+31 (0)20 2060700info@devos.nl
De Wet Arbeidsmarkt in Balans – een nieuwe ontslaggrond.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans – een nieuwe ontslaggrond.

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) ingevoerd. De WAB moet enkele nadelige effecten van de Wet Werk en Zekerheid repareren. Dit zal gepaard gaan met veel veranderingen voor zowel werkgever als werknemer! Vooral op het gebied van uitzend- en oproepkrachten. In aankomende columns zal ik de veranderingen per onderwerp benoemen en de gevolgen hiervan bespreken. Met dit keer als onderwerp: de nieuwe ontslaggrond!

De Wet Arbeidsmarkt in Balans – een nieuwe ontslaggrond.Vanaf 1 januari 2020 zal de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: “WAB”) worden ingevoerd.

Wat betekent dat voor u ?

Onze wetgever wilde met een eerdere wet, de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) de kloof tussen vaste werknemers en flexwerkers  verkleinen. Ook was het de bedoeling om  het ontslagrecht eenvoudiger te maken. Dat is nog niet helemaal gelukt!  Werkgevers kijken bij vaste werknemers vooral naar de kosten en risico’s die zij met zich meebrengen in plaats van naar de pluspunten zoals ervaring en loyaliteit. Dit leidde zelfs tot een afname van het aantal vaste contracten.

De WAB moet enkele nadelige effecten uit de WWZ te repareren. Dat brengt een aantal wijzigingen met zich mee waarover ik u de komende tijd ga informeren. Ik begin met een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Een werkgever mag een werknemer uiteraard niet zomaar ontslaan. Daarvoor zijn regels:  het ontslagrecht. Het ontslag van een werknemer kan via het UWV of via de kantonrechter geschieden. In het huidige ontslagrecht kan een werknemer via de kantonrechter enkel ontslagen worden als er volledig aan één van de ontslaggronden wordt voldaan. Met de WAB zal het vanaf 1 januari 2020 ook mogelijk worden om een werknemer te ontslaan, wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden voldoende aanleiding daarvoor geven. Deze nieuwe ontslaggrond geeft de kantonrechter dus de mogelijkheid omstandigheden uit meerdere ontslaggronden bij elkaar op te tellen;  te “cumuleren”.De huidige ontslaggronden  zijn:

  • het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
  • de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer;
  • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • het weigeren van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten;
  • een verstoorde arbeidsverhouding;
  • andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Werkgevers hebben vaak moeite om een ontslaggrond volledig aan te dragen en te onderbouwen. Vaak omdat de werkgever te weinig dossier heeft opgebouwd of dat de kantonrechter de omstandigheden onvoldoende zwaarwegend vindt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De nieuwe cumulatiegrond beoogd een einde te maken aan het voornoemde probleem.

Het wordt niet alleen maar beter voor werkgevers! Houdt rekening met het volgende.

Om de werknemer enigszins tegemoet te komen heeft de wetgever bepaald dat de kantonrechter naast de transitievergoeding aan de werknemer een extra vergoeding kan toekennen. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding, bovenop de reeds bestaande transitievergoeding.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit zich gaan zal ontwikkelen. Ik zal de rechtspraak hierover op de voet volgen en volgend jaar met een vervolg column hierover komen.

 

In de volgende column zal ik u over de veranderingen van de transitievergoeding op de hoogte brengen die per 1 januari 2020 worden doorgevoerd.  

Laurens Jolink

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage