+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De Vos & Partners Advocaten N.V. & Microsoft - SPLA: Blog 2

De Vos & Partners Advocaten N.V. & Microsoft - SPLA: Blog 2

SPLA en het Fair Level Playing field 

Microsoft handhaaft haar intellectuele eigendom vanuit het fair level playing field principe. Dit houdt in dat Microsoft alle spelers op de markt een gelijk uitgangspunt en gelijke kansen wil bieden binnen de door Microsoft opgestelde (licentie)regels. Op het moment dat men zich niet aan deze regels houdt, wordt dit uitgangspunt van gelijke kansen verstoord en kan Microsoft optreden om het evenwicht te herstellen. Het is immers niet eerlijk tegenover de andere spelers op de markt dat wanneer een partij die zich niet aan de regels houdt daardoor een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van de anderen. Uit de praktijk blijkt helaas dat in een klein deel van de gevallen handhaving nodig is om het fair level playing field te herstellen. Microsoft hanteert hiervoor verschillende manieren van handhaving, namelijk: de reviews, audits en enforcement activiteiten. 

Reviews

Microsoft komt bij een hosting provider langs om te kijken wat er de afgelopen 18 maanden technisch beschikbaar is gesteld voor de eindgebruikers en of dat parallel loopt met wat er wordt gerapporteerd aan de SPLA reseller. Dit proces duurt een aantal weken. Er zal een verslag gemaakt worden waarin per product en proces staat beschreven hoe de zaken ervoor staan. Wanneer er zaken niet in orde zijn of beter kunnen wordt dat uiteraard aangeven en zal Microsoft met u hierover in overleg treden. 

Audits

Een audit verschilt in zijn aard niet veel van de review. Over het algemeen is de periode waarin bij een audit wordt teruggekeken langer dan bij de review. Daarbij is het auditproces een stuk formeler dan het review proces. Audits worden uitgevoerd onder begeleiding van auditpartners als EY, PwC en KPMG. Net als bij de review speelt ook hier het waarborgen van de fair level playing field een grote rol. 

Enforcement

Soms komt het voor dat er een vermoeden bestaat dat er structureel en bewust verkeerd wordt gehandeld. Microsoft zal dan met juridische middelen optreden om het fair level playing field te herstellen. In tegenstelling tot de review en de audit is deze benadering minder vrijwillig.  

Het enforcement proces start met een gedegen onderzoek. Soms na een tip uit de markt maar ook op eigen initiatief van Microsoft. Voor het onderzoek wordt uitgebreid de tijd genomen om de situatie zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel software er beschikbaar wordt gesteld en hoeveel er aan de SPLA reseller wordt gerapporteerd. Wanneer het geheel in kaart is gebracht en is gebleken dat er structureel sprake is van onjuist handelen, besluit Microsoft over te gaan tot actie. 

Voor een dergelijke actie vraagt Microsoft toestemming aan de rechter. De rechter kan toestemming geven om de actie uit te voeren. Ook geeft de rechter toestemming over hoe de actie dient te worden uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bevriezen van banktegoeden, het in kaart brengen van de technische infrastructuur en het in bewaring nemen van de administratie ten aanzien van de hosting activiteiten. Een actie wordt onaangekondigd verricht door een deurwaarder vergezeld door IT-deskundigen. Omdat de deurwaarder een gerechtelijk bevel heeft is het niet mogelijk de deurwaarder te weigeren. Terwijl de deurwaarder en de deskundigen hun werk doen kan de hosting provider zo veel mogelijk doorwerken. 

Nadat de actie is uitgevoerd leveren de deurwaarder en IT-deskundigen een verslag op, de zogeheten 0-meting. Daarin staat de technische vaststelling, de situatie zoals tijdens de actie is aangetroffen. De administratie blijft in beheer van de deurwaarder. De Vos & Partners Advocaten N.V. treedt namens Microsoft met de hosting provider in overleg om de 0-meting en de geconstateerde tekorten te bespreken. 

Vorige blog: SPLA: Hoe worden de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft beschermd?
Volgende blog: SPLA, een gezond licentiebeheer en rapportage 

Geschreven door

Dennis van Beem

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage