+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Erfrecht en de executeur

Erfrecht en de executeur

Het benoemen van een executeur.

Onder bepaalde omstandigheden is het verstandig om uw nalatenschap (erfenis) te laten afwikkelen door een executeur. Die omstandigheden kunnen zijn dat er veel bezittingen zijn en meerdere erfgenamen óf dat er geen kinderen zijn en de erflater alleenstaand is.

Het aanstellen van een executeur.

Alleen door middel van een testament kan een executeur worden aangesteld. Tot executeur kan een familielid, kennis, advocaat of notaris worden benoemd.

Het is zinnig om vooraf na te gaan of de executeur zijn functie, na het overlijden van de erflater, wil accepteren en of de beoogd executeur wel capabel is om zijn taak uit te oefenen.

Welke taken en bevoegdheden heeft een executeur?

Een executeur moet voor veel dingen zorgdragen. Zijn taak omvat het inventariseren van de nalatenschapsboedel (de executeur moet spoedig een lijst met bezittingen en schulden van de overledene opstellen; een boedelbeschrijving).

De executeur moet de erfenis (nalatenschap) beheren. Dit omvat het zorgdragen voor een onroerend goed met de inventaris en de tuin en huisdieren, het innen van vorderingen, het betalen van schulden en het opzeggen van overeenkomsten ter voorkoming van verdere kosten maar ook het afgeven van legaten.

Daarnaast moet de executeur zorgdragen voor de fiscale afwikkeling van de erfenis (de laatste aangifte voor de inkomstenbelasting van de overledene en het doen van de aangifte voor de erfbelasting).

Wat mag een executeur wel/niet?

Hoe beperkt of uitgebreid de taak van de executeur is, wordt door de erflater in zijn testament bepaald. Testamentair kan bijvoorbeeld worden bepaald of de taken van de executeur met of zonder toestemming van de erfgenamen moet plaatsvinden. Dit speelt onder andere een rol bij (eventuele) verkoop van het huis van de overleden erflater.

Testamentair mag ook worden bepaald dat de ene executeur de begrafenis regelt en een tweede executeur de erfenis moet gaan beheren.

Een executeur mag verder zijn aanstelling weigeren.

Bij het aannemen van zijn taak moet hij gedurende zijn werkzaamheden de erfgenamen inlichten over de voortgang van zijn werkzaamheden. Na afloop van zijn taak moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

De executeur heeft ten doel om de erfenis gereed te maken voor de verdeling. Zo zullen uiteindelijk de erfgenamen krijgen wat hen toekomt.

Beloning van de executeur.

In de wet is bepaald dat de executeur, of als er meer dan een executeur is, zij samen, 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op diens sterfdag toekomt (dit is het saldo van bezittingen minus schulden).

De erflater kan testamentair echter anders bepalen. Er mag meer, minder of geen loon worden toegekend.

Medewerking bij de taak van de executeur.

Bij de inventarisatie van de erfenis zal de executeur een beroep mogen doen op de erfgenamen. Zij zullen de executeur kunnen voorlichten over de aanwezigheid van vermogensbestanddelen in de erfenis en waar die zich bevinden.

Bij de verkoop van bestanddelen van de erfenis (bijvoorbeeld verkoop van het huis of de aandelenportefeuille) is overleg met de erfgenamen altijd wenselijk (hoewel soms niet verplicht, afhankelijk van hetgeen testamentair is bepaald).

De executeur mag zich ook laten bijstaan door een boedelnotaris. Bij complexe aangelegenheden of een conflict met de erfgenamen zal ook bijstand van een advocaat uitkomst kunnen bieden.

Meer informatie door De Vos & Partners Advocaten in Amsterdam.

Over de taken en bevoegdheden van een executeur en de positie van de erfgenamen hierbij leest u meer bij onze in het erfrecht gespecialiseerde advocaten.

U kunt ook altijd een aanvullende informatie en/of advies inwinnen bij de schrijver van deze blog, Mandy Roggeveen.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage