+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De NOW-regeling en faillissement

De NOW-regeling en faillissement

De ‘NOW-regeling’ is sinds de coronacrisis geen onbekende term meer voor menig ondernemer. Ondanks deze bekendheid blijft het aanvraagproces voor veel ondernemers toch een raadsel. Helemaal in het geval dat plotseling een faillissement ophanden is. Wat gebeurt er met de NOW-subsidie als je failliet bent verklaard?

De NOW-regeling

Het doel van de NOW-regeling is om te voorkomen dat ondernemers door de coronacrisis ‘kopje onder’ gaan. Door de subsidie kan de ondernemer de loonkosten blijven betalen, waardoor werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft.

De NOW-subsidie kent inmiddels vele aanvraagperioden (de zogenaamde ‘tranches’). Bij elk van deze tranches valt de subsidie uiteen in twee fasen: de voorschotfase en de subsidiefase. De hoogte van het voorschot wordt bepaald door het geschatte omzetverliespercentage en de loonsom. Vervolgens volgt de subsidiefase waarin de definitieve subsidie wordt vastgesteld. In deze fase dient de ondernemer zelf een aanvraag voor subsidievaststelling te doen. Uit de definitieve berekening volgt dan of er sprake is van een nabetaling of een terugvordering. Indien geen subsidievaststelling wordt aangevraagd, volgt een nihilstelling van de subsidie. In dat geval zal de volledige subsidie moeten worden terugbetaald.

Over het oneigenlijk gebruik van de NOW-subsidie is het een en ander te doen geweest. Zo was aanvankelijk de vrees dat miljoenen euro’s in failliete boedels zouden verdwijnen. Het UWV concludeert in haar jaarverslag dat de door haar opgeworpen verdedigingslinies “in de basis toereikend waren”. De NOW-subsidie kent immers maatregelen die misbruik of oneigenlijk gebruik van de subsidie (in theorie) zouden moeten voorkomen. Zo wordt in de voorschotfase het subsidiebedrag gemaximeerd op 80% van het subsidiebedrag. Bovendien wordt het voorschotbedrag in termijnen aan de ondernemer betaald.

Gevolgen van de NOW-subsidieverlening als de ondernemer failliet gaat

De NOW-regeling brengt in een faillissement geen verandering in de rechtmatigheid van de subsidieverlening. Wel is van belang dat aan de voorwaarden van de NOW-regeling blijft worden voldaan, zoals bijvoorbeeld de doorbetaling van de lonen. In de regel zullen loonkosten veelal onder de loongarantieregeling vallen. Daarmee blijft voldaan aan de voorwaarden voor subsidieverlening. In het geval van een faillissement zal het UWV – die inzage heeft in de werkgeversadministratie – snel op de hoogte zijn van een faillissement. Bij de samenloop met de NOW-regeling zijn vier situaties te onderscheiden:

  • Faillietverklaring vóór aanvraag van de NOW-regeling: in het geval dat het faillissement wordt uitgesproken voordat de ondernemer de NOW-subsidieaanvraag heeft gedaan, zal de aanvraag worden afgewezen.
  • Faillietverklaring in de voorschotfase: in het geval dat een faillissement wordt uitgesproken in de voorschotfase, dan worden (toekomstige) betalingen direct stopgezet. Vindt de faillietverklaring plaats voordat de eerste voorschotbetaling heeft plaatsgevonden? Dan wordt er geen voorschot betaald. Mogelijke consequenties voor de reeds betaalde voorschotten komen aan bod in de subsidiefase waarin de subsidievaststelling plaatsvindt.
  • Faillietverklaring in de subsidiefase: in het geval dat een faillissement wordt uitgesproken in de subsidiefase, zijn de voorschotten reeds in volledigheid aan de ondernemer uitgekeerd. De curator zal (met medewerking van de bestuurder van de failliete onderneming) namens de failliete boedel de aanvraag voor de subsidievaststelling moeten indienen. De procedure hiervoor verschilt niet van die van de ondernemer welke niet failliet is. Indien er geen vaststelling plaatsvindt, zal een nihilstelling van de subsidie volgen. Deze terugvordering is een (concurrente) vordering die in het faillissement zal kunnen worden ingediend.
  • Faillietverklaring na de volledige afhandeling van de NOW-regeling: in het geval dat een faillissement wordt uitgesproken na afhandeling van de voorschotfase en subsidiefase, zal de nabetaling of terugvordering op de door het UWV bekende rekening worden overgemaakt.

Vragen?

Heeft u eventuele vragen? Neem dan contact op met de insolventiesectie van De Vos & Partners Advocaten. Zij helpen u graag verder.

Geschreven door

Marthe Wiebe

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

20-09-2021 - door

De rechtsgevolgen van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring (september 2021)

*Indien de wederpartij de gerechtvaardigdheid van de ontbind... Lees meer

17-09-2021 - door

Els Doornhein in 'Boos' (Youtube serie van Tim Hofman)

Als een volgens Tim Hofman van YouTube kanaal BOOS "zwaargew... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage