+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De verplichting van de failliete huurder om schade aan het gehuurde bij einde huur te herstellen is geen boedelschuld

De verplichting van de failliete huurder om schade aan het gehuurde bij einde huur te herstellen is geen boedelschuld

Stel, de huurder van een bedrijfsruimte gaat failliet. De curator in het faillissement heeft de mogelijkheid om de huurovereenkomst met de verhuurder met een beroep op artikel 39 Fw op te zeggen. Dit doet de curator tegen de overeengekomen of de gebruikelijke termijn, maar artikel 39 Fw bepaalt dat drie maanden opzegtermijn in elk geval voldoende moet zijn.

Koot Beheer/Tideman q.q.</a> (HR 19 april 2013, JOR 2013/224 m.nt. Boekraad).

In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat de verplichting om op grond van de bepalingen uit de huurovereenkomst dan wel op grond van art. 7:224 BW de schade aan het gehuurde bij het einde van de huur te herstellen dan wel te vergoeden, een uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenis van de schuldenaar is, die bij het einde van de huur ontstaat of opeisbaar wordt. Die verbintenis is geen boedelschuld, maar een concurrente vordering in het faillissement, nu daarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het ontstaan van een boedelschuld.

Aan welke voorwaarden moet er dan worden voldaan, wil er sprake zijn van een boedelschuld? Op grond van de faillissementswet kunnen schulden als boedelschuld worden ingediend indien zij a) op grond van een wettelijke bepaling als zodanig kunnen worden aangemerkt, of b) indien de schulden door de curator in die hoedanigheid zijn aangegaan, of c) indien zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting.

Erkende boedelvorderingen geven de schuldeiser een directe aanspraak jegens de faillissementsboedel.

Indien de schade aan het gehuurde zouden zijn ontstaan door handelen van de curator, dan zouden de kosten voor de herstelwerkzaamheden kunnen worden aangemerkt als een boedelvordering.

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage