+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Deponeringsplicht

Deponeringsplicht

Met het einde van het jaar in zicht, is het weer tijd om de jaarrekening te deponeren. De specifieke termijnen voor het deponeren van de jaarrekening zijn afhankelijk van het soort rechtspersoon. Voor de B.V. - de meest bekende rechtspersoon in Nederland - geldt dat de jaarrekening uiterlijk binnen 12 maanden na einde van het boekjaar gedeponeerd dient te zijn bij de Kamer voor Koophandel. In de regel loopt een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar en bedraagt de uiterlijke deponeringstermijn 31 december.

De risico’s van het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening worden door menig bestuurder onderschat. Zeker in tijden zoals deze, hebben veel ondernemers wel iets anders te doen. Toch is het deponeren van de jaarrekening een serieus te nemen plicht. Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening is immers strafbaar als economisch delict. Een groter risico loopt een ondernemer in het geval van faillissement. Een te late deponering betekent een (grote) kans op bestuurdersaansprakelijkheid. Bij het schenden van de deponeringsplicht wordt de curator geholpen in haar/zijn bewijspositie. Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening wordt namelijk gezien als een onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De bestuurder kan op zijn beurt het bewijsvermoeden dat het niet (tijdig) deponeren heeft geleid tot het faillissement weerleggen. Dit kan door een andere oorzaak van het faillissement aannemelijk te maken. Indien een bestuurder er niet in slaagt om het bewijsvermoeden te weerleggen, kan zij/hij aansprakelijk worden gehouden voor het gehele tekort in het faillissement.

Tijdelijke wet Covid-19

In tijden van corona worden bestuurders gelukkig een handje geholpen. Op 24 april 2020 is de tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (“Tijdelijke wet Covid-19”) in werking getreden. Bij Koninklijk Besluit van 24 november 2021 zijn de voorzieningen in deze wet verlengd tot 1 februari 2022.

In verband met de beperkte mogelijkheden voor het bijeenkomen van vergaderingen biedt de Tijdelijke wet Covid-19 onder andere de mogelijkheid om (tijdelijk) af te wijken van statutaire bepalingen over het bijeenkomen van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen. Zo zijn er mogelijkheden voor het buiten vergadering laten plaatsvinden van besluiten of elektronisch laten plaatsvinden van besluiten.  

Een belangrijke andere voorziening die is opgenomen in de Tijdelijke wet Covid-19 bestaat uit een uitzondering van de aansprakelijkheid van de bestuurders voor het niet-tijdig deponeren van de jaarrekening in het geval dat deze te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van Covid-19. In dat geval geldt ingevolge artikel 22 het niet-tijdig deponeren van de jaarrekening niet als een bewijsvermoeden voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Het niet-tijdig openbaar maken van de vastgestelde jaarrekening geldt dan niet als kennelijk onbehoorlijke taakvervulling.

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat onder het begrip “te wijten aan Covid-19” diverse situaties kunnen vallen, waarbij door het al dan niet langdurig ziek zijn van een bestuurder, aandeelhouder of accountant:

  1. De jaarrekening kan niet worden opgemaakt;
  2. De jaarrekening kan niet worden gecontroleerd;
  3. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld;
  4. De jaarrekening kan niet worden gedeponeerd

Echter zullen bestuurders in alle gevallen dienen aan te tonen dat het verzuim van de deponeringsplicht te wijten is aan de gevolgen van Covid-19. Het bewijsvermoeden dat normaliter geldt, wordt hierdoor dus omgezet in een bewijsplicht. Wellicht is het deponeren van een (voorlopige) jaarrekening – zonder dat deze is vastgesteld – in situatie 3 nog een oplossing. In alle gevallen geldt echter: verzamel bewijs en leg situaties die vallen onder deze voorziening goed vast, zodat je een latere curator kunt overtuigen.  

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de advocaten van De Vos & Partners. Zij helpen u graag verder in deze bijzondere tijd.  

 

Geschreven door

Marthe Wiebe

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage