+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Faillissementen DA Groep

Faillissementen DA Groep

Omdat DA Retailgroep B.V. ( “DARG”) en Retail Shared Service Centre B.V. (“RSSC”) niet langer aan hun verplichtingen konden voldoen is op 23 december 2015 aan DARG en RSSC voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. J. Lensink tot bewindvoerder en met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris;

Op 29 december 2015 zijn de surseances van betaling (op gezamenlijk verzoek van de bewindvoerder en bestuurder van DARG en RSSC) door de rechtbank Amsterdam ingetrokken en zijn de beide vennootschappen in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. J. Lensink tot curator en met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris;

Bij vonnis van 31 december 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam de navolgende faillissementen uitgesproken. Mr J. Lensink is aangesteld tot curator en mr W.F. Korthals Altes is benoemd tot rechter-commissaris.

–       DA Totaal Retail B.V (“DA Totaal Retail”);

–        DHMO B.V. (“DHMO”);

–       Drogistenunie B.V. (“Drogistenunie”);

–       Dynasupport B.V. (“Dynasupport”);

–       Dame Blanche B.V. (“Dame Blanche”);

–       DA Drogisterij Gorinchem B.V. (“Gorinchem”);

–       DA Drogisterij Hoogeveen B.V. (“Hoogeveen”)

–       DA Drogisterij en Luxe Parfumerie Keizerswaard B.V. (“Keizerswaard”);

–       DA Drogisterij en Luxe Parfumerie Binnenban B.V. (“Binnenban”);

–       Drogisterij-Parfumerie Nootdorp B.V. (“Nootdorp”);

–       DA Drogisterij ‘de Clomp’ B.V. (“De Clomp”);

–       Drogisterij Parfumerie Hilvertshof Hilversum B.V. (“Hilvertshof”).

Bij vonnis van 14 januari 2016 zijn ook de navolgende vennootschappen binnen de DA Groep in staat van faillissement verklaard:

–       DA Inkoop Services B.V. (“DA Inkoop”);

–       DA Farmacie B.V. (“DA Farmacie”);

–       Exploitatie Farma TOP B.V. (“Farma TOP”);

De overige tot de DA Groep behorende vennootschappen, voor zover hier niet genoemd, verkeren niet in staat van faillissement.

Bent u schuldeiser in een van de faillissementen ?

De curator heeft de bekende schuldeisers uitgenodigd om hun vordering schriftelijk in te dienen, onderbouwd met facturen. Mocht u dit bericht niet hebben ontvangen, maar wel schuldeiser zijn, dan kunt u bij ons de brief met informatie voor schuldeisers opvragen.

Crediteuren kunnen hun vordering indienen via mricardo@devos.nl

Vorderingen die zijn ingediend gedurende de surseance, hoeven, nu de surseance in een faillissement is omgezet, niet nog eens te worden ingediend.

Waar vindt u meer informatie?

De curator brengt openbare verslagen uit waarin belangrijke informatie over de afwikkeling van de faillissementen is te vinden. Het eerste openbaar verslag van 19 januari 2016 in het faillissement van DARG en RSSC is hier te vinden (https://www.devos.nl/faillissementen/id=247/da-retailgroep-bv-en-retail-shared-service-centre-bv).

Behalve op de website van de De Vos & Partners Advocaten N.V. kunt u de openbare verslagen ook terugvinden op www.rechtspraak.nl.

De doorstart

De Rabobank heeft op 28 december 2015 het krediet van de DA Groep opgezegd.

De Rabobank wenste haar pandrechten op de activa van de DA Groep uit te winnen. In dat kader hebben de Curator en de Bank diverse gegadigden uitgenodigd een bod te doen op de inventaris, transportmiddelen, voorraden, vorderingen, aandelen, rechten op derden, intellectuele eigendomsrechten, rechten van economisch eigendom en goodwill van de entiteiten behorende tot de DA Groep, hierna te noemen de “Activa”. Op 28 december 2015 hebben twee partijen, waaronder de Nederlandse Drogisterij Service Exploitatie B.V. (“NDSE”), daadwerkelijk een bod op de Activa gedaan. In overleg met de rechter-commissaris hebben de Curator en de Bank het bod van NDSE op de Activa aanvaard. Reden voor de rechter-commissaris, de Curator en de Bank om het bod van NDSE te accepteren is mede gelegen in het feit dat het bod van NDSE onvoorwaardelijk was en NDSE voornemens was aan circa 140 werknemers van de DA Groep een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de doorstart. De DA winkels, waaronder de webshop, zijn weer operationeel en een groot deel van het personeel heeft een nieuwe baan.

De Vos & Partners Advocaten N.V.

Geschreven door

Joris Lensink

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage