+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Hoe sterk is de eenzame fietser?

Hoe sterk is de eenzame fietser?

Zo eenzaam is de fietser niet, in elk geval niet meer in Amsterdam. Het fietsverkeer in de kleinste wereldstad is al maar drukker geworden, ook omdat de toeristen de (huur)fiets hebben ‘ontdekt’. Evenals veel Amsterdammers storen zij zich niet of nauwelijks aan de verkeersregels: door rood licht rijden, zonder licht rijden, op de stoep rijden, tegen de rijrichting in rijden (zowel op het fietspad als op de rijweg), het is schering en inslag. Met hun vrolijke Amsterdam-mutsen zijn zij onderweg naar het Anne Frank Huis, de Dam, het Rijksmuseum, IAmsterdam enzovoort…

Toename fietsongevallen

Met de toename van het aantal fietsers*2 én helaas ook de fietsongevallen*3, krijgt de vraag hoe sterk is de eenzame fietser (?) een nieuwe niet-muzikale dimensie, in het bijzonder waar het om het verkeersrecht en eventuele schadevergoeding gaat.

Het verkeersrecht

Fietsers zijn bestuurders en weggebruikers. Ook zij moeten zich dus aan de verkeersregels*4 houden. Sinds het beroemde arrest van de Hoge Raad uit 1992, IZA/Vrerink*5, geldt voor fietsers en voetgangers bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is in beginsel*6 de zogenoemde 50%-regel: de schadevergoedingsplicht beloopt ten minste 50% van de schade. Deze juridische ‘bescherming’ van de kwetsbare verkeersdeelnemer(s)*7 is natuurlijk geen vrijbrief voor kamikazeacties, maar daar lijkt het soms wel op; de Rechtbank Amsterdam heeft ooit eens het door rood rijden gebillijkt*8: automobilisten moeten daar maar op bedacht zijn… Dat wil zeggen: rekening houden met de fouten van andere weggebruikers.

De scooter

Amsterdam is soms een verkeersjungle. Daar is de populaire scooter, die met het blauwe verzekeringsplaatje, dan nog bij gekomen. De scooter is op het fietspad een vreemde eend in de bijt. Het is nog niet zover en geenszins zeker dat die naar de rijweg wordt verbannen*9.

De elektrische fiets

Absolute nieuwkomer is de elektrische fiets*10: die levert een gelijksoortig gevaar op de fiets-paden op als de scooter: het grote verschil in snelheid en de fietsdrukte vergroten de kans op een aanrijding, de ‘gewone’ fietser is dan de meest kwetsbare verkeersdeelnemer!

Bescherming fietser

Ik sluit daarom af met een vurig pleidooi voor de eenzame fietser: die is – in zijn of haar eentje – helemaal niet ‘sterk’ en hij/zij moet worden beschermd tegen ‘vreemde vogels’ door beperkingen te stellen aan het gebruik van het fietspad en de snelheden daarop: in de bebouwde kom de scooters naar de rijweg (met een helmplicht voor de bestuurders), en voor elektrische fietsen op het fietspad een maximumsnelheid van 35 km/uur.

**1 titel van het vijfde album van Boudewijn de Groot (1973); de regel komt voor in het liedje ‘Jimmy’ *

*2 Amsterdam telt naar schatting meer dan 1 miljoen fietsen, bron: gemeente Amsterdam

*3 het aantal fietsdoden in Nederland is in 2013 met 8% gedaald ten opzichte van 2012 (van 200 naar 184),

bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

*4 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)

**5 HR 28 februari 1992 NJ 1993,566 *

*6 behoudens overmacht, artikel 185 lid 1 Wegenverkeerswet (WVW 1994)

*7 woordkeus van de Hoge Raad in IZA/Vrerink

* 8 Rb. Amsterdam 2 februari 2000 VR 2000,193 (geen overmacht automobilist, wél “zeer onvoorzichtig roekeloos**rijgedrag fietser”; vergoedingsplicht 50%)

*9 Burgemeester Van der Laan is voorstander; het Ministerie van Infrastructuur en Milieu studeert er nog op

*10 bron: Consument en Veiligheid

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage