+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Het recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden

College Bescherming Persoonsgegevens</a>. In het arrest worden de prejudiciële vragen beantwoord die eerder door Spanje waren gesteld.

De voorgeschiedenis van de zaak is als volgt. In 1998 werden in het kader van een beslag wegens schulden van de heer Costeja Gonzáles, aankondigingen van een openbare verkoop van onroerend goed gepubliceerd in een Spaans dagblad. In 2010 verzocht Costeja González het dagblad en Google om de publicaties van het internet te verwijderen dan wel zijn persoonsgegevens te verwijderen of aan te passen zodat hij in dit verband niet meer vindbaar zou zijn via de zoekmachine. Costeja González stelde dat de publicaties allang hun relevantie hadden verloren omdat het beslag al vele jaren geleden was opgeheven. Het dagblad en Google weigerden, waarop Costeja González zich wendde tot het AEPD. Het AEPD wees de klacht ten aanzien van het dagblad af. De klacht ten aanzien van Google werd wel toegewezen en AEPD verzocht Google Inc. en Google Spain om ervoor te zorgen dat de gegevens werden verwijderd en ontoegankelijk werden gemaakt. Google Inc. en Google Spain stapten vervolgens naar de Spaanse rechter om de beslissing van het AEPD nietig te laten verklaren. De Spaanse rechter besloot prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU.

verantwoordelijk</b> is voor deze verwerking van persoonsgegevens, omdat hij het doel en de middelen van deze verwerking vaststelt.

verwijderen</b> naar de webpagina’s waarop informatie over deze persoon te vinden is. Het HvJ EU legt uit dat deze verplichting eruit voortvloeit dat informatie die via resultaten van zoekmachines naar voren komt, de internetgebruiker in staat stelt om in één oogopslag een duidelijk overzicht te krijgen van alle informatie die beschikbaar is over de persoon op wiens naam is gezocht. Deze informatie, zo overweegt het HvJ EU, kan betrekking hebben op tal van aspecten van het privéleven van die persoon, terwijl deze aspecten zonder zoekmachine niet of nauwelijks met elkaar in verband hadden kunnen worden gebracht. Dit is niet in alle gevallen wenselijk omdat personen ook ‘het recht hebben om te worden vergeten’, aldus het HvJ EU. Het HvJ EU benadrukt dat er wel naar een juist evenwicht dient te worden gezocht tussen enerzijds het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens en anderzijds (met name) het recht op informatie.

Indien een persoon gebruik wil maken van dit recht om te worden vergeten, dan dient hij/zij zich, aldus het HvJ EU, met zijn/haar verzoek te wenden tot de desbetreffende exploitant van de zoekmachine. Deze dient te beoordelen of het verzoek gegrond is en zo ja: dan dienen de koppelingen naar de webpagina’s waarop informatie over deze persoon te vinden is, verwijderd te worden. Wordt aan het verzoek geen gehoor gegeven, dan kan de persoon zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit (in Nederland zoals gezegd het CBP) of de rechter. Overigens hoeft een verzoek tot verwijdering niet steeds een onrechtmatige publicatie te betreffen. Ook indien een publicatie op zich rechtmatig is, kan de exploitant van een zoekmachine verplicht worden om tot verwijdering van koppelingen naar webpagina’s over te gaan.

Dit is een teleurstellende uitspraak voor zoekmachines en online uitgevers in het algemeen. We zijn zeer verbaasd dat het zo dramatisch verschilt van de opinie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie en de waarschuwingen en consequenties die hij geschetst heeft. We hebben nu enige tijd nodig om te analyseren wat de gevolgen van de uitspraak zijn</i>.”

Het is afwachten wat deze uitspraak exact teweeg zal brengen. Het is niet ondenkbaar dat veel individuen zich tot zoekmachines zullen wenden met het verzoek om koppelingen naar webpagina’s te laten verwijderen. Welke invloed dit heeft op de uitings- en informatievrijheid en de ‘archieffunctie van het internet’ is nog niet te voorspellen, maar dát het invloed zal hebben, staat mijns inziens vast.

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3