+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Forse uitbreiding vaderschapsverlof

Forse uitbreiding vaderschapsverlof

De Ministers van Sociale Zaken van de Europese Gemeenschap hebben onlangs besloten dat vaders recht krijgen op 10 dagen betaald verlof na de bevalling van hun kind.

De hoogte van de doorbetaling van het salaris zal tenminste hetzelfde moeten zijn als de normale doorbetaling tijdens ziekte.  In Nederland is dat normaal 100% van het gebruikelijke salaris maar tenminste 70% indien daarover in de arbeidsovereenkomst of CAO niets is bepaald.

Ook voor de periode van het  ouderschapsverlof wordt thans verplicht dat minimaal anderhalve maand het salaris van de vader wordt doorbetaald op de wijze zoals hiervoor genoemd.

Tot het moment dat het kind 12 jaar oud wordt kan het ouderschapsverlof op deze wijze worden opgenomen. Dat was voorheen 8 jaar. Het ouderschapsverlof is niet overdraagbaar.

Tenslotte besloten de Ministers dat ouders en verzorgers het recht krijgen op flexibele werktijden en thuiswerken om zorg te dragen voor hun kinderen waarbij de werkgever alleen op zwaarwichtige gronden bezwaar tegen mag maken.

Hiervoor is wel vereist dat de werknemer minimaal 6 maanden in dienst is en slechts een beperkt aantal keren mag worden gevraagd binnen een bepaalde periode.

De lidstaten waaronder Nederland moeten voor mei 2019 hun wetgeving hebben aangepast. Zodra meer nieuws over de Nederlandse wetgeving bekend wordt volgt een update !

De Vos & Partners Advocaten

Hugo de Lint

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage