+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De Vos & Partners Advocaten N.V. & Microsoft - SPLA: Blog 1

De Vos & Partners Advocaten N.V. & Microsoft - SPLA: Blog 1

SPLA: Hoe worden de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft beschermd? 

De Vos & Partners Advocaten N.V. vertegenwoordigt al ruim 25 jaar Microsoft met betrekking tot de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. In deze blog serie zullen er verschillende onderwerpen behandeld worden over SPLA, licentiëring en compliance. In het kader van transparantie en ter informatie worden ervaringen met het Microsoft hosting partner kanaal gedeeld. Bent u een Microsoft hosting partner en vindt u licentiebeheer belangrijk, houd dan de nieuwsbrieven van uw SPLA Reseller goed in de gaten. In deze blog serie gaat het over Service Provider License Agreement, afgekort SPLA. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: SPLA en het juridische kader; SPLA licenties en het fair level playing field; SPLA, gezond licentiebeheer en rapportage; SPLA en licentiemodellen en de top 5 meest gemaakte licentiefouten. 

SPLA en het juridische kader 

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten? 

Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten die rusten op de creaties van intellectuele activiteiten. Deze intellectuele creaties, zoals bijvoorbeeld muziek, een merk of software kunnen niet beschermd worden door het enkel in bezit houden van de creatie. Het is namelijk zo dat wanneer de intellectuele creatie eenmaal publiek is gemaakt men er mee aan de haal kan gaan, bijvoorbeeld door het zonder toestemming maken van een kopie. Een idee op zichzelf kan niet worden beschermd. Het moet gaan om de uitwerking van het idee.

Om de maker van de intellectuele creatie te beschermen is er nationale en internationale wetgeving in het leven geroepen. Deze wetgeving is gestoeld op de ratio dat de maker de investering die hij heeft gedaan voor de creatie moet kunnen terugverdienen. Daarbij biedt een dergelijke bescherming een stimulans voor anderen om ook intellectuele creaties voort te brengen. In Nederland is ongeveer 22% van de software niet juist gelicentieerd. Dit betekent dat de makers van die software (deels) niet in de gelegenheid worden gesteld om volledig de vruchten te plukken van hun intellectuele creatie.  

Op de software van Microsoft rusten uiteraard ook intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten beschermen Microsoft (onder andere) tegen het maken van kopieën en het zonder toestemming gebruik maken van Microsoft software. Om de Microsoft software te mogen gebruiken dient een licentie te worden verkregen. Deze licentie is een gebruiksrecht waarmee een verbinding mag worden gemaakt van de Microsoft software. In het SPLA model is het verkrijgen van licenties geregeld in verschillende overeenkomsten.  

Welke overeenkomsten zijn van toepassing? 

Het hosten van Microsoft software is in beginsel op basis van de SPLA. De SPLA valt in een raamwerk van andere overeenkomsten die net als de SPLA rechten en plichten met zich meebrengen. Deze overeenkomsten zijn (onder andere) de Microsoft Business and Services Agreement (MBSA), de Services Provider Use Rights (SPUR) en de End User License Agreement (EULA).  

SPLA 

SPLA staat voor de Microsoft Services Provider License Agreement, oftewel een licentieovereenkomst tussen Microsoft en een Service Provider als hosting provider en datacenter aanbieder. Opmerkelijk hierbij is dat de hosting provider de licentienemer is en niet de eindgebruiker. Licenties zijn de (tijdelijke) gebruiksrechten van software. Enkel wanneer de hosting provider een geldige licentie heeft verkregen van een Microsoft SPLA Reseller (SPLAR), mag deze hier gebruik van maken en deze beschikbaar stellen aan haar eindgebruikers. De eerste voorwaarden om SPLA aan te bieden is dat u geregistreerd bent als Microsoft partner met Microsoft Partner Network (MPN) status. De tweede voorwaarde is dat u licenties afneemt van een SPLAR door middel van maandelijkse betalingen voor de Microsoft software die u beschikbaar stelt aan uw eindgebruiker. De SPLA duurt in beginsel drie jaar en kan daarna met wederom drie jaar verlengd worden. Verder is het goed om te weten dat de prijzen voor de SPLA licenties ieder jaar op 1 januari kunnen worden aangepast. Uw SPLAR houdt u hierover op de hoogte. 

Andere belangrijke verplichtingen die uit de SPLA voorwaarden voortvloeien, betreffen het aanbieden van technische ondersteuning aan de eindgebruikers en daarnaast het bieden van medewerking bij een Microsoft SPLA audit. Meer over deze laatste voorwaarde leest u in de volgende blog. 

SPUR 

De (product) specifieke licentievoorwaarden in het SPLA model staan in de Service Provider Use Rights (SPUR). De SPUR wordt ieder kwartaal door Microsoft geüpdatet. Het is daarom belangrijk om u regelmatig te laten informeren over de licentieregels. Uw SPLA reseller kan u hierover informeren.  

Bijzonder aan het SPLA model is dat u als service provider de meest actuele en ook oudere Microsoft software mag blijven gebruiken. Dit biedt mogelijkheden om verouderde maatwerksoftware applicaties te blijven aanbieden. 

MBSA  

Naast de SPLA en de SPUR is de Microsoft Business and Services Agreement (MBSA) van toepassing. In de MBSA vindt u de algemene rechten en plichten met betrekking tot het gebruik en aanbieden van Microsoft software. Denk in dit verband aan aansprakelijkheid, algemene gebruiksrechten, compliance en handhaving. De MBSA heeft een contractduur van drie jaar. Indien u als hosting provider de moedermaatschappij bent van een groep, dan kunt u bij meer dan 50% bezit van de dochterondernemingen deze gelieerde ondernemingen meenemen in de MBSA.  

Bij de MBSA is er de mogelijkheid om een License Mobility Addendum overeenkomst aan te gaan. U kunt dan als Authorized Mobility Partner additionele services aan eindgebruikers aanbieden zoals shared hardware oplossingen. Hierbij kunnen eindgebruikers hun actieve volume licenties in gebruik nemen zolang daarop een actieve software assurance van toepassing is. Dit wordt ook wel license mobility genoemd. 

SPLA Amendment for QMTH 

Veel partners blijken niet goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en voorwaarden om Office 365 vanuit het eigen datacenter aan te bieden. Dit is een mogelijkheid waarbij Microsoft veel verschillende technische, administratieve, licentie en juridische voorwaarden aan stelt. Meer informatie is te vinden op de Qualified Multitenant Hoster Program pagina. 

EULA 

Ondanks dat de hosting provider als licentienemer wordt gekwalificeerd gaat, ook de eindgebruiker een overeenkomst met Microsoft aan. Dit is de End User License Agreement oftewel de EULA. Het betreft de algemene voorwaarden voor het gebruik van de software.  Naast de EULA kunnen er andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer eindgebruikers volume licenties met actieve Software Assurance willen meenemen naar een voornamelijk met SPLA gelicentieerde omgeving, dan kan dat middels het doorlopen van het licentie verificatie proces. Uw SPLAR kan u verwijzen naar het bijbehorende License Verification Form en ondersteuning bieden bij het invullen. Zoals eerder benoemd dient de hosting provider een zogenoemde geregistreerde Authorized Mobility Partner te zijn.  

Volgende blog: SPLA en het Fair Level Playing field

Geschreven door

Dennis van Beem

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage