+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Herstructureren met hulp van de overheid? Dat kan!

Herstructureren met hulp van de overheid? Dat kan!

De meeste ondernemers hebben inmiddels wel gehoord van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ook wel de WHOA genoemd. Met de WHOA kunnen ondernemers op een relatief eenvoudige manier schulden herstructureren. De WHOA heeft ook de aandacht getrokken van de rijksoverheid die met het Time-Out-Arrangement (TOA) ondersteuning biedt voor het tijdelijk stilleggen van een onderneming of definitief staken van de bedrijfsactiviteiten tijdens de coronacrisis. Naast het programma ‘Zwaar weer’ gestart bij KvK, kunnen ondernemers sinds kort ook gebruikmaken van het TOA-krediet. Een krediet van maximaal 100.000 euro dat exclusief ter beschikking wordt gesteld aan ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Het TOA-krediet kan worden gebruikt “voor een herstart, uitbreiding of aanpassing” van de bedrijfsactiviteiten. Wel verbindt de rijksoverheid een voorwaarde aan het TOA-krediet; met het krediet moet een akkoord worden aangeboden aan de crediteuren, waarbij de ondernemer gebruik moet maken van de WHOA.

Een voorwaarde voor een succesvol beroep op de WHOA is namelijk dat er ‘nieuw geld’ de onderneming in vloeit. Die voorwaarde is voor de meeste ondernemers niet makkelijk te vervullen. Door de langdurige coronacrisis zijn de mogelijkheden om nieuw geld aan te trekken doorgaans uitgeput. Het TOA-krediet kan in dat geval een oplossing zijn.

Positie Belastingdienst

ABN AMRO schreef dat ongeveer 10 procent van alle ondernemers het afgelopen jaar niet in staat was om de bedrijfsbelastingen (volledig) te betalen als gevolg van de coronacrisis. De Belastingdienst zal dan ook een crediteur zijn die vaak in een WHOA-akkoord wordt betrokken. Onlangs heeft de Belastingdienst laten weten onder welke voorwaarden hij meewerkt aan een WHOA-akkoord. In de aangepaste Leidraad Invordering 2008 heeft de Belastingdienst laten weten dat een WHOA-akkoord (onder meer) aan de volgende voorwaarde moet voldoen.

“De Belastingdienst is in een klasse ingedeeld waarin zijn preferentie voldoende tot uitdrukking komt. Dit houdt in beginsel in dat de Belastingdienst ten minste het dubbele percentage krijgt aangeboden van wat aan concurrente schuldeisers wordt aangeboden.”

Het is nuttig om te weten onder welke voorwaarde(n) de Belastingdienst meewerkt aan een akkoord. Voor een succesvol WHOA-akkoord is het namelijk van belang dat het akkoord goed is voorbereid, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Er zal voorafgaand aan WHOA-akkoord een haalbare begroting moeten worden opgesteld, samen met een deugdelijk stappenplan. Daarbij zal juridisch advies onmisbaar zijn.

Vreest u voor het voortbestaan van uw onderneming door een drukkende schuldenlast, of hebt u vernomen dat een van uw debiteuren een WHOA-akkoord aan het voorbereiden is? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Duco van Dongen van De Vos & Partners Advocaten.

Geschreven door

Duco van Dongen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

23-07-2021 - door

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een [artikel](https://www.de... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage