+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Downloadverbod per direct van kracht

Downloadverbod per direct van kracht

sprake van een downloadverbod. </i>

Wellicht is het u wel eens opgevallen: u koopt een CD-r, DVD-r of smartphone en u dient (soms verdisconteerd in de prijs) enkele euro’s extra te betalen aan ‘thuiskopieheffing’, een heffing die wordt geïnd op grond van de Thuiskopieregeling van Stichting de Thuiskopie.

Stichting de Thuiskopie</a> een vergoeding. In Nederland mag men namelijk voor eigen gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermde werken, bijvoorbeeld door je CD-collectie te digitaliseren. De inkomsten die makers hierdoor mislopen worden gecompenseerd door de thuiskopievergoedingen. Naast dat consumenten een klein bedrag betalen bij de aanschaf van een informatiedrager, betalen ook importeurs en fabrikanten van blanco informatiedragers op grond van artikel 16c Auteurswet een thuiskopievergoeding aan Stichting de Thuiskopie. Deze vergoeding wordt vastgesteld door Stichting Onderhandeling Thuiskopievergoeding (“SONT”). SONT hield bij de vaststelling van het bedrag rekening met de schade die makers kunnen leiden als gevolg van het kopiëren van werken uit zowel legale als uit illegale bronnen.

Hof van Justitie van de Europese Unie </a>(“HvJ EU”), op donderdag 10 april jongstleden hierover een belanghebbend arrest gewezen. Hierin worden de prejudiciële vragen beantwoord die de Hoge Raad der Nederlanden aan het HvJ EU had gesteld.

Tot nu toe gold in Nederland enkel een uploadverbod en stelde Nederland zich – in tegenstelling tot vrijwel alle andere EU-landen – op het standpunt dat kopiëren uit illegale bronnen was toegestaan (NB voor software en games gold wel al een downloadverbod voor kopieën uit illegale bronnen). Maar het Hof oordeelt:

“Indien het de lidstaten vrij zou staan al dan niet een wettelijke regeling vast te stellen op grond waarvan reproducties voor privégebruik ook mogen zijn vervaardigd uit een ongeoorloofde bron, dan zou dit duidelijk afbreuk doen aan de goede werking van de interne markt.

(…)

“Derhalve kan een nationale wettelijke regeling die geen enkel onderscheid maakt tussen kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen, en kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit nagemaakte of vervalste bronnen, niet kan worden gedoogd.”

Met dit arrest maakt het HvJ EU dus duidelijk dat downloaden uit illegale bron niet is toegestaan en dat bij de vaststelling van de thuiskopieheffingen alleen rekening mag worden gehouden met gemaakte privékopieën vanuit legale bronnen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat het downloadverbod per direct van kracht is, oftewel: per 10 april jongstleden.

website</a> van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is te lezen dat het advies van de SONT hierover deze zomer wordt verwacht, waarna staatssecretaris Teeven de algemene maatregel van bestuur zal wijzigen.

reactie</a> laten weten dat het arrest géén gevolgen heeft voor de opbrengsten uit de Thuiskopieregeling, omdat deze gebaseerd zijn op de thuiskopiebijdrage van andere EU-landen waar kopieën uit illegale bron al niet meetelden.

hier</a> voor een link naar het persbericht van het HvJ EU.

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3