200.000,- plus €50.000 minus €10.000,- = €240.000,-.  Dit laatste bedrag noemt men “de legitieme massa “.

Het kindsdeel of de legitieme portie wordt berekend aan de hand van de legitieme massa (€240.000,-)

                                                           ½ x €240.000,-

De legitieme portie per kind :                ————————   =  €30.000,-

                                                            4 (3 kinderen + moeder)

Een kind heeft nu automatisch recht op €30.000,- als het kindsdeel wordt opgeëist.

Het opeisen van de legitieme portie/het kindsdeel

Het kind (de legitimaris) die aanspraak maakt op zijn/haar legitieme portie heeft een vordering in geld. Het kindsdeel kan nooit bestaan uit goederen.

Het onterfde kind krijgt een vordering als hij/zij daadwerkelijk binnen vijf jaar na datum overlijden een beroep doet op zijn/haar kindsdeel.

Het kind krijgt een vordering op de gezamenlijke erfgenamen of – in het geval het wettelijke erfrecht in het testament van toepassing is verklaard – de echtgenoot van de erflater (de langstlevende).

De vordering van het kind (de legitimaris) op de langstlevende

Indien het wettelijke erfrecht wel geldt en het kind is onterfd, dan is er zoals hiervoor weergegeven een vordering op de langstlevende echtgenoot. Deze vordering kan echter pas worden geïncasseerd als de langstlevende echtgenoot is overleden.

Advies

Als advocaat in Amsterdam staat Mandy Roggeveen u graag terzijde met advies of een procedure bij de rechtbank als het gaat om het opeisen van de legitieme portie/het kindsdeel.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage