+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Een WHOA-akkoord alleen voor grote ondernemingen? Voorlopig niet!

Een WHOA-akkoord alleen voor grote ondernemingen? Voorlopig niet!

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is sinds 1 januari van dit jaar in werking getreden. Het doel van de WHOA is om ondernemers beter in staat te stellen schulden te herstructureren om zo een faillissement te voorkomen. Een WHOA-akkoord vindt grotendeels buiten de rechtbank plaats en biedt zelfs de mogelijkheid om langlopende contracten aan te passen of te beëindigen.

De WHOA is een meer laagdrempelige variant van de Chapter 11 procedure uit de Verenigde Staten en de Scheme of arrangements uit Engeland. Aanvankelijk werd gedacht dat de WHOA - net als de Chapter 11 en de Scheme of arrangements - voornamelijk gebruikt zou worden door de grote ondernemingen en multinationals, maar de praktijk wijst vooralsnog uit dat die aanname onjuist is. Er is inmiddels een handvol WHOA-uitspraken, waarin het ging om ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) met schuldenlasten van tussen de € 100.000 en - € 300.000. Het is mooi om te zien dat het MKB de gang naar de WHOA-rechter zo snel weet te vinden.

In de literatuur wordt al geruime tijd gediscussieerd over de manier waarop de WHOA in de praktijk zal gaan werken. Dat is vaak koffiedik kijken, omdat het aan de rechtelijke instanties is om de wettekst van de WHOA in de praktijk toe te passen. Rechtbanken, gerechtshoven en uiteindelijk de Hoge Raad zullen bepalen op welke manier de wettekst zal worden uitgelegd en toegepast in de praktijk. Daarom was januari voor veel juristen en andere adviseurs een spannende maand. Wat hebben we van de eerste WHOA-maand kunnen leren?

De rechtbank houdt toezicht!

De rechtbank Gelderland ontving een WHOA-verzoek van een ondernemer die weinig concrete reorganisatieplannen had, terwijl dat wél een vereiste is voor toegang tot de WHOA. De rechtbank heeft de ondernemer toch toegelaten tot de WHOA, maar als eis gesteld dat de ondernemer op korte termijn (binnen één maand) de rechtbank moet informeren over de voortgang van de akkoordprocedure en de acties die de ondernemer in die periode heeft ondernomen. Daarnaast wenste de rechtbank een concreter plan met zicht op financiering van het akkoord te zien en een lijst van de betrokken schuldeisers. Hieruit blijkt dat rechtbank toch soepel kan zijn in de toelating, maar daarna het toezicht kan intensiveren en extra eisen kan stellen.

Twijfelt de rechtbank? Dan kan zij een observator aanstellen!

De rechtbank kan een observator aanstellen die controleert of de belangen van de crediteuren goed worden gewaarborgd. Daartoe kan de rechtbank zelf beslissen, dus zonder een verzoek van een van de partijen. De rechtbank Amsterdam heeft voor het eerst een observator aangesteld, omdat de rechtbank graag wilde dat er iemand toezicht hield. Tijdens de zitting bleek namelijk dat er een discussie was over wie er plaats zou nemen in het bestuur van de te reorganiseren onderneming. De rechtbank zag daarin voldoende aanleiding om een observator aan te stellen.

Competenties van de herstructureringsdeskundige?

De rechtbank Noord-Holland was de eerste die een herstructureringsdeskundige aanstelde, op verzoek van de ondernemer die het WHOA-traject in wilde. Er werden twee offertes van herstructureringsdeskundigen voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbank lichtte haar keuze voor één van de herstructureringsdeskundige toe, waarbij zij aangaf dat werd gekeken naar de onderliggende problematiek van het akkoord en de competenties van een deskundige. Bij een verzoek om een specifieke herstructureringsdeskundige loont het dus om toe te lichten waarom juist die deskundige de juiste competenties heeft om het akkoord tot een goed einde kan brengen.

Afkoelingsperiode

De rechtbanken kunnen een afkoelingsperiode gelasten, wanneer dat nodig is voor het slagen van het WHOA-akkoord. Dat is een behoorlijk verstrekkende maatregel waarbinnen schuldeisers hun vordering niet kunnen opeisen, geen beslag kunnen leggen en geen procedures kunnen starten. De rechtbank kan zelfs eerder gelegde conservatoire beslagen opheffen. Dat betekent dus dat de schuldeisers die al beslag gelegd hebben, hun voorrang kwijt zijn. Daarbij geldt wel dat bepaalde schuldeisers van een afkoelingsperiode kunnen worden uitgezonderd. De rechtbank Gelderland heeft zelfs ambtshalve (dus zonder een verzoek daartoe) een schuldeiser met een pandrecht uitgezonderd van de afkoelingsperiode. Die schuldeiser kon haar pandrecht uitoefenen, ondanks het WHOA-traject en de afkoelingsperiode, terwijl andere schuldeisers het WHOA-akkoord moeten afwachten.

Hoe ziet de rest van het WHOA-traject eruit?

De bovenstaande uitspraken geven slechts een klein kijkje in de keuken, maar zijn helaas summier. De komende maanden zullen uitwijzen of de bovengenoemde ondernemers met succes hun schuldenlast hebben geherstructureerd, en hoe rechtbanken tegen de andere belangrijke onderdelen van de WHOA aankijken. Daarover later meer.

Vreest u voor het voortbestaan van uw onderneming door een drukkende schuldenlast, of hebt u vernomen dat een van uw debiteuren een WHOA-akkoord aan het voorbereiden is? Neem u dan vrijblijvend contact op met Duco van Dongen van De Vos & Partners Advocaten.

Geschreven door

Duco van Dongen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage