+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Gebruik beschrijvende aanduiding Artiestenverloning" in domeinnaam is niet onrechtmatig

Gebruik beschrijvende aanduiding Artiestenverloning" in domeinnaam is niet onrechtmatig

De Hoge Raad (HR) heeft op 11 december 2015 een interessant arrest gewezen, dat onder meer duidelijk maakt dat men louter beschrijvende aanduidingen, zoals in dit geval “Artiestenverloning”, niet zomaar kan “monopoliseren”.

In deze zaak gaat het om twee bedrijven die de loonadministratie voor artiesten verzorgen. Artiestenverloningen B.V. (hierna: ‘Artiestenverloningen’) biedt sinds 2002 haar diensten aan via de website www.artiestenverloningen.nl. Prae Artiestenverloning B.V. (hierna: ‘Prae’) biedt sedert 2011 dezelfde diensten aan via www.artiestenverloning.nl.

Prae gebruikt haar domeinnaam artiestenverloning.nl niet als handelsnaam, in tegenstelling tot Artiestenverloningen. Hierdoor kon Artiestenverloningen geen beroep doen op de Handelsnaamwet (Hnw). De Hnw biedt Artiestenverloning namelijk enkel bescherming tegen het gebruik door derden van dezelfde dan wel overeenstemmende namen als handelsnaam, mits daardoor verwarring wordt gewekt.

Daarom had Artiestenverloningen een beroep gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Volgens Artiestenverloningen had Prae onrechtmatig jegens haar gehandeld, door bewust gebruik te maken van een nagenoeg identieke domeinnaam als gevolg waarvan verwarring werd gewerkt. De rechtbank was het daar mee eens, en oordeelde dat Prae het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl diende te staken.

Prae ging in hoger beroep, en met succes. Het Gerechtshof was namelijk van mening dat de aanduiding “artiestenverloning(en)” louter beschrijvend is voor de diensten die beide partijen leveren. Volgens het Gerechtshof is het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, in beginsel niet onrechtmatig. Ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt.

Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden, aldus het Gerechtshof.

Dat Prae bewust zou hebben gekozen voor de louter beschrijvende domeinnaam artiestenverloning, levert niet een dergelijke ernstige bijkomende omstandigheid op. En de stelling van Artiestenverloningen dat zij een zekere bekendheid geniet in de markt, was onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen.

In cassatie heeft de Hoge Raad het oordeel van het Gerechtshof in stand gelaten. De Hoge raad voegt nog toe dat het in beginsel voor iedereen mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten. Ook in een domeinnaam en óók wanneer die domeinnaam voor verwarring zorgt. Dit is enkel onrechtmatig als bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

Kortom: de keuze voor een louter beschrijvende handelsnaam en/of domeinnaam biedt wellicht extra voordelen (bijv. omdat men gemakkelijker wordt gevonden via Google), maar de beschermingsomvang van een dergelijke aanduiding is in de praktijk veelal klein.

Jasper Hulsebosch & Maryse Oranje

De Vos & Partners Advocaten N.V.

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3