+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Huurovereenkomst in faillissement – Artikel Laurens Sjoerts

Huurovereenkomst in faillissement – Artikel Laurens Sjoerts

Hoge Raad komt terug van het “toedoencriterium”

Wat te doen als de huurder failliet is?

Het faillissement van de huurder roept voor de verhuurder verschillende vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de opzegging van de huurovereenkomst en de verschuldigde huurtermijnen? Hoe zit het met de eventuele schade aan het gehuurde bij oplevering door de curator? En hoe zit het met de kosten voor het bezemschoon opleveren van het gehuurde?

Indien de gefailleerde huurder is, kan de curator de huur opzeggen op grond van artikel 39 Faillissementswet. Een opzeggingstermijn van drie maanden is daarbij in ieder geval voldoende.
De huur over deze opzegtermijn is een boedelschuld. Boedelschulden gaan, bij voldoende baten in het faillissement, bij uitbetaling vόόr de “gewone” faillissementsschulden. De voor datum faillissement ontstane huurachterstand is een voorbeeld van zo’n “gewone” faillissementsschuld (concurrente faillissementsvordering).

LJN</i> BY6108</a>) gold dat de schade aan het gehuurde bij het einde van de huur en de ontruimingsverplichting boedelschulden waren. Dit omdat de opeisbaarheid van deze schade zou zijn ontstaan door “toedoen” van de curator. De curator zegt immers de huurovereenkomst op.

In het arrest van 19 april 2013 komt de Hoge Raad terug van het “toedoencriterium”:

“De verplichting om op grond van de bepalingen van de huurovereenkomst dan wel artikel 224 van boek 7 Burgerlijk Wetboek (teruggave- en opleveringsplicht huurder) de schade aan het gehuurde bij het einde van de huur te vergoeden, is een uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenis van de schuldenaar, die bij het einde van de huur ontstaat of opeisbaar wordt. Die verbintenis is geen boedelschuld, maar een vordering op de schuldenaar, nu daarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het ontstaan van een boedelschuld. Dit is slechts anders indien de schade is ontstaan door handelen van de curator.”

Laurens Sjoerts</a>

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3