+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Hoger beroep tegen faillissementsvonnis

Hoger beroep tegen faillissementsvonnis

Hoger beroep tegen faillissementsvonnis

Wanneer het faillissement van uw onderneming is uitgesproken door de rechtbank, ondanks uw verweer en aanwezigheid in de rechtbank, is dat uiteraard erg vervelend. In veel gevallen is er echter sprake van een overduidelijke faillissementssituatie; er bestaan meerdere schuldeisers en uw onderneming is niet in staat om deze schulden te voldoen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin een faillissement alsnog teruggedraaid kan worden.

Wanneer hoger beroep?

Bijvoorbeeld in het geval dat de hoogte van de schulden relatief gering is en het niet-betalen van de schulden het gevolg is van een tijdelijk liquiditeitsprobleem.

Dan biedt het instellen van hoger beroep tegen het faillissementsvonnis mogelijk een uitkomst. Hoger beroep dient binnen acht dagen, na de dag van de uitspraak van de rechtbank, te worden ingesteld waarna de behandeling hiervan enkele weken later zal plaatsvinden door het Gerechtshof.

Procedure in eerste aanleg bij de rechtbank

Het terugdraaien van een faillissementsvonnis is echter wel lastiger dan het voorkomen van een faillissement.

Veelal wordt het faillissement aangevraagd door één schuldeiser. Deze schuldeiser dient op de zitting bij de rechtbank aan te tonen dat zijn vordering niet is voldaan en dat er meerdere schulden (steunvorderingen) onbetaald blijven. Immers, er is pas sprake van een faillissementssituatie als er meer dan één schuldeiser bestaat.

In eerste aanleg kunt u dus volstaan door aan te tonen dat de vordering van de aanvrager van het faillissement wél is voldaan of dat er helemaal géén vordering bestaat. In dat geval heeft hij immers geen belang meer bij een faillissementsaanvraag. U kunt ook aantonen dat de schulden die de schuldeiser noemt (de steunvorderingen) zijn voldaan. In dat geval bestaat er immers maar één vordering (die van de aanvrager van het faillissement), hetgeen onvoldoende is om het faillissement uit te spreken.

Situatie na faillissementsvonnis en hoger beroep bij het Gerechtshof

Wanneer het faillissement van uw onderneming eenmaal is uitgesproken door de rechtbank, benoemt de rechtbank een curator die het faillissement gaat behandelen.

De schuldeiser die uw faillissement heeft aangevraagd, zal niet op de hoogte zijn van al de schulden van uw onderneming. Dit maakt dat het bij een zitting bij de rechtbank slechts gaat om de schulden die bekend zijn bij de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd.

Een curator zal echter binnen korte tijd een completer overzicht van de schuldenpositie van uw onderneming hebben. Dit komt doordat de curator wordt geïnformeerd door o.a. de Belastingdienst en doordat er door het faillissement een postblokkade op het adres van uw onderneming zit, waardoor alle post die bestemd is voor uw onderneming terecht komt bij de curator.

Daarnaast dient u de curator te informeren over de schuldenpositie. Het verstrekken van onvolledige informatie of het weigeren om informatie te verschaffen, zal niet in uw voordeel werken. De curator dient het Gerechtshof namelijk te adviseren over de haalbaarheid van het ingestelde hoger beroep.

Kortom, bij het instellen van hoger beroep is de schuldenpositie van uw onderneming onderwerp van het geschil. Betaling van bijvoorbeeld alleen de aanvrager van het faillissement biedt niet langer de oplossing.

Succesvol hoger beroep

Het vernietigen van het faillissementsvonnis is dus een stuk omslachtiger dan het voorkomen ervan.

Desondanks, kunt u in de tijd tussen de faillissementsvonnis en de behandeling van het hoger beroep een investeerder zoeken die de schuldeisers voldoet of die de schuldeisers een percentage van hun vordering aanbiedt dan wel een betalingsregeling met hen overeenkomt.

Indien u tijdens de behandeling van het hoger beroep vervolgens kunt aantonen dat u voor elk van uw schuldeisers iets heeft geregeld en dat het er naar uitziet dat uw onderneming in de toekomst weer zwarte cijfers zal gaan schrijven, bestaat er een goede kans dat het faillissementsvonnis wordt vernietigd en dat uw onderneming dus niet langer failliet is.

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage