+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Het probleem van griffiekosten bij een procedure in een leeg" faillissement"

Het probleem van griffiekosten bij een procedure in een leeg" faillissement"

In een faillissement zijn wij als curator belast met het beheer en de vereffening van de bezittingen en schulden van de gefailleerde onderneming (de “boedel”). Onder dit beheer valt ook het voeren van procedures door de curator jegens derden ten behoeve van de boedel. Het komt helaas regelmatig voor dat wij ons genoodzaakt zien om iemand aan te spreken die zich op onrechtmatige wijze ten laste van de boedel heeft verrijkt of de boedel schade heeft aangebracht, bijvoorbeeld door faillissementsfraude of wanbeleid waarvoor de bestuurder mogelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

Ook kunnen wij als curator constateren dat derden ten onrechte nalaten om gelden of goederen, die tot de boedel behoren, af te dragen.

In al die gevallen zouden wij de betrokkenen in het belang van de boedel en daarmee van de schuldeisers voor wie wij als curator optreden graag voor de rechter “slepen” om te proberen hen veroordeeld te krijgen.

_Probleem
_ Maar er is een probleem. Wanneer de curator als eiser optreedt in een procedure moet hij griffierecht betalen. Dat moet uit de boedel worden voldaan. De laatste jaren worden curatoren, mede als gevolg van de economische crisis, echter steeds vaker geconfronteerd met lege boedels. Het komt dan ook veelvuldig voor dat er wegens gebrek aan baten geen procedure aanhangig gemaakt kan worden. Dit gaat ten koste van de schuldeisers van de gefailleerde onderneming of particulier.

Overigens is het lang niet bij iedereen bekend dat wij als curatoren in veel faillissementen als gevolg van de lege toestand van de boedel in belang van de samenleving het faillissement afwikkelen zonder daarvoor enige vergoeding te krijgen. Dit is een ongezonde situatie, die onwenselijk is, omdat de samenleving er belang bij heeft dat personen (ondernemingen en privé personen) die opgehouden zijn met het betalen van hun schulden failliet worden verklaard en dat een curator de middelen heeft om die faillissementen zorgvuldig af te werken. De overheid zou die middelen moeten verschaffen. Het is niet goed verklaarbaar waarom de door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand niet geldt voor curatoren, die in belang van de crediteuren die de dupe van een faillissement zijn geworden procedures moeten kunnen voeren. De nieuwe garantstellingsregeling voor curatoren schiet in de praktijk nog te kort.

Faillissementsfraude: soms wel een vergoeding
Voor het doen van aangifte van faillissementsfraude in lege boedels geldt sinds 1 maart 2009 een vergoeding (overigens is die regeling ten onrechte alweer deels afgeschaft). Om het de curator gemakkelijker te maken om voor de lege of magere boedel te gaan procederen, hebben wij voorgesteld om in navolging van deze regeling, ter tegemoetkoming aan de lege boedelproblematiek, de griffierechten voor de curator (in geval van onvoldoende actief in de boedel) op nihil te stellen. Het op nihil stellen van de griffierechten zal het voor de curator gemakkelijker maken om voor de boedel te gaan procederen en op die manier bijdragen aan de kwaliteit van het afwikkelen van faillissementen. Als de curator de mogelijk aansprakelijke personen niet in een procedure kan betrekken, is hij tandeloos en zal hij in zijn verslag moeten melden dat tot zijn frustratie de middelen ontbreken om het griffiegeld voor een procedure en een (bescheiden) vergoeding voor zijn werk te vergoeden.

Onze vraag aan de Tweede Kamer
Op 24 oktober 2012 heeft de Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer mijn vraag (namens de faillissementssectie van ons kantoor) om de griffiekosten op nihil te stellen behandeld. In deze vergadering heeft de Commissie besloten om de minister van Veiligheid en Justitie om een reactie te vragen. Ondertussen lopen er heel wat “boefjes” rond die crediteuren in een faillissement benadeeld hebben, maar niet aangepakt kunnen worden. Vandaar dat we aan de bel hebben getrokken. We wachten geduldig af, nou ja, geduldig…

Amsterdam 30 oktober 2012, Sjoerd Postma*

  • Met dank aan mijn kantoorgenoten Laurens Sjoerts en Pim de Vos

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3