+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Geen reactie op uw (aangetekende) post ontvangen? De ontvangsttheorie en de praktijk.

Geen reactie op uw (aangetekende) post ontvangen? De ontvangsttheorie en de praktijk.

We kennen het allemaal wel. Na het versturen van een e-mail of (aangetekende) brief wordt er niet gereageerd. Niet alleen onbeleefd, maar ook hinderlijk; want hoe nu verder? Procederen? Maar wat als de geadresseerde vervolgens ontkent uw post te hebben ontvangen? Zoiets kan verregaande juridische gevolgen hebben. Zo is het voor bepaalde vorderingen nodig dat de wederpartij eerst in verzuim is komen te verkeren (lees over verzuim de bijdrage van mijn collega Roeland van Gelder hier) en dat moet aangetoond kunnen worden! In de regel is daarvoor een ingebrekestelling vereist. Wat doe je als de wederpartij betwist deze brief te hebben ontvangen? Zonder ingebrekestelling geen verzuim en zonder verzuim kan uw hele vordering als een kaartenhuis ineen vallen. Geen fijne gedachte halverwege een procedure. Gelukkig kan deze situatie voorkomen worden door op de hoogte te zijn van de betreffende regelgeving en die goed toe te passen.

De ontvangsttheorie

In Nederland geldt de ontvangsttheorie. Die volgt uit artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. De gedachte van de ontvangsttheorie is dat – de naam zegt het al – een geadresseerde de verklaring heeft ontvangen.[1] Kennisname van de inhoud is niet relevant. Normaal gesproken weet een afzender door de reactie van de geadresseerde dat de verklaring is ontvangen. Maar wat als er geen reactie komt? Is de verklaring dan (tijdig)[2] ontvangen?

In sommige gevallen kan het niet (tijdig) bereiken van een verklaring alsnog voor rekening en risico van de geadresseerde komen. Het gaat om gevallen waarin de verklaring de geadresseerde niet (tijdig) heeft bereikt door:

  • Eigen handelingen van de geadresseerde;
  • Handelingen van personen voor wie de geadresseerde aansprakelijk is;
  • Andere omstandigheden die de geadresseerde betreffen en rechtvaardigen dat hij/zij het nadeel draagt.

Eigen handelen geadresseerde

Een goed voorbeeld hiervan is het geval waarin de verklaring de geadresseerde niet tijdig bereikt omdat deze met vakantie is gegaan zonder zaken op orde te stellen. Het verweer “maar ik was op de Bahama’s” gaat niet op. Ook de situatie dat de geadresseerde juist niet heeft gehandeld, terwijl dat wel verwacht mocht worden, komt voor diens rekening. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de postbode, bij het niet aantreffen van de geadresseerde voor het tekenen van een aangetekende brief, een afhaalbericht achterlaat, maar dat de geadresseerde de brief niet afhaalt.[3]

Handelingen van personen voor wie de geadresseerde aansprakelijk is

Uw kind (waarvoor u als geadresseerde risicoaansprakelijk bent) verstopt de brief of post raakt zoek binnen een bedrijf.

Andere omstandigheden die de geadresseerde betreffen en rechtvaardigen dat hij/zij het nadeel draagt

Gedacht kan worden aan een computerstoring binnen een bedrijf of het door de geadresseerde belanden in het ziekenhuis of gevangenis.

In bovenstaande gevallen komt het niet bereiken voor rekening en risico van de geadresseerde, maar moet de afzender (op de een of andere manier) wel achter die omstandigheden zijn gekomen. Vaker dan niet zal een afzender die omstandigheden niet kennen. Wat als geadresseerde in die gevallen volhardt in de stelling de verklaring niet te hebben ontvangen?

Betwisting van ontvangst

Uitgangspunt is dat degene die zich beroept op ontvangst van een verklaring, bij betwisting daarvan, zal moeten aantonen dat de verklaring de wederpartij heeft bereikt. De Hoge Raad verwoordde het als volgt:

‘Indien de ontvangst van de verklaring wordt betwist, brengt een redelijke, op de behoeften van de praktijk afgestemde, uitleg mee dat de afzender in beginsel feiten of omstandigheden dient te stellen en zonodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt, en dat de verklaring aldaar is aangekomen.’[4]

Allereerst moet aangetoond worden dat de verklaring naar het juiste adres is gestuurd.[5] Lastiger is om aan te tonen dat de verklaring de geadresseerde ook daadwerkelijk heeft bereikt. Dat wordt in de regel bewezen door het overleggen van door de postbode ontvangen stickers en afhaalberichten of digitale ontvangstbewijzen. Het goed instrueren van de postbode en het vastleggen van bewijs zijn noodzakelijk. Het versturen van een verklaring per deurwaardersexploot kan ook uitkomst bieden. Daar zijn natuurlijk wel extra kosten aan verbonden. Denk bij verzending van een verklaring dus goed na over de manieren waarop later aangetoond kan worden dat deze verklaring de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt.

Conclusie

De gemiddelde persoon zal menen dat het aangetekend verzenden van post genoeg is om als bewijs van ontvangst te dienen. De gemiddelde advocaat weet echter dat dit lang niet altijd het geval is. Betwisting van ontvangst kan verregaande gevolgen hebben. Raadpleeg daarom vooral onze advocaten, zodat de ontvangsttheorie voor u geen praktijk zal worden.[6]

[1] Een verklaring zal in de regel gedaan worden in de vorm van een (aangetekende) brief of e-mail, maar dat hoeft niet. Een verklaring kan ook mondeling zijn.

[2] Het woordje tijdig kan relevant zijn in verband met wettelijk verplichte termijnen. Denk bijvoorbeeld aan de 14-dagen brief ex 6:96 lid 6 BW.

[3] Wel zal de afzender bij betwisting van ontvangst moeten bewijzen dat de postbode een afhaalbericht heeft achtergelaten (en zie dat maar eens te bewijzen…), zie ECLI:NL:RBNNE:2020:82, r.o. 6.5

[4] ECLI:NL:HR:2013:BZ4104, r.o. 3.2.2.

[5] Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de geadresseerde onlangs is verhuisd. Al snel kan dan gedacht worden aan het bijvoegen van een uittreksel waaruit blijkt waar de geadresseerde wanneer stond ingeschreven.

[6] De inhoud van dit artikel is mede tot stand gekomen door onze student-stagiaire Hannah Dorignaux, waarvoor dank!

 

 

Geschreven door

Jim Drenth

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage