+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Het `nieuwe´ arbeidsrecht; proeftijd, non-concurrentiebeding en overgangsrecht

Het `nieuwe´ arbeidsrecht; proeftijd, non-concurrentiebeding en overgangsrecht

Met ingang van 1 juli 2014 zouden de eerste veranderingen van het veel besproken nieuwe arbeidsrecht zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid worden doorgevoerd.

 

Op 3 juni 2014 heeft de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in de Eerste Kamer plaatsgevonden. Minister Asscher heeft toegezegd dat de inwerkingtreding van deze eerste veranderingen een half jaar zal worden uitgesteld naar 1 januari 2015. De belangrijkste veranderingen hebben met name betrekking op onderwerpen als het ontslagrecht, de ontslagvergoeding, het non-concurrentiebeding, de aanzegplicht, de proeftijd alsmede de zogenoemde oproep- en uitzendovereenkomsten.

 

Wij nemen de bezoekers van de website van De Vos & Partners Advocaten N.V. gedurende de komende maanden graag aan de hand om inzicht en uitleg te geven over de belangrijkste wijzigingen. In dit artikel gaan wij kort in op de veranderingen met betrekking tot de proeftijd en het non-concurrentiebeding.

 

Proeftijd

De nieuwe wet bepaalt dat in een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden of korter zonder meer geen proeftijd overeengekomen mag worden. Op grond van de nieuwe wet is een proeftijd in dat geval nietig. Ook bij CAO kan hiervan niet worden afgeweken.

 Indien en zodra partijen een arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen voor zes maanden of langer, maar korter dan twee jaar, is een proeftijd van ten hoogste één maand toegestaan. Bij CAO kan nog wel een proeftijd van maximaal twee maanden rechtsgeldig worden overeengekomen. Met andere woorden, in dat geval zal er niets veranderen. Opmerking verdient dat er ten opzichte van arbeidsovereenkomsten voor de duur van bijvoorbeeld een project (waarbij de duur niet kalendermatig bepaalbaar is) niets zal veranderen.    <i>Non-concurrentiebeding</i> Werkgevers én werknemers moeten zich er bewust van zijn dat ook het non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan nieuwe (strengere) regelgeving zal worden onderworpen. Op grond van de nieuwe wet kan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uitsluitend een dergelijk beperkend beding worden opgenomen indien het non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voldoende is gemotiveerd. Uit deze motivering moet blijken dat het non-concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen. In het geval een dergelijke motivering ontbreekt, is het opgenomen non-concurrentiebeding nietig. Indien de motivering onvoldoende overtuigend is, kan de kantonrechter op verzoek van een werknemer het gehele non-concurrentiebeding vernietigen. Op welke wijze een kantonrechter om zal gaan met de hiervoor genoemde motivering zal de komende jaren uit de rechtspraak moeten blijken.    <i>Overgangsrecht</i> Voornoemde wijzigingen zullen hoogstwaarschijnlijk met ingang van 1 januari 2015 in werking treden. Let wel, deze nieuwe wetgeving zal niet van toepassing zijn op reeds bestaande arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn gesloten.    Met dit artikel hebben wij werkgevers en werknemers enkel in hoofdlijnen willen wijzen op naderende veranderingen, maar het arbeidsrecht blijft maatwerk. Er zijn dan ook vele uitzonderingen en variaties mogelijk. Wij kunnen u met betrekking tot het bovenstaande adviseren, zo kunnen wij bijvoorbeeld uw reeds bestaande arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers aanpassen zodat deze voldoen aan de nieuwe regelgeving.     Binnenkort zullen wij u nader informeren over de aankomende veranderingen ten aanzien van de ketenregeling.  

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3