+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De vakantie staat voor de deur: wat moet ik als werkgever accepteren van mijn werknemers?

De vakantie staat voor de deur: wat moet ik als werkgever accepteren van mijn werknemers?

Nu een aantal (delen van) landen in Europa (en een enkel land buiten Europa) weer de kleurcode geel of groen hebben gekregen van de overheid gaan veel werknemers hun vakanties weer plannen en dat zien de reisbureaus in het aantal boekingen. Veel werknemers hebben vakantiedagen gespaard of niet kunnen/willen opnemen omdat in de voorjaars- en/of meivakantie een vakantie naar het buitenland niet mogelijk was en zullen nu wellicht langer op vakantie willen gaan. Kan ik mijn werknemer verbieden op reis te gaan naar een land met kleurcode oranje? En wat als een land tijdens de boeking nog op oranje staat en dat blijft tot en met vertrek? Of een land gaat tijdens de vakantie van geel naar oranje? En hoe zit het arbeidsrechtelijk als mijn werknemer toch corona oploopt tijdens de vakantie? Vragen waar je als werkgever mee te maken zal krijgen nu de vakantieperiode voor de deur staat.

Opnemen van vakantiedagen in het algemeen

Een werkgever dient in beginsel de tijdstippen van de vakantie vast te stellen conform de wensen van de werknemer. Een werkgever kan dit alleen weigeren indien sprake is van gewichtige redenen. Het is aan de werkgever om deze gewichtige redenen te onderbouwen en uit de rechtspraak blijkt dat de Kantonrechter niet snel stelt dat sprake is van gewichtige redenen. Met andere woorden: je kan als werkgever moeilijk een vakantiewens van een werknemer weigeren.

Opnemen van vakantiedagen tijdens de huidige coronapandemie

In beginsel blijft hetgeen ik hierboven heb aangegeven de regel. Echter de kans is nu groot dat vele werknemers tegelijk op vakantie willen nu er weer een mogelijkheid tot reizen is. Ik zou menen dat je als werkgever wel een gewichtige reden hebt om te stellen dat niet iedere vakantieaanvraag conform de wensen van de werknemer kan worden geaccepteerd omdat er anders simpelweg te weinig werknemers binnen het bedrijf aanwezig zullen zijn. Om te voorkomen dat je als werkgever straks geconfronteerd wordt met het feit dat je de vakantieaanvraag van een werknemer moet weigeren omdat je al de vakantieaanvraag van een andere werknemer hebt geaccepteerd is het raadzaam de werknemers onderling dit te laten oplossen. Laat dus werknemers die elkaar tijdens vakanties moeten vervangen samen bepalen wie wanneer op vakantie gaat. Laat de werknemers dit natuurlijk wel tijdig weten zodat zij dit samen kunnen bespreken en oplossen.

Mag ik als werkgever een werknemer verbieden naar het buitenland te gaan tijdens deze coronapandemie?

Het antwoord op deze vraag is simpel: nee. De werknemer mag zelf bepalen waar hij naartoe gaat tijdens zijn vakantie. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het recht op salaris. Indien een werknemer naar een land afreist met de kleurcode oranje en daardoor genoodzaakt is om bij terugkomst 10 dagen in quarantaine te gaan of niet terug naar Nederland kan reizen dan zal de werkgever in beginsel niet gehouden zijn het salaris gedurende de quarantaineperiode of de tijd dat de werknemer op zijn vakantieadres moet verblijven door te betalen, tenzij de werknemer zijn werkzaamheden vanuit huis of zijn vakantieadres zou kunnen uitvoeren. Indien de kleurcode van een land tijdens de vakantie van de werknemer van geel naar oranje springt en de werknemer daardoor bij thuiskomst alsnog 10 dagen in quarantaine zal moeten dan wel niet terug kan reizen, dan zal de werkgever wel gehouden zijn het salaris door te betalen.

Moet ik als werkgever het salaris doorbetalen als mijn werknemer tijdens zijn vakantie corona krijgt?

Indien de werknemer een coronabesmetting in het buitenland oploopt en daardoor ziek wordt (dit is niet altijd het geval namelijk) heeft de werknemer in beginsel gewoon aanspraak op salaris tijdens arbeidsongeschiktheid. Maar wat als de werknemer heeft besloten om naar een land af te reizen met de kleurcode oranje of rood (vanwege corona)? Immers deze kleurcodes betekenen dat sprake is van een hoog risicogebied qua besmetting. De kans is groot dat je als werkgever toch het loon aan de werknemer zal moeten doorbetalen omdat je als werkgever alleen een loonstop kan toepassen indien de ziekte is veroorzaakt door opzet van de werknemer. In de eerste plaats moet je als werkgever al weten dat de werknemer ziek is vanwege een coronabesmetting en dat is al een lastig punt aangezien de werknemer geen mededelingen hoeft te doen over de aard van zijn arbeidsongeschiktheid/ziekte. Vervolgens zul je als werkgever moeten bewijzen dat de werknemer tijdens zijn vakantie de coronabesmetting heeft opgelopen. Tot slot zul je als werkgever moeten bewijzen dat sprake is van het opzettelijk oplopen van een coronabesmetting (ziek worden) door het reizen naar een land met kleurcode oranje of rood. In de praktijk zal dit zeer moeilijk zijn voor de werkgever zodat de kans zeer groot is dat je als werkgever gewoon het salaris zal moeten doorbetalen indien de werknemer tijdens zijn vakantie een coronabesmetting heeft opgelopen en daardoor arbeidsongeschikt c.q. ziek is. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie van de werknemer kunnen, zowel tijdens als na terugkeer van de werknemer, de nodige discussies ontstaan, bijvoorbeeld of de werknemer wel daadwerkelijk ziek was, over de bereikbaarheid van de werknemer, controle (bedrijfs)arts, medische verklaringen etc.. Om deze discussies te voorkomen is het raadzaam om een verzuimprotocol met voorschriften tijdens vakanties op te stellen en deze aan de werknemer te verstrekken bij de goedkeuring van de vakantieaanvraag. In een dergelijk verzuimprotocol kun je als werkgever allerlei voorschriften opnemen waaraan de werknemer zich dient te houden indien sprake is van ziekte tijdens zijn vakantie. Komt de werknemer de verzuimvoorschriften niet na dan kun je als werkgever makkelijker een loonsanctie of loonstop doorvoeren.

Maak duidelijke afspraken met de werknemers zowel ten aanzien van de vakantieaanvragen als met betrekking tot eventuele arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie zeker in deze huidige coronapandemie: voorkomen is beter dan genezen!

Geschreven door

Martijn Zaal

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage