+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Het kopen van een failliete onderneming van de curator

Het kopen van een failliete onderneming van de curator

Biedingsprocedure

Als een onderneming – groot of klein – in staat van faillissement wordt verklaard, zal de aangestelde curator er veelal naar streven om die onderneming te verkopen aan een geïnteresseerde partij. Als dat lukt, wordt dit een doorstart genoemd.

Het streven van een curator moet erop gericht zijn een goede opbrengst te realiseren. De schuldeisers in het faillissement zij daarbij gediend.

Om een goed financieel resultaat te bewerkstelligen zal hij proberen meerdere gegadigden voor de overname van het gefailleerde bedrijf te interesseren zodat hij daarna kan kiezen voor het beste bod (dit hoeft niet altijd het hoogste bod te zijn).

Om dit te bewerkstelligen gaat een curator vaak over tot een biedingsprocedure.

De gefailleerde onderneming wordt na die biedingsprocedure overgenomen door de bieder met het beste bod.

Teleurgestelde koper

Dit kan er soms toe leiden dat een teleurgestelde kopende partij, die achter het net vist bij het verkrijgen van het failliete bedrijf, een curator voor de rechter daagt omdat hij meent schade te hebben geleden door het handelen van de curator.

Heeft een teleurgestelde gegadigde een sterke zaak tegen een curator?

Dat hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval maar een teleurgestelde potentiële koper moet in het algemeen niet verwachten met een curator een definitieve bindende koopovereenkomst te hebben gesloten.

Voorwaarden koopovereenkomst

Een professioneel handelend curator hanteert een transparante biedingsprocedure voor alle gegadigden waarbij ieder gelijke informatie krijgt. Zo zal de curator bijvoorbeeld met gegadigden communiceren dat biedingen onvoorwaardelijk moeten worden gedaan voor een bepaald tijdstip.

Er kunnen voorbehouden gelden van hypotheek- en/of pandhouders. Garanties worden niet gegeven. Altijd geldt het voorbehoud van toestemming door de toezichthouder van de curator, een onafhankelijke rechter-commissaris (artikel 176 Faillissementswet). Dit wordt gezien als een waarborg voor de schuldeisers in het faillissement. Een curator zal zich het recht van gunning voorbehouden of het recht van beraad en zelfs het recht om helemaal niet te gunnen.

Beleidsruimte curator

Door een goede voorlichting (voor en tijdens het biedingsproces) aan de gegadigden zal een curator zich de nodige beleidsruimte verschaffen en zal een potentiële koper niet snel kunnen beweren dat er bij hem vertrouwen en verwachtingen zijn gewekt door de curator zodat hij mocht rekenen op een goede afloop (het verkrijgen van het failliete bedrijf). Het met succes aansprakelijk stellen van de curator door de teleurgestelde gegadigde omdat een ander de onderneming heeft gekocht, zal niet snel slagen bij een curator die zijn vak verstaat.

Advisering bij onderhandelingen met curator

Indien u een serieuze gegadigde bent en uw kans op het verwerven van een failliet bedrijf van de curator wilt verhogen (en teleurstellingen met een curator wilt voorkomen) verdient het aanbeveling dat u zich in de onderhandelingen met een curator laat bijstaan door een advocaat met een gedegen kennis van het faillissementsrecht. Iemand die veelal zelf ook als curator acteert. Bij De Vos & Partners vindt u er altijd één.

Sjoerd M. Postma

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage