+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Een unieke domeinnaam of een unieke handelsnaam; verwarrend? Het is inmiddels verduidelijkt

Een unieke domeinnaam of een unieke handelsnaam; verwarrend? Het is inmiddels verduidelijkt

In zijn beslissing van 19 februari 2021 bespreekt de Hoge Raad de details met betrekking tot de beschermingsomvang van handelsnamen en, in het bijzonder; beschrijvende handelsnamen. Dat handelsnamen steeds vaker beschrijvend zijn is een trend. Voor beschrijvende handelsnamen werd enige tijd naar het domeinnamenrecht gekeken, maar dat blijkt nu onjuist te zijn geweest.

De handelsnaam of bedrijfsnaam waar een onderneming handel mee drijft is van groot belang. Niet alleen herkennen klanten een onderneming aan die naam, maar een onderneming onderscheidt zich er ook mee van andere partijen die in een soortgelijke bedrijfsbranche opereren.

Ondernemingen kunnen zich op die manier niet alleen een unieke plaats in de markt verschaffen door middel van hun naam, ze kunnen ook optreden tegen anderen die een (te) sterk gelijkende handelsnaam gebruiken. Voor de één (bijvoorbeeld: de plaatselijke bakker of het kinderdagverblijf) is het wat minder van belang dan voor de ander (een online opererend meubelbedrijf) indien er naast Amsterdam ineens ook in Maastricht een partij met een soortgelijke naam gaat opereren. 

Het komt erop neer, dat er een continu krachtenveld is tussen de ‘eerste’ partij met de naam, en de ‘tweede’ of ‘inbreukmakende’ partij die een naam heeft die er (te) veel op lijkt. Optreden tegen die andere partij kan echter niet zomaar; soms is er namelijk geen (juridische) reden of grondslag om het gebruik van een soortgelijke naam door een andere partij te verbieden.

Verschil tussen domeinnaam en handelsnaam

Het is in ieder geval van belang om het onderscheid tussen de domeinnaam en de handelsnaam duidelijk te hebben. Wie een nieuwe bedrijfsnaam bedenkt voor een bedrijf waarmee diegene ook actief wil zijn via internet, doet er goed aan als eerste te controleren of de domeinnaam nog vrij is. De geldende regels omtrent domeinnamen en handelsnamen verschillen echter nogal van elkaar. 

Voor de goede orde; de handelsnaam is de naam waarmee de onderneming zijn handel drijft in het economisch verkeer. Registratie in de Kamer van Koophandel is daarvoor nuttig, maar ook bijvoorbeeld de naam op visitekaartjes en facturen is daarbij van belang.

De domeinnaam is het unieke ‘online adres’ van een website. Zo is coolblue.nl, een domeinnaam van het bedrijf dat opereert onder de handelsnaam Coolblue BV. De domeinnaam zalando.nl is de domeinnaam van het bedrijf met de handelsnaam Zalando SE. 

De domeinnaam en handelsnaam hoeven niet overeen te komen: de domeinnaam nu.nl is bijvoorbeeld van DPG Media Services NV en Coolblue BV heeft in het verleden als marketingstrategie gebruik gemaakt van veel domeinnamen. Een webshop was (en is) immers snel gebouwd; de domeinnamen MP3shop.nl, Scheerapparaatshop.nl, Strijkijzerstore.nl en Wasmachinestore.nl zijn slechts een aantal voorbeelden van de in totaal ca. 100 domeinnamen die Coolblue heeft gebruikt . 

Een andere mogelijkheid is dat een bedrijf zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft met de handelsnaam waar al een .nl of .com of andere extensie bij is opgenomen. Bijvoorbeeld de handelsnaam die tevens als domeinnaam werd gebruikt door het bedrijf parfumswebwinkel.nl; een partij die later in geschil raakte met parfumswinkel.nl . 

In de praktijk heeft een bedrijf met een beschrijvende domein- of handelsnaam enkele voordelen in verband met de vindbaarheid via Google. Om die reden kan het slim zijn een domeinnaam of handelsnaam te kiezen die de activiteit van de onderneming precies beschrijft . Zoals: indien je plan is parfums te gaan verkopen via een webwinkel; de naam parfumswebwinkel.nl.

Beschrijvend of verwarrend?

Verwarrend is het, indien de ene naam lijkt op een ander. Deze verwarring-toets verschilt echter met de verwarringsgevaartoets die het merkenrecht hanteert (daarover later meer).

Voor handelsnamen geldt dat voor een hoge mate van bescherming in het geval van verwarring, het van belang is dat de handelsnaam niet te ‘beschrijvend’ is (bijvoorbeeld; een handelsnaam voor een bakker met het woord ‘bakker’ er in, is beschrijvend). Het domeinnamenrecht werd voor een groot deel ingekleurd door hoe er met handelsnamen werd omgegaan, en met beschrijvende handelsnamen in het bijzonder. Dat was opmerkelijk, omdat hoe er met domeinnamen omgegaan moet worden, niet voortkomt uit de Handelsnaamwet, maar is gebaseerd op het artikel voor Onrechtmatige Daad. Hierdoor is de specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot handelsnamen hier niet automatisch ook op van toepassing.

In 2015 is door de Hoge Raad in zijn arrest Artiestenverloning  beslist dat op basis van de regels uit de Handelsnamenwet met betrekking tot het verwarringsgevaar, ook de mate van bescherming van domeinnamen dient te worden getoetst. De beslissing hield kort gezegd in dat optreden tegen een verwarrende domeinnaam, indien die beschrijvend is, niet mogelijk is zonder ‘bijkomende omstandigheden’.

Het leek er enige tijd op, dat voor de beoordeling van handelsnamen en de mate waarin een beschrijvende handelsnaam wel of geen bescherming geniet ten opzichte van een andere beschrijvende handelsnaam, er dan ook deze ‘bijkomende omstandigheden’ nodig zouden moeten zijn. Zo is in de Parfumswinkel-zaak bij het Gerechtshof Den Haag uit 2017 dan ook geoordeeld dat deze ‘bijkomende omstandigheden’ ook vereist zijn voor een geslaagd beroep op een verwarrende beschrijvende handelsnaam.

Dat daarmee de interpretatie van de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen diende te worden gebeuren via het domeinnamenrecht was natuurlijk de wereld op zijn kop. Hiermee moest het oude handelsnamenrecht uit 1921 worden beoordeeld aan de hand van het domeinnamenrecht. Om die reden is het recente arrest van de Hoge Raad van belang; hierin is de interpretatie van het Gerechtshof Den Haag uit 2017 namelijk teruggedraaid. In dit arrest is bepaald dat voor bescherming van beschrijvende handelsnamen op grond van art. 5 Handelsnaamwet verwarringsgevaar volstaat. Bijkomende omstandigheden (die dus wél vereist zijn voor verwarring bij beschrijvende domeinnamen) zijn voor handelsnamen niet vereist.

Praktische tips

Door de Kamer van Koophandel wordt over handelsnamen het volgende geschreven:

De handelsnaam is de naam die u gebruikt bij het ondernemen. Het handelsnaamrecht ontstaat door het gebruik van de handelsnaam. U moet uw handelsnaam actief gebruiken om bescherming te krijgen van de Handelsnaamwet. Bijvoorbeeld in uw reclame, op uw gebouw, website en facturen.

en

U mag geen handelsnaam gebruiken die hetzelfde is als de naam van een ander bedrijf. Of er heel erg op lijkt als dit verwarrend is voor het publiek (zoals klanten en leveranciers). Dit gebeurt vooral als u in dezelfde regio onderneemt en dezelfde producten of activiteiten levert. 

Een sterker recht dan een handelsnaam, is een merk. Een bedrijfsnaam als merk registreren kost wel geld, want een merk moet gedeponeerd worden en moet regelmatig worden verlengd. Wie zijn bedrijfs- of handelsnaam als merk registreert, heeft in ieder geval over het algemeen een sterke(re) bewijspositie dan degene die dit nalaat. Voor een geslaagde registratie mag het merk echter niet te beschrijvend zijn; het kan echter wel een oplossing bieden. Recent is er nog, 100 jaar na de invoering van de Handelsnaamwet, een proefschrift verschenen waarin wordt gepleit voor herziening van de wet zodat het merkenrecht en de handelsnamenrecht beter op elkaar aansluiten. 

Deze bijdrage van Victor den Hollander verscheen het eerst op devos.nl op 26 februari 2021.

[1] HR 19 februari 2021, 19/04586 [IEF19773], (DOC Diary Partners / Diary Partners) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:269

[2] https://www.domeinnaamblog.nl/wp-content/uploads/2018/04/Coolblue-webshops.pdf

[3] Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, C/09/496904/HA ZA 15-1081 (Ans Trading / Parfumswebwinkel.nl) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2622

[4] Zie ook Trouw 19 november 2020; https://www.trouw.nl/economie/conflicten-over-de-naam-van-je-bedrijf-de-wet-die-dat-regelt-is-achterhaald~b4872d37/

[5] HR 11 december 2015, NJ 2016/79 (Artiestenverloning), https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3554

[6] Zie ook: https://www.mr-online.nl/verwarringsgevaar-is-genoeg-om-handelsnaam-te-beschermen/

[7] https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrijfsnaam-handelsnaam-vastleggen/

[8] De Handelsnaamwet onder de loep, Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, DeLex 2020

Geschreven door

Victor den Hollander

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

20-04-2021 - door

Hoe het schuldenaarsverzuim zuiveren?

*Indien een partij (schuldenaar) zijn verplichtingen uit een... Lees meer

20-04-2021 - door

Het wetsvoorstel ‘dubbele achternaam’

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft onlang... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage